godište: 1878   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1878 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
     
???
II. redovita glavna skupština hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva     PDF 24
???
Drugi izlet hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva     PDF 46
 
Razne viesti.
     
Osobne viesti. — Lisica, koja i pse jede. — Jedan istiniti dogodjaj u lovu. — Književnost. — Stanje družtvene blagajne. — Poruka svim p. n. družtvenim članovom     PDF 51
broj: 2
     
 
     
???
Šiška, strukovna razprava.     PDF 85
???
Popravljena sprava za ustanovljenje promjera pojedinog debla (Razpinjača). Sa slikom.     PDF 97
???
Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade i okružnica kr. ug. ministarstva financija svim kr. katastralnim ravnateljstvom u predmetu razjašnjenja onoga diela naputka za procjenu šuma, koji je pod br. 24163 g. 1877. glede ustanovljenja stojbinske vrstnoće šuma izdan.     PDF 100
???
Šumarska niža učilišta.     PDF 101
 
Razne viesti
     
Osobne viesti. — Družtvene viesti. — Uplaćeni prinosi za g. 1878. — Električno sječenje drva. — Stanje družtvene blagajne.     PDF 105
broj: 3
     
 
     
???
Pretvorba naših čistih bukovih sastojina u mješovite sastojine.     PDF 141
???
Stanje hajka i trovanje kurjaka sa strikninom u šumah brodskog okružja.     PDF 151
 
Razne viesti
     
Šumska pokušališta. — Novi šumski nuzužitak. — Upliv šuma bjelogorice kao i crnogorice na množinu kiše i na sadržaj vlage u zraku. — Ovogodišnji državni izpiti. — Gubar. — Bukvica. — Čudnovati lovac. — Prve šljuke. — Družtvene viesti. — Uplaćeni prinosi za god. 1878. — Osobne viesti. — Izpražnjena mjesta. — Bilježke. — Hrvatsko šumsko sjemenje. — Poruka p. n. družtvenim članovom u predmetu šum. družtva. — Dopisnica uredničtva. — Stanje družtvene blagajne.     PDF 157
broj: 4
     
 
     
???
Druga banska imovna obćina i njezini čisti dohodci.     PDF 208
???
Četiri godine poslije požara šume.     PDF 219
???
Trieslovina i šumska nuzporaba     PDF 226
???
Iztraživanje posljedaka postignutih prigodom proredjivanja mladih sastojina.     PDF 228
 
Razne viesti
     
Družtvene viesti. — Uplaćeni društveni prinosi za g. 1878. — Ljetošnji viši šumarsko-državni izpiti. — Visoka škola za obradjivanje zemlje. — Moravsko-šlezka šumarska škola u Eulenbergu. — Češka šumarska škola u Weisswasseru. — Šumarski činovnici u Austriji god. 1876. — Sredstvo, kojim se dade doba siečnje drva razpoznati. — Gubar. — Konkurencija obrtu drva za sudje. — Proizvodu kore za trieslo prieteća pogibelj. — Bagulja. — Ošumljenje raznih evropejskih država izraženo u postotcih. — Pero za obilježivanje drva. — Novo sredstvo proti komarcem. — Uporaba gulenja hrastovih šuma u Hrvatskoj i Slavoniji. — Književnost. — Izpravak. — Stanje družtvene blagajne     PDF 234
Karl Peyrer, k. k. Ministerialrath im österr. Ackerbauminiaterium.
Kras hrvatske krajine i kako da se spasi, za tiem kraško pitanje uploške.     PDF 183

                UNDER CONSTRUCTION