broj: 5-6/2005        pdf (29,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEE GLAVNOGA UREDNIKA
     
Naše šumarsko školstvo i Europska unija     PDF    TXT     HR 242
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Orlić, S., S. Perić UDK 630* 232.1 (001)
Proučavanje uspijevanja provenijencija duglazije (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) na Krndiji     pdf    TXT     HR     EN 243
Križanec, R. UDK 630* 228 + 561 (001)
Vrijeme prijelaza kao pokazatelj promjena u razvoju šumskih sastojina prebornog uzgojnog oblika     pdf    TXT     HR     EN 251
Pernek, M., I. Pilaš UDK 630* 453 (001)
Gradacije gubara - Lymantria dispar L. (Lep., Lymantriidae) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 263
Sažetak: U radu se obrađuje defolijacija gusjenica gubara – Lymantria
dispar L. (Lep., Lymantriidae) kao jednog od nepovoljnih biotskih čimbenika
u hrastovim šumama u Hrvatskoj. Ovaj štetnik dominirao je do 60-tih godina
prošloga stoljeća, te su njihove populacije u kontinentalnom dijelu Hrvatske
u stalnom opadanju s povremenim usponima. Jače gradacije zabilježene su
1948–1950., 1962–1966., 1970–1975., 1982–1984. te 1992–1994. godine.

Metodom brojanja jajnih legala na svakom stablu duž transekta položenog
približno dijagonalno kroz odjel, utvrđuje se zaraze gubara te se u Dijagnozno-
prognoznoj službi izrađuje prognoza.

Iz broja jajnih legala i broja stabala izračunavaju se postotni intenziteti
napada. Ti intenziti poredani su u 5 klasa: < 1 % (klasa 1); 1-5 % (klasa 2);
5-20 % (klasa 3), 20-50 % (klasa 4), >50 % (klasa 5).

Primjenom softverskog paketa Statsoft Statistica® 5.5. pomoću Fast Furier
analize izračunat je periodizam, a kliznom sredinom (“Moving Average”)
trend pojedinih klasa. Rezultati pokazuju da se u 2005. godini može očekivati
gradacija gubara, koja bi trebala biti slabijeg intenziteta nego ona
prije 10. godina.
Ključne riječi: gubar; Lymantria dispar; populacija; hrast lužnjak; Quercus robur; Fast Furier metoda; klizna sredina
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Kajba, D., I. Anić, D. Pfeifer UDK 630* 165 (Populus nigra L.)
Potrajnost i očuvanje genofonda s posebnim osvrtom na europsku crnu topolu (Populus nigra L.)     pdf    TXT     HR     EN 271
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Meštrić, B. UDK 630* 945.1
Šumarski list - bibliografska baza podataka i njena prezentacija     pdf    TXT     HR     EN 279
Šporčić, M. UDK 630* 641
Uvid u neka gledišta poduzetništva u šumarstvu Europe     pdf    TXT     HR     EN 287
 
Dani hrvatskoga šumarstva, Karlovac 11.-18. lipnja 2005.
     
Vlainić, O.
Događanja od 11. do 16. lipnja 2005.     pdf    TXT 299
Jakovac, H.
Zapisnik 109. redovite skupštine HŠD-a     pdf    TXT     HR 301
Mrkobrad, M.
6. državno natjecanje šumarskih radnika     pdf    TXT 335
Gubijan, Ž.
2. bjelovarski salon fotografije "Šuma okom šumara"     pdf    TXT 338
 
OSTALO
     
Popijač, M.
Pretpristupni programi Europske unije i mogućnosti njihove primjene     pdf    TXT 340
Frković, A.
Obnovljen kazališni perivoj u Rijeci     pdf    TXT 348
Frković, A.
Kornjaši na poštanskim markama     pdf    TXT 350
 
OBLJETNICE
     
Klepac, D.
120. godišnjica rođenja i 50. godišnjica smrti prof. dr. Antuna Levakovića - uzor znanstvenika     pdf    TXT 351
Mrkobrad, M.
Obilježena 240. godišnjica šumarije Krasno i otvoren prvi šumarski muzej u Hrvatskoj     pdf    TXT 353
 
ZAŠTITA PRIRODE:
     
Arač, K.
Žličarka (Platalea leucorodia L.)     pdf    TXT 355
Kranjčev, R.
Žućkasta dalmatinska kokica (OphrysflavicansVis.)     pdf    TXT 356
Kranjčev, R.
Kamenjak     pdf    TXT 359
Radosavljević,D.
Europsko takmičenje u žabicama Varaždin - Beli Kipi     pdf    TXT 361
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Dundović, J.
1. Srednjoeuropska konferencija o biomasi     pdf    TXT 362
Anić, I.
Pro Silva Europa u Hrvatskoj     pdf    TXT 364
 
IZ EKOLOGIJE:
     
Vizentaner, J.
Mikrobiološka gnojiva     pdf    TXT 365
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, F.
L´ Italia forestale e montana     pdf    TXT 366
Grospić, F.
Alberi e territorio     pdf    TXT 368
 
IN MEMIORIAM:
     
Bevanda, P., B. Prpić
Stjepan Ljevak, (1927-2005)     pdf    TXT 371

                UNDER CONSTRUCTION