broj: 7-8/2000        pdf (36,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
PROPADANJE ŠUMA I PRERADA DRVA OŠTEĆENIH STABALA     PDF    TXT     HR 360
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Rubin, G. UDK 630* 453 + 450
Parazitski kompleks borova četnjaka (Thaumetopoea pityocampa Schiff.) na području Uprave šuma Split     pdf    TXT     HR     EN 363
Sažetak: Borove šume jadranskog područja redovito su objekt napada šumskih štetočinja, među kojima kao defolijator, značajno mjesto zauzima borov četnjak (Thaumetopoea pityocampa Schiff.). Gradacije borova četnjaka mogu u određenim uvjetima i razdobljima znatno reducirati ukupne vrijednosti priobalnih šuma. Izravni štetni učinci borova četnjaka manifestiraju se u smanjenju prirasta drvne mase, narušavanju estetskog izgleda krajolika, kao i u pojavi ekcema na koži, uzrokovanog dlačicama koje gusjenice ostavljaju prilikom odlaska u tlo na kukuljenje.
Cilj je naših istraživanja bio upotpuniti spoznaje o značenju pojedinih vrsta parazitskog kompleksa za masovnu pojavu borova četnjaka na jednom, manjem dijelu njegova areala u našem priobalju.
Terenska istraživanja provedena su u borovim kulturama na području Uprave šuma Split, pri čemu je primijenjena metoda pokusnih ploha. Na pokusnim plohama Trogir, Klis i Omiš sakupljani su u razdoblju od 1995-1996. godine svi razvojni stadiji borova četnjaka, a registriran je i intenzitet napada.
U laboratoriju je praćena eklozija leptira, gusjenica i parazita, evidentirana je njihova brojnost, a determinacijom su određene vrste parazita. Provjeru determiniranih vrsta proveo je Dr. sc. M. Harapin, Šumarski institut, Jastrebarsko, pa mu ovdje izražavamo zahvalnost.
Kako bi se pravodobno sprječile štete od borova četnjaka, određivana je njegova brojnost. Utvrđivanje gustoće populacije obavljeno je brojenjem zimskih zapredaka na navedenim pokusnim plohama. Prema nađenim vrijednostima konstruirana je gradacijska krivulja štetočinja.

Ključne riječi: bor; borov četnjak; ekološki činitelji; gradacija; gustoća populacije; parazitski kompleks; razvojni stadiji
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Popijač, M., Vrebčević, M. UDK 630* 165 + 188 + 232.3
Primjena GIS-a u razdiobi na šumske sjemenske jedinice     pdf    TXT     HR     EN 373
Sabadi, R. UDK 630* 904 + 903
Postignuća njemačkog šumarstva i njihova ekonometrijska analiza     pdf    TXT     HR     EN 385
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Domac, J. UDK 630* 238 + 831
Prvi rezultati međunarodnog projekta “Socio-Economic Aspects of Bioenergy Systems”     pdf    TXT     HR     EN 413
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Mala ušara (Asio otus L.)     PDF    TXT 420
 
PRIZNANJA ŠUMARSKIM ZNANSTVENICIMA
     
Matić, S.
Akademiku Dušanu Klepcu dodjeljen počasni doktorat (Dr. Honoris Causa)     PDF    TXT 421
Anić, I., Oršanić, M.
Prof. dr. sc. Slavku Matiću dodijeljen počasni doktorat (Dr. Honoris Causa)     PDF    TXT 425
Vukelić, J.
Dodjela počasnog zvanja i titule professor emeritus Prof. dr. sc. Dr. h. c. Branimir Prpiću     PDF    TXT 428
Ljuljka, B.
Dodjela počasnog zvanja i titule professor emeritus Prof. dr. sc. Marijanu Brežnjaku     PDF    TXT 430
 
AKTUALNO
     
Jakovac, H.
Tematska rasprava: Hrvatsko šumarstvo za 21. stoljeće (nastavak 104. red. skupštine HŠD-a)     PDF    TXT 432
Getz, D.
Da li Park prirode “Kopački Rit” zadovoljava kriterije za Nacionalni park     PDF    TXT 443
Čavlović, J.
Novi program gospodarenja za g. j. “Belevine” (2000-2009)     PDF    TXT 450
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Križanec, R.
Je li prihvatljiva istoznačnost uređajnih elemenata sklop = gustoća = pokrovnost = zastrtost     PDF    TXT 457
Krajina, M.
Vrste prihoda u jednodobnim šumama     PDF    TXT 462
Šimić, I.
Poticaj podizanja šuma metodom komprimiranog filogenetskog razvoja     PDF    TXT 463
 
IZ LOVSTVA
     
Frković, A.
Lovstvo Slovačke – uz 80. obljetnicu Slovačkog lovačkog saveza     PDF    TXT 465
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Dundović, J.
Forstinfo (prilog tematskoj raspravi “Hrvatsko šumarstvo za 21. stoljeće”)     PDF    TXT 471
Mikloš, I.
Chile Forestal     PDF    TXT 474
Frković, A.
Šezdeset godina seljačke lovačke čitanke     PDF    TXT 477
Grospić, F.
Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 479
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Jakovac, H.
“Agrimar-Florest 2000”     PDF    TXT 481
Grubešić, M.
U Hrvatskom šumarskom društvu održan tečaj “Ocjenjivanje lovačkih trofeja”     PDF    TXT 482
Glavaš, M., Grubešić, M., Kušan, V., Prpić, B.
Obilježen 5. lipanj – svjetski dan zaštite okoliša (Žutica)     PDF    TXT 484
Farkaš-Topolnik, N.
Ekološka problematika šume Žutica     PDF    TXT 486
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Zapisnik 104. redovite skupštine HŠD-a     PDF    TXT 486
 
IN MEMORIAM
     
Medvedović, J.
Oto Žunko, dipl. ing. šum. (1919 – 2000)     PDF    TXT 489
Gračan, J.
Dragutin Mayer, dipl. ing. šum. (1908 – 2000)     PDF    TXT 491

                UNDER CONSTRUCTION