broj: 9-10/2002        pdf (26,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
RESSEL     PDF    TXT     HR 436
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Vukelić, J., Baričević, D. UDK 630* 182 + 188 (001)
Novije fitocenološke spoznaje o bukovim šumama u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 439
Čarni, A., Franjić, J., Škvorc, Ž. UDK 630* 182+ 188(001)
Vegetacija grmastih šumskih rubova u Slavoniji (Hrvatska)     pdf    TXT     HR     EN 459
Franjić, J., Škvorc, Ž., Pandža, M., Kekelić, B. UDK 630* 188(001)
Šumska vegetacija poluotoka Oštrica (Dalmacija, Hrvatska)     pdf    TXT     HR     EN 469
Sažetak: U radu su analizirane fitocenološke značajke makije na području poluotoka Oštrica koji se nalazi jugoistočno od Šibenika (sl. 1). Ukupno je napravljeno 20 fitocenoloških snimaka u makiji koja prekriva gotovo čitavu površinu poluotoka, te je s 20 snimaka optimalno zastupljena gotovo čitava površina poluotoka. Snimke su rađene i analizirane po klasičnoj metodi Braun-Blanquet-a. Na svim snimkama provedene su dvije metode numeričke analize - klasterska analiza i multidimenzionalno skaliranje. Rezultati su prikazani u tablici 1 klasičnim prikazom fitocenoloških snimaka, a numeričkom analizom dobiven je grafički prikaz (sl. 2 i 3). Sintaksonomskom analizom utvrđene su dvije jasno diferencirane zajednice - Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae Trinajstić 1987 i Fraxino orni-Quercetum ilicis H-ić (1956) 1958. Osim te dvije zajednice koje se jasno uočavaju na terenu i koje čine glavninu vegetacijskoga pokrova poluotoka uočeni su i prijelazi koji više ili manje odgovaraju jednoj ili drugoj zajednici. Iz rezultata istraživanja može se zaključiti da će se na gotovo čitavoj površini poluotoka razviti zajednica Fraxino orni-Quercetum ilicis iz zajednice Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae, što je u okviru šumarske struke i cilj.

Ključne riječi: Dalmacija; Fraxino orni-Quercetum ilicis; Hrvatska; numerička analiza; Oštrica; Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae
Bezak, K. UDK 630* 525 (001)
Modeli sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i njihova novčana vrijednost produkcije drvnih sortimenata     pdf    TXT     HR     EN 479
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Kremer, D. UDK 630* 181.8 + 270
Fenologija kasnoproljetnog cvjetanja nekih drvenastih vrsta u Botaničkome vrtu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagrebu     pdf    TXT     HR     EN 489
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Martinić, I. UDK 630* 907.1
Planovi upravljanja za hrvatske nacionalne parkove i parkove prirode     pdf    TXT     HR     EN 501
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Vivak (Vanellus vanellus L.)     PDF    TXT 510
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Šporčić, M. UDK 630* 945.1
Neki pokazatelji o šumarskim informacijama na Internetu     pdf    TXT     HR     EN 511
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Starčević, T.
Poruke iz Drvenika     PDF    TXT 523
Prpić, B.
II. Međunarodni dan Drave     PDF    TXT 525
Kajba, D.
Izvješće sa IUFRO International Poplar Symposiuma III     PDF    TXT 527
 
OBLJETNICE
     
Frković, A.
Tragom medvjeda do prilaza Bijelim stijenama (uz 70. godišnjicu smrti lugara Jakoba Mihelčića - otkrivača Bijelih stijena)     PDF    TXT 531
 
AKTUALNO
     
Pernek, M., Pilaš, I., Potočić, N.
Kisela magla - čimbenik stradavanja šuma?     PDF    TXT 533
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frković, A.
Jedna vrijedna knjiga o lovačkom oružju     PDF    TXT 535
Grospić, F.
Monti e boschi; L´ Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 537
Grospić, F.
Monti e boschi; L´ Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 541
 
IN MEMORIAM
     
Kajba, D.
Akademik Mirko pl. Vidaković - prof. dr. sc. dr. h. c. (1924 - 2002)     PDF    TXT 544
Harapin, M.
Miljenko Komorčec (1930 - 2002)     PDF    TXT 547
Skoko, M.
Helmut-Juraj Strache (1936 - 2001)     PDF    TXT 547

                UNDER CONSTRUCTION