godište: 1920   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1920 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-3
     
 
Članci
     
Marino Conte de Bona-Bunić (Prigodom njegovog umirovljenja)     PDF     HR 1
Piše B. Hajek, šumarnik
Moja tetivnica.     PDF 2
Napisao prof. dr Antun Levaković
Odgovor na „ispravak" mojih formula u raspravi „O zaokruživanju promjera".     PDF 7
Napisao dr. A. Levaković
K članku „Moja tetivnica".     PDF 9
Napisao A. Leustek, šumar grada Zagreba
Šuma i šuma.     pdf 15
Priopćio B. Hajek
Oznaka međa okružja na nacrtima.     PDF 18
Sastavio A. Jovanovac, kr. šum. savjetnik
Iskorišćivanje većih šumskih kompleksa pri provedbi agrarne reforme.     PDF 18
 
Osobne vijesti:
     
Novi ministar šuma i rudnika. — Imenovanja. — Premještenja. — Prvi profesori na gospodarsko-šumarskom fakultetu sveučilišta SHS. u Zagrebu. — Umirovljenje     PDF 25
 
Društvene vijesti:
     
Društveni oglas. — Dar Pripomoćnoj Köröskenijevoj zakladi. — Dar Literarnoj Borošićevoj zakladi. — Stari utemeljiteljni članovi. — Prvi utemeljiteljni članovi u g. 1920. —Zapisnik odborske sjednice hrvatskog šumarskog društva održane 26. listopada 1919. — Zapisnik o odborskoj sjednici hrvatskog šumarskog društva, održanoj 20. prosinca 1919.     PDF 39
 
Stališke vijesti:
     
Važniji članci o našem šumarstvu u drugim časopisima.     PDF 40
Uspjeh dražbe     PDF 49
 
Prosvjeta:
     
Privremena naredba. — Državni ispit u Sarajevu. — Državni ispit u Zagrebu. — Nove knjige     PDF 49
 
Razne vijesti:
     
Obznana uredništva. — Honoriranje članka. — Ogrijevni deputat za hrvatske zemaljake šumare.     PDF 54
 
Oglasi
     
Oglasi     PDF 55
broj: 4-6
     
 
Članci
     
Napisao prof. Dr. A. Levaković
O primjernim stablima kod kubisanja sastojina     PDF 57
Piše Mirko Puk, kr. zem. šum. nadzornik 1. r. u m.
K tetivnici g. šumarnika Hajeka.     PDF 108
Pribrao Dr. Aug. Langhoffer
Pabirci nomenklature za šumsku zoologiju.     PDF 109
 
Stališke vijesti :
     
Državni ispit za samostalno vođenje šumskog gospodarstva.     PDF 111
 
Osobne vijesti:
     
Novi profesori u gospodarsko šumarskom fakultetu zagrebačkog sveučilišta. — Imenovanje u statusu uprave državnih šuma u Hrvatskoj i Slavoniji. — Imenovanje u statusu zemaljskih činovnika Hrvatske i Slavonije. — Imenovanje u statusu šumarsko-računarskih činovnika Hrvatske i Slavonije. — Imenovanje u statusu činovnika krajiških imovnih općina u Hrvatskoj i Slavoniji. — Imenovanja kod uprave državnih šuma u Bačkoj. — Premještenje     PDF 113
 
Prosvjeta:
     
Ustrajni statut i ispitni propisi za gospodarsko-šumarski fakultet u sveučilištu kraljevstva S. H. S. u Zagrebu. — Srpsko šumarsko udruženje. — Obavijest za Šumarski list br. 4. 5. i 6.     PDF 114
broj: 7
     
 
Članci
     
Priopćio Dr. A. Petračić
Tršćanske usance za trgovinu drvom.     PDF 129
Piše nadšumarnik B. Hajek
Moja tetivnica.     PDF 157
 
Društvene vijesti :
     
Zapisnik odborske sjednice hrvatskog šumarskog društva, održane 22./III. 1920. — Ujedinjenje svih šumarskih društava u Jugoslaviji.     PDF 159
 
Stališke vijesti :
     
Uredba o ustrojstvu povjereništva ministarstva šuma i rudnika u Zagrebu za teritorij Hrvatske, Slavonije i Međumurja.     PDF 161
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja kod uprave državnih šuma u Hrvatskoj i Slavoniji. — Promjene v statusu zemaljskih šumar. činovnika u Hrvatskoj i Slavoniji. — Promjene u statusu činovnika krajiških imovnih općina.     PDF 162
broj: 8
     
 
Članci
     
Piše: Mirko Puk, kr. zem. šumarski nadzornik u m.
Pogrešno obračunavanje njemačke bačvarske gradje.     PDF 165
Piše nadšumarnik B. Hajek.
Protuodgovor odgovoru na „ispravak" formula g. Dr. Levakovića, u raspravi „O zaokruživanju promjera.     PDF 174
Piše: nadšumarnik B. Hajek.
Odgovor na „K´ članku „Moja tetivnica".     PDF 177
Napisao prof. Dr. A.Levaković.
K pisanju gosp. nadšumarnika Hajeka.     PDF 179
Priopćio: Ing. forest Z. Turkalj
Pabirci momenklature za šumsku zoologiju.     PDF 186
 
Stališke vijesti:
     
Važniji članci o našem šumarstvu u inim časopisima. - Agrarna reforma i šume.     PDF 187
 
Društvene vijesti :
     
„Udruženje Jugosl. šumar. akademičara u Zagrebu".     PDF 189
 
Osobne vijesti :
     
Imenovanja i promaknuća     PDF 190
 
Prosvjeta:
     
1. Naredba kr. zemaljske vlade, povjereništva za prosvjetu i vjere od 7. VI. 1920. br. 20762., kojom se uređuje djelokrug predsjednika i dužnosti pojedinih članova ispitnih povjerenstava za obdržavanje šumarskih teoretskih državnih ispita u gospodarsko-šumarskom fakultetu sveučilišta kraljevstva SHS u Zagrebu.     PDF 190
2. Povjerenstva za obdržavanje šumarskih teoretskih državnih ispita u gospodarsko-šumarskom fakultetu sveučilišta kraljevstva SHS u Zagrebu.     PDF 194
broj: 9
     
 
Članci
     
Napisao prof. dr. Ant. Levaković
O točnosti i praktičnosti raznih metoda za kubisanje sastojina.     PDF 197
Priopćio Lambert Krišković, šumarnik Donji Miholjac
Jedno izpravno stanovište kod provedba agrarne reforme.     PDF 238
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja. — Premještenja.     PDF 238
 
Službene vijesti:
     
Državni ispit za samostalno vođenje šumskog gospodarstva kod zemaljske vlade u Sarajevu.     PDF 239
 
Prosvjeta :
     
Nastava u šumarskoj školi u Sarajevu. — Šumarski glasnik. — Gorski pregled.     PDF 240
 
Razne vijesti :
     
Dar društvenim zakladama. — Izvoz sjemena amerikanskog jasena. — Predsjedništvo zaklade za uzgoj djece šumarskih činovnika.     PDF 250
Dar društvenim zakladama. — Izvoz sjemena amerikanskog jasena. — Predsjedništvo zaklade za uzgoj djece šumarskih činovnika.     PDF 250
broj: 10-11
     
 
Društvene vijesti:
     
Zapisnik odborske sjednice hrvatskog šumarskog društva, držane 25. maja 1920. — Proglas. - Nacrt pravila Šumarskog udruženja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.     PDF 292
 
Razne vijesti :
     
Državni ispit za samostalno vođenje šumskog gospodarstva kod šumarskog odsjeka u Zagreba. — Dar društvenim zakladama. — Zamolba jednog umirovljenog člana Hrv. šumar. društva. — Ispravak štamparskih pogrešaka.     PDF 310
broj: 12
     
 
Društvene vijesti :
     
Zapisnik odborske sjednice hrv. šumarskog društva, držane 30. kolovoza 1920. — Zapisnik odborske sjednice hrv. šumarskog društva, održate 29. listopada 1920. — Zapisnik izvanredne glavne skupštine hrv. šum. društva, održane 30. oktobra. — Godišnji proračun hrv. šum. društva za g. 1920./21.     PDF 351
 
Prosvjeta:
     
Jugoslavenska šuma. — Državni ispit za samostalno vođenje šumskog gospodarstva. — Bilinstvo za šumarsko pomoćno osoblje. — Otvorenje lugarske škole u Vinkovcima. — Šumarsko pokušalište u Zagrebu.     PDF 361
 
Razno :
     
Gradnja palače povjereništva šuma i rudnika u Zagrebu. — Zaklada za uzgoj djece šumarskih činovnika u Hrvatskoj l Slavoniji. — Zapisnik o podjeljenju potpora iz zaklade za uzgoj šumarskih činovnika. — Pristup i dar. — Ispravak pogrešaka.     PDF 364
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja i promaknuća. — Umrli.     PDF 368

                UNDER CONSTRUCTION