broj: 5-6/2005        pdf (29,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEE GLAVNOGA UREDNIKA
     
Naše šumarsko školstvo i Europska unija     PDF    TXT     HR 242
Naše šumarsko školstvo bilježi svoj početak osnutkom Gospodarsko-šumarskoga učilišta 1860. godine u Križevcima. Učilište je preraslo 1898. godine u Šumarsku akademiju u okviru Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1919. Akademija ulazi u Poljoprivredno-šumarski fakultet istoga Sveučilišta. Šumarska i drvno-tehnološka nastava odvajaju se 1960. godine od agronomije u samostalni Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Poslije Drugoga svjetskog rata osniva se više srednjih šumarskih škola od kojih ona u Karlovcu najviše zadovoljava potrebe šumarske struke u dijapazonu od čuvara šume i lugara do diplomiranoga inženjera šumarstva.
Visokoškolska šumarska nastava, kao i ona na Učilištu, imala je jednim dijelom uzor u ondašnjim europskim šumarskim učilištima Austrougarske te šumarskim fakultetima u Beču, Münchenu i Pragu, gdje se školuju šumarski inženjeri koji su udarili temelje hrvatskoj šumarskoj znanosti i praksi (Kozarac, Petračić, Nenadić, Levaković).
Hrvatska je u šumarstvu imala svoje osobitosti što ju je razlikovalo od ostalih. To su nizinske prašume hrasta lužnjaka Posavine, Podravine i Podunavlja, bukovo-jelove prašume Hrvatskih Dinarida i goli krš uz obalu Jadrana. Uz klasičnu šumarsku nastavu Učilište i fakulteti bave se osobito obnovom nizinskih prašuma, pretvaranjem bukovo-jelovih šuma Dinarida u prebornu šumu te pošumljavanjem gologa krša. U sva tri spomenuta područja hrvatska šumarska znanost i struka postigli su značajne uspjehe, što se zrcali u prirodnoj i gospodarskoj vrijednosti naših šuma.
U načelima Bolonjske deklaracije (3 + 2, potanko vidi stručno savjetovanje Hrvatskoga šumarskoga društva u Danima hrvatskoga šumarstva 2005. u ovome broju Š.L.) koju je Europska unija prihvatila kao svoj model visokoškolskoga obrazovanja, teško će biti prilagoditi šumarsku dodiplomsku nastavu u 3 godine i prilagoditi je potrebama prakse.
Želimo li i dalje imati uspješnu visokoškolsku šumarsku nastavu potrebno je nastavnim programom obuhvatiti biološku, tehničku i gospodarsku komponentu. Veliko značenje imat će u budućnosti urbano šumarstvo i ekofiziološka istraživanja u odnosu na klimatske promjene i novonastale šumske štete. To će zasigurno ukazati na potrebu dodatnih predmeta u programu nastave i pitanje je što uklopiti, a što izbaciti, a obuhvatiti šumu kao najsloženiji kopneni ekosustav.
Prava odluka za šume u Hrvatskoj je njihova opća zaštita u čitavoj površini uz potrajno i razumno korištenje drva, te plemenite sirovine koje se čovjek zasigurno ne želi odreći kao ni svih drugih blagodati koje daje taj vegetacijski oblik. Uz ovaj vrlo visoki cilj ide i obrazovanje šumarskih akademaca uz prilagodbu Bolonjskoj deklaraciji, ali i nje tome cilju.
Prof. dr. sc. Branimir Prpić
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Orlić, S., S. Perić UDK 630* 232.1 (001)
Proučavanje uspijevanja provenijencija duglazije (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) na Krndiji     pdf    TXT     HR     EN 243
Križanec, R. UDK 630* 228 + 561 (001)
Vrijeme prijelaza kao pokazatelj promjena u razvoju šumskih sastojina prebornog uzgojnog oblika     pdf    TXT     HR     EN 251
Pernek, M., I. Pilaš UDK 630* 453 (001)
Gradacije gubara - Lymantria dispar L. (Lep., Lymantriidae) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 263
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Kajba, D., I. Anić, D. Pfeifer UDK 630* 165 (Populus nigra L.)
Potrajnost i očuvanje genofonda s posebnim osvrtom na europsku crnu topolu (Populus nigra L.)     pdf    TXT     HR     EN 271
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Meštrić, B. UDK 630* 945.1
Šumarski list - bibliografska baza podataka i njena prezentacija     pdf    TXT     HR     EN 279
Šporčić, M. UDK 630* 641
Uvid u neka gledišta poduzetništva u šumarstvu Europe     pdf    TXT     HR     EN 287
 
Dani hrvatskoga šumarstva, Karlovac 11.-18. lipnja 2005.
     
Vlainić, O.
Događanja od 11. do 16. lipnja 2005.     pdf    TXT 299
Jakovac, H.
Zapisnik 109. redovite skupštine HŠD-a     pdf    TXT     HR 301
Mrkobrad, M.
6. državno natjecanje šumarskih radnika     pdf    TXT 335
Gubijan, Ž.
2. bjelovarski salon fotografije "Šuma okom šumara"     pdf    TXT 338
 
OSTALO
     
Popijač, M.
Pretpristupni programi Europske unije i mogućnosti njihove primjene     pdf    TXT 340
Frković, A.
Obnovljen kazališni perivoj u Rijeci     pdf    TXT 348
Frković, A.
Kornjaši na poštanskim markama     pdf    TXT 350
 
OBLJETNICE
     
Klepac, D.
120. godišnjica rođenja i 50. godišnjica smrti prof. dr. Antuna Levakovića - uzor znanstvenika     pdf    TXT 351
Mrkobrad, M.
Obilježena 240. godišnjica šumarije Krasno i otvoren prvi šumarski muzej u Hrvatskoj     pdf    TXT 353
 
ZAŠTITA PRIRODE:
     
Arač, K.
Žličarka (Platalea leucorodia L.)     pdf    TXT 355
Kranjčev, R.
Žućkasta dalmatinska kokica (OphrysflavicansVis.)     pdf    TXT 356
Kranjčev, R.
Kamenjak     pdf    TXT 359
Radosavljević,D.
Europsko takmičenje u žabicama Varaždin - Beli Kipi     pdf    TXT 361
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Dundović, J.
1. Srednjoeuropska konferencija o biomasi     pdf    TXT 362
Anić, I.
Pro Silva Europa u Hrvatskoj     pdf    TXT 364
 
IZ EKOLOGIJE:
     
Vizentaner, J.
Mikrobiološka gnojiva     pdf    TXT 365
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, F.
L´ Italia forestale e montana     pdf    TXT 366
Grospić, F.
Alberi e territorio     pdf    TXT 368
 
IN MEMIORIAM:
     
Bevanda, P., B. Prpić
Stjepan Ljevak, (1927-2005)     pdf    TXT 371

                UNDER CONSTRUCTION