broj: 7-8/2000        pdf (36,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
PROPADANJE ŠUMA I PRERADA DRVA OŠTEĆENIH STABALA     PDF    TXT     HR 360
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Rubin, G. UDK 630* 453 + 450
Parazitski kompleks borova četnjaka (Thaumetopoea pityocampa Schiff.) na području Uprave šuma Split     pdf    TXT     HR     EN 363
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Popijač, M., Vrebčević, M. UDK 630* 165 + 188 + 232.3
Primjena GIS-a u razdiobi na šumske sjemenske jedinice     pdf    TXT     HR     EN 373
Sažetak: Slijedeći novi pristup šumarstvu u Europi, osjetila se potreba da se i u Republici Hrvatskoj izradi podjela teritorija šuma i šumskog zemljišta na sjemenske jedinice. Komisija za znanstveno-istraživački rad na 9. sjednici 9. prosinca 1993. godine imenovala je Komisiju za rajonizaciju, koja je izradila program “Šumski sjemenski rajoni u Hrvatskoj”. Tako su izdvojene sjemenske jedinice (rajoni) za 19 vrsta drveća i to: hrast lužnjak (Quercus robur L.), hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl), hrast crniku (Qercus ilex L.), hrast medunac (Quercus pubescens Thuill.), običnu bukvu (Fagus sylvatica L.), poljski jasen (Fraxinus angustifolia Wahl.), obični ili bijeli jasen (Fraxinus excelsior L.), crnu johu (Alnus glutinosa Garth. (Z.)), bijelu vrbu (Salix alba L.), topole (Populus nigra L.) i njezine hibride, običnu jelu (Abies alba Mill.), običnu smreku (Picea abies L.(Karsten)), obični bor (Pinus sylvestris L.), crni bor (Pinus nigra Arnold), alepski bor (Pinus halepensis Mill.), brucijski bor (Pinus brutia Ten.), čempres (Cupressus sempervirens L.), aloktone vrste: američki borovac (Pinus strobus L.), europski ariš (Larix decidua Mill.) i zelenu duglaziju (Pseudotsuga menziesii Mirb. (Franco)), primorski bor (Pinus pinaster Ait.). Poslije podjele na sjemenske jedinice, pristupilo se povezivanju postojećih podataka u GIS. Kao rezultat dobili smo točne karte za zadane vrste drveća i očekuje se da će taj projekt saživjeti sa šumarskom praksom. Primjenom novih tehnologija u šumarskoj znanosti otvaraju se nove mogućnosti rješavanja problema te se olakšava upravljanje postojećim informacijama. Ovaj rad samo je početak jednog novog pristupa manipuliranja podacima koji treba nastaviti detaljnijom digitalizacijom, kako bi se dobile što točnije informacije.

Ključne riječi: baze podataka; GIS (Geografski informacijski sustav); karte; novi pristup korištenja podataka; razdioba (rajonizacija) šuma Republike Hrvatske; sjemenska područja (oblasti); zone i jedinice (rajoni)
Sabadi, R. UDK 630* 904 + 903
Postignuća njemačkog šumarstva i njihova ekonometrijska analiza     pdf    TXT     HR     EN 385
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Domac, J. UDK 630* 238 + 831
Prvi rezultati međunarodnog projekta “Socio-Economic Aspects of Bioenergy Systems”     pdf    TXT     HR     EN 413
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Mala ušara (Asio otus L.)     PDF    TXT 420
 
PRIZNANJA ŠUMARSKIM ZNANSTVENICIMA
     
Matić, S.
Akademiku Dušanu Klepcu dodjeljen počasni doktorat (Dr. Honoris Causa)     PDF    TXT 421
Anić, I., Oršanić, M.
Prof. dr. sc. Slavku Matiću dodijeljen počasni doktorat (Dr. Honoris Causa)     PDF    TXT 425
Vukelić, J.
Dodjela počasnog zvanja i titule professor emeritus Prof. dr. sc. Dr. h. c. Branimir Prpiću     PDF    TXT 428
Ljuljka, B.
Dodjela počasnog zvanja i titule professor emeritus Prof. dr. sc. Marijanu Brežnjaku     PDF    TXT 430
 
AKTUALNO
     
Jakovac, H.
Tematska rasprava: Hrvatsko šumarstvo za 21. stoljeće (nastavak 104. red. skupštine HŠD-a)     PDF    TXT 432
Getz, D.
Da li Park prirode “Kopački Rit” zadovoljava kriterije za Nacionalni park     PDF    TXT 443
Čavlović, J.
Novi program gospodarenja za g. j. “Belevine” (2000-2009)     PDF    TXT 450
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Križanec, R.
Je li prihvatljiva istoznačnost uređajnih elemenata sklop = gustoća = pokrovnost = zastrtost     PDF    TXT 457
Krajina, M.
Vrste prihoda u jednodobnim šumama     PDF    TXT 462
Šimić, I.
Poticaj podizanja šuma metodom komprimiranog filogenetskog razvoja     PDF    TXT 463
 
IZ LOVSTVA
     
Frković, A.
Lovstvo Slovačke – uz 80. obljetnicu Slovačkog lovačkog saveza     PDF    TXT 465
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Dundović, J.
Forstinfo (prilog tematskoj raspravi “Hrvatsko šumarstvo za 21. stoljeće”)     PDF    TXT 471
Mikloš, I.
Chile Forestal     PDF    TXT 474
Frković, A.
Šezdeset godina seljačke lovačke čitanke     PDF    TXT 477
Grospić, F.
Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 479
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Jakovac, H.
“Agrimar-Florest 2000”     PDF    TXT 481
Grubešić, M.
U Hrvatskom šumarskom društvu održan tečaj “Ocjenjivanje lovačkih trofeja”     PDF    TXT 482
Glavaš, M., Grubešić, M., Kušan, V., Prpić, B.
Obilježen 5. lipanj – svjetski dan zaštite okoliša (Žutica)     PDF    TXT 484
Farkaš-Topolnik, N.
Ekološka problematika šume Žutica     PDF    TXT 486
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Zapisnik 104. redovite skupštine HŠD-a     PDF    TXT 486
 
IN MEMORIAM
     
Medvedović, J.
Oto Žunko, dipl. ing. šum. (1919 – 2000)     PDF    TXT 489
Gračan, J.
Dragutin Mayer, dipl. ing. šum. (1908 – 2000)     PDF    TXT 491

                UNDER CONSTRUCTION