broj: 7-8/1998        pdf (21,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
B. Prpić
Šumski požari - tema ljeta     PDF    TXT     HR 301
Matić, S.
Promišljanja o stanju šumarstva Hrvatske na pragu 21. stoljeća     PDF    TXT 305
Tarnaj, I.
Promišljanja o stanju šumarstva Hrvatske na pragu 21. stoljeća     PDF    TXT 307
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Susmel, L. UDK 630* 629 + 425. (Abiety-Fagetm dinaricum Treg. 1957) 001.
Šume Gorskoga kotara jučer i danas     pdf    TXT     HR     EN 309
Meštrović, Š., Matić, S., Tustonjić, A., Pavelić, J. UDK 630* 619 : 272 + 907.001.
Šume medvednice jučer - danas - sutra     pdf    TXT     HR     EN 315
Štefančić,A. UDK 630* 325 + 859. 001.
Udio drvnih sortimenata u votumenu krupnog drva do 7 cm promjera za običnu bukvu u jednodobnim sastojinama     pdf    TXT     HR     EN 329
 
STRUČNI ČLANCI
     
Zelić, J. UDK 630* 226 (Abieti-Fagetum pannonicum Rauš 1969)
Preborni oblik gospodarenja šumskim sastojinama bukve i jele na Papuku (ekološki pristup)     pdf    TXT     HR     EN 339
Frković,A. UDK 630* 156 + 945.3
Rezultati ostvarivanja programa Šumarske škole Karlovac na osposobljavanju zaposlenika "Hrvatskih šuma" za ocjenjivače lovačkih trofeja     pdf    TXT     HR     EN 347
Pičman, D., Pentek, T. UDK 630* 381 + 383
Tehnologija rada pri stabilizaciji šumskih cesta primjenom cementa     pdf    TXT     HR     EN 353
Sažetak: Izvedba šumskih prometnica na slabonosivim tlima, pretežno nizinskog dijela Republike Hrvatske, neizostavno traži primjenu jedne od mnogobrojnih metoda stabilizacije šumskog tla. Jedna od najstarijih kemijskih metoda poboljšanja tla je stabilizacija primjenom cementa. U razdoblju od početka 70-tih godina ovoga stoljeća, stabilizacija cementom se uz stabilizaciju vapnom najčešće koristila. Opis postupka poboljšanja transportnih sustava primjenom cementa, strojevi koji se pri tom postupku rabe, te raščlamba osnovnih prednosti i nedostataka u odnosu na druge stabilizacije tla i na klasičan način gradnje šumskih cesta, neke su od zanimljivosti prikazane u radu.

Ključne riječi: nizinsko područje; stabilizacija cementom; šumski transportni sustavi
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Prpić, B.
Održivi razvoj šumovitoga krajobraza riječne nizine.     PDF    TXT 359
Bergman,B.
Nekonvencionalna rasprava o "paradigmi održivi razvoj"     PDF    TXT 360
 
AKTUALNO
     
Starčević, T.
Protiv požara; strukom i programom !     PDF    TXT 363
Dundović, J.
Komparativni podaci o poslovanju "Hrvatskih šuma", p.o. Zagreb u razdoblju od 1995. do 1997. godine     PDF    TXT 365
Getz, D.
Početak kraja Kopačkog jezera u Baranji     PDF    TXT 369
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Klepac, Dušan
A. Pranjić, N. Lukić: Izmjera šuma.     PDF    TXT 373
Mikloš, I.
Folia forestalia polonica, Serija A - Šumarstvo, br. 39     PDF    TXT 375
Mikloš, I.
Plant research and development (Istraživanje bilja i razvoj)     PDF    TXT 376
Mikloš, I.
Annales de la recherche forestiere au Maroc     PDF    TXT 377
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Martinić, I., Hrašovec, B., Bilandžija, J.
Treća ministarska konferencija o zaštiti europskih šuma - Lisabon, od 2. do 4. lipnja 1998     PDF    TXT 378
Presečan, M.
INTERFORST 98., München 8. - 12. srpnja 1998.     PDF    TXT 381
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT 383
Jakovac, H.
Zapisnik sa 102. redovite skupštine HŠD-a     PDF    TXT 385
Jakovac, H.
Zaključci 102. redovite skupštine HŠD-a     PDF    TXT 391
 
IN MEMORIAM
     
Ivančević, V.
Petar "Pejo" Marković     PDF    TXT 394

                UNDER CONSTRUCTION