broj: 5-6/2008        pdf (24,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
Komu pripada voda koju oplemeni i očuva šuma     PDF    TXT     HR 220
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Prka, Marinko
Određivanje sortimentne strukture jednodobnih bukovih sastojina primjenom norme Hrn En 1316-1:1999     pdf    TXT     HR     EN 223
Goglia, V., J. Žgela, I. Đukić UDK 630* 304 + 964 (001)
Učinkovitost antivibracijskih rukavica: II dio     pdf    TXT     HR     EN 239
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Degmečić, D., M. Bićanić UDK 630* 156
Značaj tjelesne težine kod vrste europska srna (Capreolus capreolus l.) u istočnoj Slavoniji i Baranji     pdf    TXT     HR     EN 245
 
STRUČNI ČLANCI
     
Najvirt, Ž., A. Miličević, Š. Meštrović UDK 630* 181.1
Areal hrasta oštrike (Quercus coccifera l.) u zapadnom dijelu poluotoka Pelješca     pdf    TXT     HR     EN 253
Španjol, Ž., K. Biljaković, R. Rosavec, D. Dominko, D. Barčić, D. Starešinić UDK 630* 432
Šumski požari i fizikalni modeli     pdf    TXT     HR     EN 259
Sažetak: Hrvatska je zemlja relativno bogata šumama; 36 % od ukupne površine države pokrivaju šumske površine. Međutim, poseban problem na jadranskom području Hrvatske predstavljaju šumski požari, koji uništavaju prirodna bogatstva smanjujući biološku raznolikost, a negativan utjecaj imaju i na krajobraznu raznolikost. Sam problem je višeslojan, kompleksan i zahtijeva uključivanje brojnih grana znanosti, kao što su šumarstvo, geologija, biologija, meteorologija, a u zadnje vrijeme i fizika.
Poznato je da fizika uspješno prepoznaje osnovna načela pojavnosti i djelovanja u materijalnom svijetu, a to ima vrlo široku primjenu i izvan njenih vlastitih okvira. Načini manifestacije komplesnosti i posebno zakonitosti koje fizičari sve više u suradnji s drugim disciplinama nalaze i proučavaju otvaraju vrlo široke horizonte mogućih primjena. “Korelacije u kompleksnim sustavima: od fizike do biotehnologije” je naziv interdisciplinarnog programa kojega financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, koji je među inim povezao znanstvene pristupe fizike i šumarstva na proučavanju šumskih požara.
Ovaj rad daje neke osnove o šumskim požarima specifične za svaku znanstvenu disciplinu i pokazuje mogućnosti njihove interakcije kao i važnost takvog interdisciplinarnog pristupa u rješavanju gorućih problema vezanih uz šumske požare i njihovu prevenciju.
Ključne riječi: fizika; jadransko područje; kompleksnost; požar; šumarstvo
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Zeba (Fringilla coelebs L.)     PDF    TXT 269
Kranjčev, Radovan
Jadranska perunika, Na izvoru krke, Veli slap na grdoselskom potoku, Montegarganska kokica, Brusnica, Patuljasta zvončika, Iz šume Repaš     PDF    TXT 269
 
AKTUALNO
     
Delač, Damir
Zapisnik 112. redovite sjednice skupštine Hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT 273
Jakovac, Hranislav
Stručna tema skupštine: “Obnovljivi izvori energije u RH – Energetska uporaba šumske biomase”     PDF    TXT 281
Tomić, F., T. Krička, S. Matić
Raspoložive poljoprivredne i šumske površine za proizvodnju biogoriva u Hrvatskoj     PDF    TXT 282
Dundović, Josip
Energija iz Šumske biomase potencijal i perspektive u Hrvatskoj     PDF    TXT 283
Stanić, Zoran
Suradnja Hrvatske elektroprivrede i Hrvatskih šuma u korištenju šumske biomase kao obnovljivog energenta     PDF    TXT 286
Sučić, Željko
Profil šumske biomase     PDF    TXT 287
Jakovac, Hranislav
10. obljetnica nastupa ekipe hrvatskih šumara na EFNS-u     PDF    TXT 290
Jurjević, Petar
110 godina od izgradnje Hrvatskoga šumarskog doma     PDF    TXT 293
Frković, Alojzije
Pozdrav iz Hrvatske – Plitvička jezera     PDF    TXT 296
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Dekanić, S., T. Dubravac
Multifunkcionalno gospodarenja panjačama jugoistočne Europe – CForSee     PDF    TXT 298
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Glavaš, Milan
Izv. prof. dr. sc. Marijan Grubešić: Dabar u Hrvatskoj     PDF    TXT 300
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 302
 
PRIZNANJA
     
Glavaš, Milan
Veliko priznanje šumarima     PDF    TXT 304
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Grospić, Frane
HŠD – Ogranak Zagreb u posjeti UŠP – Sisak i PPS Majur     PDF    TXT 306
 
IZ SVIJETA GLJIVA
     
Kranjčev, Radovan
Gljiva ganoderma, Na brezovim resama     PDF    TXT 309
 
IN MEMORIAM
     
Figurić, Mladen
Rudolf Sabadi (1928 – 2008)     PDF    TXT 311
Brežnjak, M., V. Rajković
Milan Blažević (1925 – 2008)     PDF    TXT 319
Lončar, Danijel
Anton Polić (1938 – 2008)     PDF    TXT 320

                UNDER CONSTRUCTION