broj: 9-10/2002        pdf (26,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
RESSEL     PDF    TXT     HR 436
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Vukelić, J., Baričević, D. UDK 630* 182 + 188 (001)
Novije fitocenološke spoznaje o bukovim šumama u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 439
Čarni, A., Franjić, J., Škvorc, Ž. UDK 630* 182+ 188(001)
Vegetacija grmastih šumskih rubova u Slavoniji (Hrvatska)     pdf    TXT     HR     EN 459
Franjić, J., Škvorc, Ž., Pandža, M., Kekelić, B. UDK 630* 188(001)
Šumska vegetacija poluotoka Oštrica (Dalmacija, Hrvatska)     pdf    TXT     HR     EN 469
Bezak, K. UDK 630* 525 (001)
Modeli sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i njihova novčana vrijednost produkcije drvnih sortimenata     pdf    TXT     HR     EN 479
Sažetak: Autor istražuje novčanu vrijednost produkcije drvnih sortimenata u šumama hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) vlažnoga tipa II -G-20. Nastavak su istraživanja zakonitosti rasta, produkcije i potrajnosti gospodarenja šumama Republike Hrvatske. Istraživanja su pokazala veliku varijabilnost razvojnog tijeka sastojinske debljinske strukture, što je posljedica, uz stanišne čimbenike, različitog pristupa i načina gospodarenja u proteklom vremenu. Oslanjajući se na spoznaje i zakonitosti razvojnog tijeka sastojinske strukture, napravljeni su teoretski modeli uređene šume hrasta lužnjaka u formi prirasno-prihodnih tablica.
Simulacijom triju modela s različitim brojem stabala i s podjednakim razvojnim tijekom temeljnice, postiže se podjednaka produkcija volumena, ali je novčana vrijednost drvnih sortimenata različita.
Novčana vrijednost produkcije drvne mase utvrđena je na temelju udjela drvnih sortimenata u volumenu krupnog drva iznad 7 cm promjera, Štefančić (1997) i Cjenika glavnih šumskih proizvoda za međunarodno tržište Hrvatskih šuma (UR. BROJ: DIR-01/02-1276).
Odnos prosječne novčane vrijednosti godišnje produkcije drvnih sortimenata hrasta lužnjaka na kraju ophodnje je 0.43 : 0.34 : 0.23, u korist modela s razvojnim tijekom broja stabala manjim od prosječnog. Ukupna novčana vrijednost međuprihoda (zbroj proreda) u sva tri modela je 1/3 vrijednosti sveukupnog ili približno 1/2 glavnog prihoda.
Tijekom propisane ophodnje od 140. godina, sva tri modela ne pokazuju kulminaciju tečajnog godišnjeg prirasta novčane vrijednosti drvnih sortimenata, kao ni poprečnu novčanu vrijednost sveukupne produkcije.
Istraživanja su pokazala da je nužno u uređajnim elaboratima priložiti i modele sa svim strukturnim elementima i smjernicama, kako bi provoditelj uređajnog elaborata postigao cilj gospodarenja.
Funkcija Schumacher - Hall-a je najpovoljnija za primjenu u praksi kao model za izradu sortimentnih tablica i tablica novčane vrijednosti drvne mase.

Ključne riječi: hrast lužnjak; novčana vrijednost drvnih sortimenata; prirasno-prihodne tablice; produkcija
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Kremer, D. UDK 630* 181.8 + 270
Fenologija kasnoproljetnog cvjetanja nekih drvenastih vrsta u Botaničkome vrtu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagrebu     pdf    TXT     HR     EN 489
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Martinić, I. UDK 630* 907.1
Planovi upravljanja za hrvatske nacionalne parkove i parkove prirode     pdf    TXT     HR     EN 501
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Vivak (Vanellus vanellus L.)     PDF    TXT 510
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Šporčić, M. UDK 630* 945.1
Neki pokazatelji o šumarskim informacijama na Internetu     pdf    TXT     HR     EN 511
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Starčević, T.
Poruke iz Drvenika     PDF    TXT 523
Prpić, B.
II. Međunarodni dan Drave     PDF    TXT 525
Kajba, D.
Izvješće sa IUFRO International Poplar Symposiuma III     PDF    TXT 527
 
OBLJETNICE
     
Frković, A.
Tragom medvjeda do prilaza Bijelim stijenama (uz 70. godišnjicu smrti lugara Jakoba Mihelčića - otkrivača Bijelih stijena)     PDF    TXT 531
 
AKTUALNO
     
Pernek, M., Pilaš, I., Potočić, N.
Kisela magla - čimbenik stradavanja šuma?     PDF    TXT 533
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frković, A.
Jedna vrijedna knjiga o lovačkom oružju     PDF    TXT 535
Grospić, F.
Monti e boschi; L´ Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 537
Grospić, F.
Monti e boschi; L´ Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 541
 
IN MEMORIAM
     
Kajba, D.
Akademik Mirko pl. Vidaković - prof. dr. sc. dr. h. c. (1924 - 2002)     PDF    TXT 544
Harapin, M.
Miljenko Komorčec (1930 - 2002)     PDF    TXT 547
Skoko, M.
Helmut-Juraj Strache (1936 - 2001)     PDF    TXT 547

                UNDER CONSTRUCTION