broj: 7-8/2000        pdf (36,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
PROPADANJE ŠUMA I PRERADA DRVA OŠTEĆENIH STABALA     PDF    TXT     HR 360
Propadanje šuma, odnosno sušenje šuma nove vrste, pojava je koja opterećuje hrvatsko šumarstvo više od 20 godina. Prema podacima o propadanju šuma za 1999. godinu (Šumarski institut Jastrebarsko, Potočić &Seletković) udio stabala svih vrsta drveća s krošnjom oštećenosti preko 60%, iznosi 2,1%. U toj skupini oštećenih stabala većinu je potrebno posjeći, budući da smo sigurni kako se neće oporaviti. Isto tako znamo kako je njihova komercijalna vrijednost zbog vanjskog izgleda znatno smanjena, što šumarstvu stvara dodatne teškoće. Za pretpostaviti je kako se trend oštećenosti stabala neće puno mijenjati, jer u proteklih 12 godina koleba između 1,9 i 4,5 %. Može se dakle računati s količinom od kojih 5 milijuna m3 drvne mase godišnje, te kategorije oštećenosti koja su fiziološki oslabila i više ne obavljaju normalnu C02 asimilaciju, te postupno gube na tehničkoj kakvoći. To su najčešće vanjske promjene, primjerice pojava puno suhih grana, trule- nje bijeljike (hrastovi), otpadanje kore, dok je drvo još uvijek dobre kakvoće. Uvjeren sam kako bi nekoliko pilana u vlasništvu "Hrvatskih šuma" znatno umanjilo gubitke koje izaziva propadanje šumskog drveća, jer bi se eliminirao gubitak zbog umanjene cijene sirovine, koja usprkos oštećenosti stabla daje piljenice dobre kakvoće. Usprkos i znatnijim troškovima koji nastaju prilikom sječe, izrade i privlačenja na pomoćno stova- rište, u pravilu malog broja stabala po jedinici površine, cijena piljenice bi najvjerojatnije pokrila gubitke. U pilanama "Hrvatskih šuma" ne bi se pilila samo oštećena stabla, već i ona neoštećena, što dakako ovisi o isplativosti te o mnogim ostalim uvjetima. Ostvarenju ovoga prijedloga potrebne su, dakako, pripremne studije, koje bi proučile njegovu isplativost. Napominjem kako državne šume Austrije imaju svoje pilane na kojima zasigurno ne stvaraju gubitke. Prof. dr. sc. Branimir Prpić
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Rubin, G. UDK 630* 453 + 450
Parazitski kompleks borova četnjaka (Thaumetopoea pityocampa Schiff.) na području Uprave šuma Split     pdf    TXT     HR     EN 363
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Popijač, M., Vrebčević, M. UDK 630* 165 + 188 + 232.3
Primjena GIS-a u razdiobi na šumske sjemenske jedinice     pdf    TXT     HR     EN 373
Sabadi, R. UDK 630* 904 + 903
Postignuća njemačkog šumarstva i njihova ekonometrijska analiza     pdf    TXT     HR     EN 385
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Domac, J. UDK 630* 238 + 831
Prvi rezultati međunarodnog projekta “Socio-Economic Aspects of Bioenergy Systems”     pdf    TXT     HR     EN 413
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Mala ušara (Asio otus L.)     PDF    TXT 420
 
PRIZNANJA ŠUMARSKIM ZNANSTVENICIMA
     
Matić, S.
Akademiku Dušanu Klepcu dodjeljen počasni doktorat (Dr. Honoris Causa)     PDF    TXT 421
Anić, I., Oršanić, M.
Prof. dr. sc. Slavku Matiću dodijeljen počasni doktorat (Dr. Honoris Causa)     PDF    TXT 425
Vukelić, J.
Dodjela počasnog zvanja i titule professor emeritus Prof. dr. sc. Dr. h. c. Branimir Prpiću     PDF    TXT 428
Ljuljka, B.
Dodjela počasnog zvanja i titule professor emeritus Prof. dr. sc. Marijanu Brežnjaku     PDF    TXT 430
 
AKTUALNO
     
Jakovac, H.
Tematska rasprava: Hrvatsko šumarstvo za 21. stoljeće (nastavak 104. red. skupštine HŠD-a)     PDF    TXT 432
Getz, D.
Da li Park prirode “Kopački Rit” zadovoljava kriterije za Nacionalni park     PDF    TXT 443
Čavlović, J.
Novi program gospodarenja za g. j. “Belevine” (2000-2009)     PDF    TXT 450
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Križanec, R.
Je li prihvatljiva istoznačnost uređajnih elemenata sklop = gustoća = pokrovnost = zastrtost     PDF    TXT 457
Krajina, M.
Vrste prihoda u jednodobnim šumama     PDF    TXT 462
Šimić, I.
Poticaj podizanja šuma metodom komprimiranog filogenetskog razvoja     PDF    TXT 463
 
IZ LOVSTVA
     
Frković, A.
Lovstvo Slovačke – uz 80. obljetnicu Slovačkog lovačkog saveza     PDF    TXT 465
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Dundović, J.
Forstinfo (prilog tematskoj raspravi “Hrvatsko šumarstvo za 21. stoljeće”)     PDF    TXT 471
Mikloš, I.
Chile Forestal     PDF    TXT 474
Frković, A.
Šezdeset godina seljačke lovačke čitanke     PDF    TXT 477
Grospić, F.
Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 479
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Jakovac, H.
“Agrimar-Florest 2000”     PDF    TXT 481
Grubešić, M.
U Hrvatskom šumarskom društvu održan tečaj “Ocjenjivanje lovačkih trofeja”     PDF    TXT 482
Glavaš, M., Grubešić, M., Kušan, V., Prpić, B.
Obilježen 5. lipanj – svjetski dan zaštite okoliša (Žutica)     PDF    TXT 484
Farkaš-Topolnik, N.
Ekološka problematika šume Žutica     PDF    TXT 486
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Zapisnik 104. redovite skupštine HŠD-a     PDF    TXT 486
 
IN MEMORIAM
     
Medvedović, J.
Oto Žunko, dipl. ing. šum. (1919 – 2000)     PDF    TXT 489
Gračan, J.
Dragutin Mayer, dipl. ing. šum. (1908 – 2000)     PDF    TXT 491

                UNDER CONSTRUCTION