broj: 5-6/2008        pdf (24,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
Komu pripada voda koju oplemeni i očuva šuma     PDF    TXT     HR 220
Šuma ne može uspijevati bez dovoljno oborina, kao niti u vrlo hladnim područjima. U tundri, stepi, pustinji i močvari, šuma ne može uspijevati. Poznato je kako šuma vrlo ekonomično raspolaže s vodom.
U šumovitome krajobrazu gdje šume ima preko 40 % ona sprječava eroziju tla i bujice, uravnotežuje raspored vode u prostoru, ravnomjerno opskrbljuje vodotoke i ublažava pojavu visokih vodnih valova, utječe na čistoću vode i broj izvorišta. Niti jedan drugi vegetacijski oblik ne utječe tako djelotvorno na vodu kao šuma.
Vrlo značajna uloga šume je mehaničko, biološko i djelomično kemijsko pročišćavanje oborinske i poplavne vode. Pročišćavanje se događa njezinim procjeđivanjem kroz živo i rahlo šumsko tlo, pa ona u podzemne tokove ulazi pitka. Od sveukupne količine vode koja oborinama padne na šumu, količina procjedne vode iznosi u europskim prilikama njegovane šume od 30 – 40 % tijekom vegetacije i 70 – 80 % za njezina mirovanja. Ostatak vode potroši šuma u procesu transpiracije te intercepcijom i evaporacijom.
Uzmemo li kao prosječnu godišnju vrijednost oborina u arealu šuma u Hrvatskoj od 1 200 mm te površinu sklopljenih šuma od 2 mil. ha, iz šume isteče oko 13 milijardi tona pitke vode . Ovisno o stručnom postupku, dio te količine može se iskoristiti, što daje golem financijski učinak, bilo kroz vodovodne mreže ili u bocama na tržištu (Prpić, Jurjević, Jakovac, Š.l. 2005, posebni broj).
Da bi šuma tako učinkovito djelovala kao pročistač i skladište vode, mora biti znalački i učinkovito njegovana. Hrvatske državne šume njegovane su preko 200 godina. Za razliku od ostalih europskih šuma one su 98 % prirodne i u pravilu predstavljaju prvu ili drugu generaciju šumskih sastojina poslije prirodne obnove hrvatskih prašuma. Takvim postupcima šumom, očuvana su iskonska šumska staništa sa živim tlom i zasigurno optimalnom sposobnošću za pročišćavanje vode.
Tijekom sušnih razdoblja šuma postupično ispušta vodu u izvorišta i vodotoke, a tijekom kišnoga razdoblja i topljenja snijega zadržava je i usporava njezino površinsko otjecanje.
Svi naši vodotoci, uključujući oba sljeva crnomorski i jadranski, pod golemim su utjecajem šume. Izvori Kupe, Kupice, Mrežnice, Dobre i njihovih pritoka, Zrmanje, Krke, Cetine i drugih te njihovih pritoka, dobivaju pročišćenu vodu od šuma Hrvatskih Dinarida uz njegovanje šumarske struke, koja održava njihov porirodni sastav te vodozaštitnu kao i ostale općekorisne funkcije.
I postavlja se pitanje, zašto Hrvatske šume d.o.o. ne koriste komercijalno pitku vodu koju su osigurali uzgojnim postupcima podržavajući gospodarsku prirodnu šumu, a posebice njezinu vodozaštitnu, kao i ostale općekorisne funkcije. Bilo bi dobro o tome javno raspraviti i uključiti u podjelu i privatne šume, koje po svome sastavu zadovoljavaju vodozaštitnu funkciju.

Prof. em. dr. sc. Branimir Prpić
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Prka, Marinko
Određivanje sortimentne strukture jednodobnih bukovih sastojina primjenom norme Hrn En 1316-1:1999     pdf    TXT     HR     EN 223
Goglia, V., J. Žgela, I. Đukić UDK 630* 304 + 964 (001)
Učinkovitost antivibracijskih rukavica: II dio     pdf    TXT     HR     EN 239
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Degmečić, D., M. Bićanić UDK 630* 156
Značaj tjelesne težine kod vrste europska srna (Capreolus capreolus l.) u istočnoj Slavoniji i Baranji     pdf    TXT     HR     EN 245
 
STRUČNI ČLANCI
     
Najvirt, Ž., A. Miličević, Š. Meštrović UDK 630* 181.1
Areal hrasta oštrike (Quercus coccifera l.) u zapadnom dijelu poluotoka Pelješca     pdf    TXT     HR     EN 253
Španjol, Ž., K. Biljaković, R. Rosavec, D. Dominko, D. Barčić, D. Starešinić UDK 630* 432
Šumski požari i fizikalni modeli     pdf    TXT     HR     EN 259
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Zeba (Fringilla coelebs L.)     PDF    TXT 269
Kranjčev, Radovan
Jadranska perunika, Na izvoru krke, Veli slap na grdoselskom potoku, Montegarganska kokica, Brusnica, Patuljasta zvončika, Iz šume Repaš     PDF    TXT 269
 
AKTUALNO
     
Delač, Damir
Zapisnik 112. redovite sjednice skupštine Hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT 273
Jakovac, Hranislav
Stručna tema skupštine: “Obnovljivi izvori energije u RH – Energetska uporaba šumske biomase”     PDF    TXT 281
Tomić, F., T. Krička, S. Matić
Raspoložive poljoprivredne i šumske površine za proizvodnju biogoriva u Hrvatskoj     PDF    TXT 282
Dundović, Josip
Energija iz Šumske biomase potencijal i perspektive u Hrvatskoj     PDF    TXT 283
Stanić, Zoran
Suradnja Hrvatske elektroprivrede i Hrvatskih šuma u korištenju šumske biomase kao obnovljivog energenta     PDF    TXT 286
Sučić, Željko
Profil šumske biomase     PDF    TXT 287
Jakovac, Hranislav
10. obljetnica nastupa ekipe hrvatskih šumara na EFNS-u     PDF    TXT 290
Jurjević, Petar
110 godina od izgradnje Hrvatskoga šumarskog doma     PDF    TXT 293
Frković, Alojzije
Pozdrav iz Hrvatske – Plitvička jezera     PDF    TXT 296
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Dekanić, S., T. Dubravac
Multifunkcionalno gospodarenja panjačama jugoistočne Europe – CForSee     PDF    TXT 298
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Glavaš, Milan
Izv. prof. dr. sc. Marijan Grubešić: Dabar u Hrvatskoj     PDF    TXT 300
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 302
 
PRIZNANJA
     
Glavaš, Milan
Veliko priznanje šumarima     PDF    TXT 304
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Grospić, Frane
HŠD – Ogranak Zagreb u posjeti UŠP – Sisak i PPS Majur     PDF    TXT 306
 
IZ SVIJETA GLJIVA
     
Kranjčev, Radovan
Gljiva ganoderma, Na brezovim resama     PDF    TXT 309
 
IN MEMORIAM
     
Figurić, Mladen
Rudolf Sabadi (1928 – 2008)     PDF    TXT 311
Brežnjak, M., V. Rajković
Milan Blažević (1925 – 2008)     PDF    TXT 319
Lončar, Danijel
Anton Polić (1938 – 2008)     PDF    TXT 320

                UNDER CONSTRUCTION