broj: 5-6/2008        pdf (24,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
Komu pripada voda koju oplemeni i očuva šuma     PDF    TXT     HR 220
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Prka, Marinko
Određivanje sortimentne strukture jednodobnih bukovih sastojina primjenom norme Hrn En 1316-1:1999     pdf    TXT     HR     EN 223
Goglia, V., J. Žgela, I. Đukić UDK 630* 304 + 964 (001)
Učinkovitost antivibracijskih rukavica: II dio     pdf    TXT     HR     EN 239
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Degmečić, D., M. Bićanić UDK 630* 156
Značaj tjelesne težine kod vrste europska srna (Capreolus capreolus l.) u istočnoj Slavoniji i Baranji     pdf    TXT     HR     EN 245
Sažetak: Regionalne razlike u rastu, veličini tijela te dnevnom tjelesnom prirastu kod lanadi su uočene i evidentirane na mnogim područjima Europe. S obzirom kako su glavni ciljevi lovnog-gospodarenja te upute o selekcijsko-uzgojnim mjerama vezani na poznavanje tih karakteristika ( tjelesnia težina prilikom lanjenja, brzina rasta i razvoja tjela), upravo ti podaci su vrlo važni za poduzimanje odgovarajućih mjera za unapređivanje uzgoja srne. Bez podataka o višegodišnjem stvarnom brojnom stanju populacije srna i njenog spolnog i dobnog sastava, u jednom lovištu nije moguće ni najboljim lovnim stručnjacima propisati odgovarajuće mjere uzgoja i racionalnog korištenja srna, a jednako tako nije moguće niti dati smjernice gospodarenja čijim provođenjem bi se mogla osigurati trajno visoka i kvalitetna produkcija srneće divljači. Ovaj rad će ukazati na postojeće vrijednosti tjelesnih težina i razvoja srneće divljaći na području istočne Slavonoije i Baranje. Jednako tako, želja je ukazati na važnost praćenja tih vrijednosti i prikazati kakav utjecaj imaju tjelesne težine na trofejnu vrijednost, uspjeh u oplodnji (broj zametaka), uspjeh u rastu lanadi te kakvo značenje imaju ove veličine prilikom selekcijsko-uzgojnih mjera. Tjelesna težina lanadi na leglu je praćena u šumi Haljevo, kao i dnevni prirast tjelesne težine lanadi. Izmjerena tjelesna težina lanadi na leglu se prema podacima Nikolandića, za Baranju kreće od 1020 g. do 2680 g., dok dnevni prirast lanadi iznosi122 g. Tjelesne težine lanadi, mladih i rasplodnih grla su praćena tijekom izvršavanja odstrela u tipično šumskom staništu srne u Spačvi te u tipično poljskom staništu Baranjsko Podunavlje. Lanad u jesen (za vrijeme odstrijela) dosegne u šumskom staništu 65 % srednje ostvarene tjelesne težine rasplodnih grla, a u poljskom staništu 69 %. Jednako tako mlada grla u šumskom i u poljskom staništu dostižu prosječnu težinu od oko 20 kg, što mladim ženkama omogućuje ulaz u parenje. Kod rasplodnih mužjaka se dostizanje 24–25 kg pokazalo značajnim za daljnji razvoj trofeja, a kod rasplodnih ženki za srednji broj zametaka. Istraživanja na ta tri lokaliteta su potvrdila nekoliko važnih stvari za gospodarenje srnećom divljači: tjelesna težina lanadi pri porodu, brzi rani rast lanadi, stopa smrtnosti tijekom prvih mjeseci života, tjelesna težina s kojom lanad ulazi u svoje prvo zimsko razdoblje, tjelesna težina rasplodnih ženki, plodnost ženki, tjelesna težina rasplodnih mužjaka, trofejna struktura mužjaka.
Ključne riječi: dnevna stopa prirasta lanadi; produktivnost srna; srednja vrijednost tjelesnih težina rasplodnih mužjaka i ženki; Tjelesna težina lanadi na leglu
 
STRUČNI ČLANCI
     
Najvirt, Ž., A. Miličević, Š. Meštrović UDK 630* 181.1
Areal hrasta oštrike (Quercus coccifera l.) u zapadnom dijelu poluotoka Pelješca     pdf    TXT     HR     EN 253
Španjol, Ž., K. Biljaković, R. Rosavec, D. Dominko, D. Barčić, D. Starešinić UDK 630* 432
Šumski požari i fizikalni modeli     pdf    TXT     HR     EN 259
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Zeba (Fringilla coelebs L.)     PDF    TXT 269
Kranjčev, Radovan
Jadranska perunika, Na izvoru krke, Veli slap na grdoselskom potoku, Montegarganska kokica, Brusnica, Patuljasta zvončika, Iz šume Repaš     PDF    TXT 269
 
AKTUALNO
     
Delač, Damir
Zapisnik 112. redovite sjednice skupštine Hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT 273
Jakovac, Hranislav
Stručna tema skupštine: “Obnovljivi izvori energije u RH – Energetska uporaba šumske biomase”     PDF    TXT 281
Tomić, F., T. Krička, S. Matić
Raspoložive poljoprivredne i šumske površine za proizvodnju biogoriva u Hrvatskoj     PDF    TXT 282
Dundović, Josip
Energija iz Šumske biomase potencijal i perspektive u Hrvatskoj     PDF    TXT 283
Stanić, Zoran
Suradnja Hrvatske elektroprivrede i Hrvatskih šuma u korištenju šumske biomase kao obnovljivog energenta     PDF    TXT 286
Sučić, Željko
Profil šumske biomase     PDF    TXT 287
Jakovac, Hranislav
10. obljetnica nastupa ekipe hrvatskih šumara na EFNS-u     PDF    TXT 290
Jurjević, Petar
110 godina od izgradnje Hrvatskoga šumarskog doma     PDF    TXT 293
Frković, Alojzije
Pozdrav iz Hrvatske – Plitvička jezera     PDF    TXT 296
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Dekanić, S., T. Dubravac
Multifunkcionalno gospodarenja panjačama jugoistočne Europe – CForSee     PDF    TXT 298
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Glavaš, Milan
Izv. prof. dr. sc. Marijan Grubešić: Dabar u Hrvatskoj     PDF    TXT 300
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 302
 
PRIZNANJA
     
Glavaš, Milan
Veliko priznanje šumarima     PDF    TXT 304
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Grospić, Frane
HŠD – Ogranak Zagreb u posjeti UŠP – Sisak i PPS Majur     PDF    TXT 306
 
IZ SVIJETA GLJIVA
     
Kranjčev, Radovan
Gljiva ganoderma, Na brezovim resama     PDF    TXT 309
 
IN MEMORIAM
     
Figurić, Mladen
Rudolf Sabadi (1928 – 2008)     PDF    TXT 311
Brežnjak, M., V. Rajković
Milan Blažević (1925 – 2008)     PDF    TXT 319
Lončar, Danijel
Anton Polić (1938 – 2008)     PDF    TXT 320

                UNDER CONSTRUCTION