broj: 9-10/2002        pdf (26,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
RESSEL     PDF    TXT     HR 436
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Vukelić, J., Baričević, D. UDK 630* 182 + 188 (001)
Novije fitocenološke spoznaje o bukovim šumama u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 439
Sažetak: U radu se fitocenološki analiziraju i uspoređuju bukove šumske zajednice submontanskoga i montanskoga pojasa u Hrvatskoj, koje su različito shvaćene i opisivane u dosadašnjoj fitocenološkoj literaturi. Na temelju analize preko 250 fitocenoloških snimaka (130 snimaka prikazuje tablica 1), od Gorskoga kotara i Like preko sjeverozapadne Hrvatske i slavonskoga gorja, sve na istoku do Požeške i Babje gore, u okviru ilirske sveze bukovih šuma (Aremonio-Fagion) utvrđene su šumske zajednice bukve s mrtvom koprivom (Lamio orvalae-Fagetum), bukve s volujskim okom (Hacquetio-Fagetum) i bukve s grahoricom (Vicio oroboidi-Fagetum); četvrta zajednica bukve s trepavičastim šašem (Carici pilosae-Fagetum) opisana je unutar srednjoeuropske sveze Fagion sylvaticae. U radu se opisuje njihov florni sastav, svojstvene i razlikovne vrste, područje rasprostranjenosti u Hrvatskoj, sistematske osobitosti te se, što je bitno za razumijevanje problematike, prikazuju dosadašnja shvaćanja i opisi. Time su se nastojale ukloniti dvojbe i nedostaci iz prijašnjih prikaza i istraživanja drugih autora, ali i autora ovoga članka i osim u slučaju zajednice Carici pilosae-Fagetum donose se utemeljeni stavovi i zaključci. Opisivane su samo jedinice ranga asocijacije, dok će niže jedinice zbog preglednosti, razumijevanja i potrebe daljih istraživanja biti naknadno raščlanjene i opisane.

Ključne riječi: florni sastav; ilirske vrste; obična bukva; submontanski i montanski pojas u Hrvatskoj; sveza Aremonio-Fagion; šumske zajednice
Čarni, A., Franjić, J., Škvorc, Ž. UDK 630* 182+ 188(001)
Vegetacija grmastih šumskih rubova u Slavoniji (Hrvatska)     pdf    TXT     HR     EN 459
Franjić, J., Škvorc, Ž., Pandža, M., Kekelić, B. UDK 630* 188(001)
Šumska vegetacija poluotoka Oštrica (Dalmacija, Hrvatska)     pdf    TXT     HR     EN 469
Bezak, K. UDK 630* 525 (001)
Modeli sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i njihova novčana vrijednost produkcije drvnih sortimenata     pdf    TXT     HR     EN 479
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Kremer, D. UDK 630* 181.8 + 270
Fenologija kasnoproljetnog cvjetanja nekih drvenastih vrsta u Botaničkome vrtu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagrebu     pdf    TXT     HR     EN 489
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Martinić, I. UDK 630* 907.1
Planovi upravljanja za hrvatske nacionalne parkove i parkove prirode     pdf    TXT     HR     EN 501
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Vivak (Vanellus vanellus L.)     PDF    TXT 510
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Šporčić, M. UDK 630* 945.1
Neki pokazatelji o šumarskim informacijama na Internetu     pdf    TXT     HR     EN 511
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Starčević, T.
Poruke iz Drvenika     PDF    TXT 523
Prpić, B.
II. Međunarodni dan Drave     PDF    TXT 525
Kajba, D.
Izvješće sa IUFRO International Poplar Symposiuma III     PDF    TXT 527
 
OBLJETNICE
     
Frković, A.
Tragom medvjeda do prilaza Bijelim stijenama (uz 70. godišnjicu smrti lugara Jakoba Mihelčića - otkrivača Bijelih stijena)     PDF    TXT 531
 
AKTUALNO
     
Pernek, M., Pilaš, I., Potočić, N.
Kisela magla - čimbenik stradavanja šuma?     PDF    TXT 533
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frković, A.
Jedna vrijedna knjiga o lovačkom oružju     PDF    TXT 535
Grospić, F.
Monti e boschi; L´ Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 537
Grospić, F.
Monti e boschi; L´ Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 541
 
IN MEMORIAM
     
Kajba, D.
Akademik Mirko pl. Vidaković - prof. dr. sc. dr. h. c. (1924 - 2002)     PDF    TXT 544
Harapin, M.
Miljenko Komorčec (1930 - 2002)     PDF    TXT 547
Skoko, M.
Helmut-Juraj Strache (1936 - 2001)     PDF    TXT 547

                UNDER CONSTRUCTION