godište: 1923   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1923 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
     
Druga godina     PDF 1
Ing. Anton Šivic (Ljubljana)
Tisa in njena nahajališča v Sloveniji     PDF 3
Ing. Stjepan Kušan (Rogatica)
O bosansko-hercegovačkim prašumama     PDF 11
Dragoljub Petrović (Đevđelija)
O pošumljavanju Makedonije     PDF 21
Prof. dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
Terminologija     PDF 26
Prof. dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
Šumarska liga zemalja sredozemnoga mora     PDF 29
Ing. Anton Šivic (Ljubljana)
Uzakonitev nekaterih naredb v resortu za gozdarstvo v Sloveniji     PDF 32
broj: 2
     
Ing. Josip Grünwald (Našice)
Eksproprijacija velikih šumskih posjeda u korist države i samoupravnih tijela     PDF 65
† Ing. Julije Sztehlo (Teslić)
Širina planuma kod šumske željeznice 760 mm kolosjeka s motornim pogonom     PDF 75
Dragoljub Petrović (Đevđelija)
Kako Makedonci prave ugalj     PDF 80
Ing. Milan Marinović (Zagreb)
Iskorištavanje šuma u vlastitoj režiji.     PDF 85
Ing. Anton Šivic (Ljubljana)
K organizaciji oblastev za agrarne operacije in za agrarno reformo     PDF 96
broj: 3
     
Ing Viljem Putick (Ljubljana)
Nešto o kubiciranju dasaka     PDF 123
Dr. Vladimir Skorić (Zagreb)
Doprinos poznavanju uzročnika osipa iglica crnogoričnog drveća     PDF 127
Prof. dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
Bilješke s puta u inostranstvo     PDF 138
Bujičarstvo     PDF 157
Bujičarstvo     PDF 157
broj: 4
     
Dr. Vladimir Skorić (Zagreb)
Periteciji hrastove medljike u Hrvatskoj     PDF 194
Prof. dr. Antun Levaković (Zagreb)
Još nešto o veličini dopustivog zaokruženja u očitavanju promjera prigodom klupovanja sastojina     PDF 199
Ing. Alfred Lohwasser (Busovača)
Ustanovljenje šumske takse     PDF 214
Dragoljub Petrović (Đevđelija)
Tisa na području šumske uprave u Đevđeliji (Tikveški okrrug)     PDF 217
broj: 5
     
Prof. dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
Projekat zakona o šumama i njegova šumarsko-politička osnovica.     PDF 259
Prof. dr. Andrija Petračić (Zagreb)
Vrijednost drveta i ugljena za loženje     PDF 271
Ing. Anton Šivic (Ljubljana)
Pokrajinski gozdni zaklad     PDF 278
Ing. Alfred Lohwasser (Busovača)
Računanje amortizacijone tangente     PDF 282
Milan Knežević (Teslić)
O iskorištavanju bosanske hrastovine     PDF 292
broj: 6
     
† Ing. Julije Sztehlo i M. Knežević (Teslić)
Trušnjača u Pribiniću     PDF 345
Ing. Ante J. Ružić (Ljubljana)
Da li je u nas mogući koristan liberalizam u šumskom gospodarstvu     PDF 353
Fedor T. Radčenko (Nikšič);
Nešto o crnogorskim šumama     PDF 368
broj: 7
     
Prof. dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
Zakon o šumama     PDF 409
Ing Viljem Putick (Ljubljana)
Nešto o približnom kubisanju stojećih crnogoričnih stabala     PDF 422
broj: 9
     
Ing. Milan Marinović (Zagreb)
Nakon druge glavne skupštine J. Š U.     PDF 553
Ing. Roman Sarnavka (Srednje)
Žica     PDF 555
broj: 10
     
Živio prijestolonasljednik     PDF 573
Kod Njegovog Veličanstva Kralja na Bledu     PDF 575
Borba oko dugotrajnih ugovora     PDF 578
Dr. ing. Karel Šiman
Prodaja drva iz drž. šuma u Potkarp. Rusiji     PDF 579
Ing. Josef Opletal
Prodaja drva iz drž. šuma u Potkarp. Rusiji     PDF 587
Ing Viljem Putick (Ljubljana)
Gradišnica ali vražja jama pri Logatcu v Sloveniji     PDF 593
Fedor T. Radčenko (Nikšič);
Na dnevnom redu     PDF 603
broj: 11
     
Mišljenje J. Š. U. po pitanju razgraničenja državnih šuma u Južnoj Srbiji     PDF 633
ing. Josip Lenarčič (Vrhnika)
Stanovnište J. Š. U. prema Zakonskom projektu o neposrednim porezima     PDF 633
Prof. dr. Djuro Nenadić (Zagreb)
Stanovnište J. Š. U. prema Zakonskom projektu o neposrednim porezima     PDF 657
ing. Ante Ružić (Ljubljana)
Stanovnište J. Š. U. prema Zakonskom projektu o neposrednim porezima     PDF 667
Prof. dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
Sa puta u Francusku.     PDF 678
Ing. Franjo Ravnik (Srednje)
Vlastita režija u praksi     PDF 682
broj: 12
     
Prof. dr. Antun Levaković (Zagreb)
O ustanovljivanju drvne količine sortimenata u sastojini pomoću apstraktnih, primjernih stabala i t. zv. dendrometara     PDF 697
ROHR, Petar
Nacrt zakona o eksproprijaciji velikih šumskih posjeda     PDF 719
broj: 1
     
 
Šumska industrija i trgovina.
     
Ing. M. Marinović
Svjetsko drvno tržište u god. 1922.     PDF 39
Rad VI. sekcije J. Š. U. u pitanju carina i želj. tarifa     PDF 43
Referat d. d. Croatia Zagreb povodom rasprave o želj. tarifama u VI. sekciji J. Š. U.     PDF 44
broj: 3
     
Cijena drvog tržišta (u februaru 1923)     PDF 168
broj: 6
     
—y
Skrižaljka za izračunavanje razmaka u jarmu     PDF 375
broj: 7
     
† D. Lončarić
Uvozna carina na drvo u Španiji     PDF 447
Cijena na zagrebačkom tržištu (u julu 1923.)     PDF 449
broj: 10
     
J. Hajde
Novi izum stroja za obaranje stabala     PDF 606
M. Marinović
Internacionalna drv. konferencija u Bratislavi     PDF 608
broj: 11
     
Još jedan stroj za obaranje i prerezivanje stabala M.     PDF 688
broj: 12
     
Cijene na zagrebačkom drv. tržištu (novembar 1923)     PDF 745
broj: 1
     
 
Literarni pregled.
     
Ing. A. Ružić
Tri nove knjige     PDF 33
broj: 2
     
„Uzorni vrtlar"     PDF 109
M.
Šumarsko-Lovački kalendar za g. 1923.     PDF 109
M. Marinović
Centralblatt für das gesamte Forstwesen 1922.     PDF 109
Ugrenović
„Revue des eaux et forets"     PDF 110
broj: 3
     
Prof. Nenadić
Dr. Endres: Forstpolitik 1922.     PDF 170
Francuska književnost: „Revue des Eaux et Forets"     PDF 172
Ekman
Švedska "Handbok skogsteknologi" (Priručnik za tehnologiju drveta)     PDF 172
Ugrenović
Danska „Byggematerialer" (Građevni materijali)     PDF 172
Upozorenje     PDF 172
broj: 4
     
Dr. Levaković: Die Bestandesmassenaufnahme mittels Probestämmen     PDF 219
Ugrenović
Le sapin de Douglas     PDF 219
Almanah Kraljevine S. H. S .     PDF 221
Knjige privrednog sadržaja (Izdanja Jug. Lloyda d. d.)     PDF 221
Upozorenje (Dendrometrija i Računanje vrijednosti itd.)     PDF 222
broj: 7
     
Ing. Miletić
Dr. Nenadić: Računanje vrijednosti šuma i šumska statika     PDF 443
Nove knjige njemačke stručne literature     PDF 446
broj: 10
     
Ing. Marinović
Ing. Šivic: Gozdarstvo v Sloveniji     PDF 609
Dr. Ugrenović
Češka književnost     PDF 611
Dr Ugrenović
Francuska književnost     PDF 612
Nove knjige domaće stručne literature     PDF 612
Agrarna biblioteka II. knjiga inž. M. Gorković: Smernice naše privredne politike     PDF 613
Adresar industrije drva za kraljevinu S. H. S.     PDF 614
Književna objava (Ing. Marinović: Šumarstvo Kralj : S. H. S.)     PDF 615
broj: 12
     
Domaća šum. i priv. književnost     PDF 746
Nova djela šum. struke na njem. jeziku     PDF 746
broj: 5
     
 
Lovstvo.
     
Ing. Z. Turkalj
Štete od vukova     PDF 299
Marinovič
Naši šumari i lov     PDF 300
broj: 6
     
Ing. Turkalj
Nauka o lovu na šumarskom fakultetu     PDF 370
Ing. Turkalj
O lovačkim službenim puškama     PDF 372
broj: 7
     
Ing. J. Balen
Nauka o lovu na šumarskom fakultetu     PDF 441
broj: 1
     
 
Iz Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja.
     
Prijateljima J. Š. U. i Šumarskog lista     PDF 53
Zapisnik odb. seje Podružnice Ljubljana     PDF 55
Pravilnik fonda za rasadnike     PDF 57
Pravilnik fonda za propagandu i unapređivanje šumarstva     PDF 59
Poziv na 3. sjednicu glavne uprave     PDF 60
broj: 2
     
Predlog VI. sekcija za privremeno uređenje carinskog pitanja     PDF 112
Sjednica glavne uprave od 25 — 28. I.     PDF 114
Pravilnik fonda za održanje glavnih godišnjih skupština.     PDF 115
Darovi J. Š.U.     PDF 116
Podjela potpora iz Köröškegjeve zaklade     PDF 116
broj: 3
     
Izvadak zapisnika 3. sjednice     PDF 175
Uplaćena članarina za g. 1922.     PDF 183
Terminologija     PDF 184
Darovi     PDF 184
broj: 4
     
Izvadak iz zapisnika 3. sjednice     PDF 228
Zapisnik IV. odborove seje Podružnice Ljubljana     PDF 236
Pravila Podružina J. Š. U.     PDF 240
Iskaz uplaćene članarine u mjesecu februaru 1923.     PDF 247
broj: 5
     
Iskaz uplaćene članarine i pretplate za god. 1922./23./24.     PDF 303
Dr. Ugrenović
Terminologija     PDF 305
broj: 6
     
Izvadak iz zapisnika 4. sjednice upravnog odbora     PDF 376
Izkaz o vplačanih članarinah in naročninah za L. 1922./1923. i 1924.     PDF 379
Obavijest     PDF 380
Upozororenje     PDF 380
broj: 7
     
Občni zbor podružnice Ljubljana J. Š. U.     PDF 456
Glavna godišnja skupština     PDF 456
Izkaz uplaćene članarine i pretplate u mjesecu aprilu i maju za god. 1922. 1923. 1924.     PDF 457
broj: 8
     
Izvadak iz zapisnika V. sjednice glavne uprave     PDF 543
Zapisnik rednega občnega zbora Podružnice Ljubljana     PDF 547
Izkaz uplaćene članarine i pretplate u mj. junu za god. 1922. 1923. 1924.     PDF 551
broj: 10
     
Izvadak iz zapisnika II. redovite glavne skupštine     PDF 617
Iskaz uplaćene članarine i pretplate u mj. julu za god. 1922. 1923. 1924.     PDF 625
Iskaz priposlanih priloga fondu za propagandu J. Š. U.     PDF 626
broj: 11
     
Izvadak iz zapisnika 6. sjednice u. odbora     PDF 691
Izvadak iz zapisnika 1. sjednice u. odbora     PDF 691
Izvadak iz zapisnika 2. sjednice u. odbora     PDF 692
Iskaz uplaćene članarine u mjes. augustu i septembru 1923     PDF 695
broj: 12
     
Izkaz uplaćene članarine     PDF 739
Izkaz o vplačanih član. in naročninah     PDF 740
broj: 1
     
 
Bilješke.
     
Ing. Marinović
Konferenca za spoj sjevernog Jadrana     PDF 48
Dr. Ugrenović
Šumarski kongres u Parizu     PDF 49
Izmjene u Ministarstvu šuma i rudnika     PDF 49
Kako se uvažuju važni predlozi     PDF 51
M. S.
Rijetka lovina u podravini     PDF 51
Novi šumarski zakon     PDF 51
Reševanje personalnih zadev     PDF 52
broj: 2
     
Ugrenović
Japanci u našoj otadžbini     PDF 111
broj: 3
     
Šumarski kongres u Parizu     PDF 173
Savremeno šumarsko zakonarstvo     PDF 173
Odlikovanja u direkciji šuma u Sarajevu     PDF 174
S. H. Gutman d. d.     PDF 174
broj: 4
     
Gosp. šum. fakultet u Zagrebu     PDF 227
Čitaonica u Šumarskom domu     PDF 228
broj: 5
     
Masarykova akademija rada     PDF 297
Masarykova akademija rada     PDF 297
Skupština hrv. društva za gajenje lova i ribolova u Zagrebu     PDF 299
broj: 6
     
Ing. R.
Staro drveće u Bosni     PDF 375
Ing. R.
Francuzi kupuju šume u Crnoj-Gori     PDF 375
broj: 7
     
V. Čmelik
Praktični državni šumarski ispit.     PDF 450
Ing. R.
Josip Ressel (K proslavi 130 godišnjice rodj. vel. izum. i našeg stručnog druga     PDF 453
Žrtev vestnega službovanja     PDF 454
Ugrenović
Internacijonalni kongres za agrikulturu     PDF 454
dr. Ugrenović
Prvi doktor šumarstva naših fakulteta     PDF 455
broj: 9
     
Vodić na Plitvička jezera     PDF 566
Nova stručna knjiga     PDF 566
Veliki internacionalni šumski sajam u Lijonu     PDF 566
broj: 10
     
M. Marinović
Prvi doktor šumarstva na našem fakultetu     PDF 615
Uspomena na prijem J. Š. U. kod Njegovog Veličanstva     PDF 616
Fotografije s kongresa J. Š. U.     PDF 616
broj: 11
     
Dr. M. Nedeljković
Pregled zakona o šumama     PDF 689
broj: 12
     
Dvadesetgod. kluba Jug. šum. akad.     PDF 740
Telefonski imenici     PDF 740
Razvrstavanje činovnika     PDF 741
Populazirovanje šumarstva     PDF 743
Nova tvornica papira     PDF 744
Tvornica aeroplana     PDF 744
broj: 1
     
 
Osobne vijesti (imenovanja, premještenja, odlikovanja).
     
Osobne vijesti     PDF 62
broj: 3
     
Umrli.     PDF 191
broj: 1
     
 
Naredbe.
     
Zaključni račun uzgojne zaklade     PDF 61
Razdjeljenje potpora uzg. zaklade     PDF 61
broj: 2
     
Predpisi o službenih znakih osebja, zapriseženega za varstvo deželne kulture     PDF 117
Nove šumske uprave     PDF 117
broj: 3
     
Zaključni račun mirovinske zaklade lugara slunjske imovne općine za god. 1922.     PDF 184
Dijeljenje biljki senjskog biljevišta     PDF 185
Dijeljenje biljki senjskog biljevišta     PDF 185
broj: 4
     
Načela postopanja pred občimi upravnimi oblastvi v Sloveniji     PDF 250
Pitanje organizacije šumarske službe     PDF 251
Državni ispiti za samostalno vodjenje šum. gospod.     PDF 252
Državni ispiti za samostalno vodjenje šum. gospod.     PDF 252
broj: 5
     
Prihod šum. fonda dir. š. u Skoplju god. 1922     PDF 313
Pregled seče u području dir. š. u Skoplju 1922 god.     PDF 314
Uporedni pregled prihoda šum. fonda 1920-22 dir. š. Skoplje     PDF 315
broj: 6
     
Pregled stoke na suvatima dir. š. Skoplje     PDF 316
broj: 7
     
Naredba Ministarstva šuma i rudnika, kojom se uređuje način i obaveza polaganja ispita za administrativnu i tehničku državnu šumarsku službu u Kralj. S H. S.     PDF 459
Obvestilo članom gozdnim posestnikom o postopanju pri odmerjanju davkov     PDF 465
broj: 3
     
 
Ispravak.
     
Ispravak.     PDF 157
broj: 2
     
 
Iz uredništva i uprave.
     
Iz uredništva i uprave.     PDF 122
 
Pismo uredništvu.
     
Pismo uredništvu.     PDF 100

                UNDER CONSTRUCTION