broj: 5-6/2005        pdf (29,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEE GLAVNOGA UREDNIKA
     
Naše šumarsko školstvo i Europska unija     PDF    TXT     HR 242
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Orlić, S., S. Perić UDK 630* 232.1 (001)
Proučavanje uspijevanja provenijencija duglazije (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) na Krndiji     pdf    TXT     HR     EN 243
Križanec, R. UDK 630* 228 + 561 (001)
Vrijeme prijelaza kao pokazatelj promjena u razvoju šumskih sastojina prebornog uzgojnog oblika     pdf    TXT     HR     EN 251
Pernek, M., I. Pilaš UDK 630* 453 (001)
Gradacije gubara - Lymantria dispar L. (Lep., Lymantriidae) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 263
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Kajba, D., I. Anić, D. Pfeifer UDK 630* 165 (Populus nigra L.)
Potrajnost i očuvanje genofonda s posebnim osvrtom na europsku crnu topolu (Populus nigra L.)     pdf    TXT     HR     EN 271
Sažetak: U članku se obrazlažu zaključci Hrvatskoga povjerenstva za topolu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, donešeni nakon rasprave o problemima potrajnosti šuma ritskoga područja, gospodarenja šumskim sastojinama topola, metodama obnove sastojina, mogućnostima i metodama očuvanja genofonda na primjeru europske crne topole. Obnova populacija europske crne topole je značajan šumskogospodarski zadatak, posebice na prostorima gdje su ritska staništa i njezini ekosustavi ugroženi. Obnovljene ili sačuvane topolove populacije predstavljaju važan prilog u očuvanju složenog ekosustava ritske šume. Strategija očuvanja genofonda domaćih topola može se podijeliti u tri operativna cilja: osigurati optimalno moguću prirodnu obnovu, spriječiti gubitak genetskog diverziteta i gubitka individualne sposobnosti opstanka u sljedećim generacijama, identificirati i sačuvati lokalne i regionalne genetske baze. Potrebno je intenzivirati selekciju, razmnožavanje i testiranje klonova domaće crne topole u cilju dobivanja kvalitetnog sadnog materijala za obnovu sastojina ritskih šuma. Obvezna je i selekcija plus varijanti iz mlađih prirodnih populacija europske crne topole, budući je na ovaj način moguće selekcionirati nove genotipove koji će biti dobro adaptirani na specifična, lokalna staništa. Strategija obnove treba biti vođena načelom zamjene nasada eurameričke topole s europskom crnom topolom, ali u skladu sa šumskouzgojnim planom. Njime treba pažljivo odrediti staništa na kojima vodni režim dozvoljava nastavak uzgajanja topola, metodiku obnove i dinamiku aktivnosti. Za ispunjenje cilja potpune zamjene sastojina potrebno je odrediti razdoblje od barem 50-tak godina. U međuvremenu potrebno je planirati nastavak šumske proizvodnje eurameričkom topolom (P. × canadensis; na približno 25 površina.
Ključne riječi: potrajnost; ritska šuma; Populus nigra L.; Hrvatsko povjerenstvo za topolu
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Meštrić, B. UDK 630* 945.1
Šumarski list - bibliografska baza podataka i njena prezentacija     pdf    TXT     HR     EN 279
Šporčić, M. UDK 630* 641
Uvid u neka gledišta poduzetništva u šumarstvu Europe     pdf    TXT     HR     EN 287
 
Dani hrvatskoga šumarstva, Karlovac 11.-18. lipnja 2005.
     
Vlainić, O.
Događanja od 11. do 16. lipnja 2005.     pdf    TXT 299
Jakovac, H.
Zapisnik 109. redovite skupštine HŠD-a     pdf    TXT     HR 301
Mrkobrad, M.
6. državno natjecanje šumarskih radnika     pdf    TXT 335
Gubijan, Ž.
2. bjelovarski salon fotografije "Šuma okom šumara"     pdf    TXT 338
 
OSTALO
     
Popijač, M.
Pretpristupni programi Europske unije i mogućnosti njihove primjene     pdf    TXT 340
Frković, A.
Obnovljen kazališni perivoj u Rijeci     pdf    TXT 348
Frković, A.
Kornjaši na poštanskim markama     pdf    TXT 350
 
OBLJETNICE
     
Klepac, D.
120. godišnjica rođenja i 50. godišnjica smrti prof. dr. Antuna Levakovića - uzor znanstvenika     pdf    TXT 351
Mrkobrad, M.
Obilježena 240. godišnjica šumarije Krasno i otvoren prvi šumarski muzej u Hrvatskoj     pdf    TXT 353
 
ZAŠTITA PRIRODE:
     
Arač, K.
Žličarka (Platalea leucorodia L.)     pdf    TXT 355
Kranjčev, R.
Žućkasta dalmatinska kokica (OphrysflavicansVis.)     pdf    TXT 356
Kranjčev, R.
Kamenjak     pdf    TXT 359
Radosavljević,D.
Europsko takmičenje u žabicama Varaždin - Beli Kipi     pdf    TXT 361
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Dundović, J.
1. Srednjoeuropska konferencija o biomasi     pdf    TXT 362
Anić, I.
Pro Silva Europa u Hrvatskoj     pdf    TXT 364
 
IZ EKOLOGIJE:
     
Vizentaner, J.
Mikrobiološka gnojiva     pdf    TXT 365
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, F.
L´ Italia forestale e montana     pdf    TXT 366
Grospić, F.
Alberi e territorio     pdf    TXT 368
 
IN MEMIORIAM:
     
Bevanda, P., B. Prpić
Stjepan Ljevak, (1927-2005)     pdf    TXT 371

                UNDER CONSTRUCTION