godište: 1924   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1924 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
Članci
     
Marčić Marko (Split)
Čempres     PDF 1
Ing. Waszner Josip (Sarajevo)
Kalkulacija šumske takse     PDF 7
Jekić M. Jovan (Skoplje)
Izvadak iz uredbe o prodaji drva u Francuskoj     PDF 12
Prof. Dr. Kovačević Ž. (Ogulin)
Šumski požari i podkornjaci     PDF 21
broj: 2
     
Dr. Škorić Vladimir (Zagreb)
Fascijacije drveća i grmlja     PDF 55
Ing. Lohwasser Alfred (Busovača)
O postotku poduzetničkog dobitka     PDF 60
Ing Rohr Petar (Našice)
Obrazloženje nacrtu zakona o eksproprijaciji privatnog velikog šumskog posjeda     PDF 63
Prof. Dr. Petračić A. (Zagreb)
Štete koza po šumama     PDF 73
Prof. Dr. Ugrenović A.
Iskorištavanje šuma     PDF 79
broj: 3
     
Ing Putick Vilim (Ljubljana)
Gradišnjica ali Vražja jama pri Logatcu v Sloveniji     PDF 107
Ing. Krstić Orestije (Skoplje)
Suvatski pojas na planinama južne Srbije     PDF 113
Prof. Dr. Levaković A. (Zagreb)
Prilog k pitanju izmjere promjera na nepravilnim poprečnim prerezima debla     PDF 123
Prof. Dr. A. Langhoffer (Zagreb)
Uspješno sredstvo protiv gusjenica gubara     PDF 137
broj: 4
     
Ing. Miletić Žarko
Uredjivanja državnih šuma     PDF 163
Prof. Dr. Ugrenović A. (Zagreb)
Doktorat šumarstva - honorius causa     PDF 196
Radčenko F. (Nikšić)
Još o crnogoričnim šumama     PDF 198
broj: 5
     
Ing. Waszner Josip (Sarajevo)
Posljedice neispravnih šumarskih taksa u ugovorima     PDF 242
Ing. Cvetić (Boh. Bistrica)
O pridobivanju gozdnega semenja     PDF 257
Koča Dj. ( Vinkovci)
Prilog poznavanju šišaka naših hrastova     PDF 260
broj: 6
     
Dr. Prof. Ing. Josip Veseli (Zagreb)
Savremene drvne konstrukcije, napose nosači velikog raspona     PDF 281
Ing. Sevnik Franjo (Ljubljana)
Zgradba nove žage v Soteski na Gorenjskem     PDF 302
broj: 7
     
Prof. Dr. A. Langhoffer (Zagreb)
Smrekov prelac u Čehoslovačkoj 1918.—1922     PDF 327
Ing. Karop Karlo (Sarajevo)
Odgovor na članak : Posljedice neispravnih šum. taksa u ugovorima     PDF 358
broj: 8
     
Bilić Pavao (Sarajevo)
Gospodarenje u bos. i herceg. šumama, njihovo podizanje i pošumljivanje.     PDF 385
Ing. Sarnavka Roman (Srednje)
Nešto o stablima oštećenim šum. požarem     PDF 414
broj: 9
     
Ing Metlaš Jovan (Zagreb)
† Ing. Stevan Petrović     PDF 437
Hajek Bogoslav (N. Gradiška)
Pravo žitelja pravoužitnika krajških imovnih općina     PDF 447
S. R. B.
Uniformisanje šumarskog osobija     PDF 465
broj: 10
     
Ing. Manojlović Petar (Vinkovci)
Sušenje hrastovih šuma (hrast lužnjak)     PDF 502
Prof. Dr. Ugrenović A. (Zagreb)
Projekt za istraživanje o sušenju hrastova     PDF 506
broj: 11
     
Ing. Ružić Ante (Ljubljana)
Šume verskog fonda i reparacije     PDF 552
K. A. i Šivic A. (Ljubljana)
O starih gozdih na Dolenjskem     PDF 564
Drassaul R. (Snežnik)
Prebiralni gozd     PDF 593
broj: 12
     
Prof. Dr. A. Langhoffer (Zagreb)
Prof Seitner o smrekovom podkornjaku     PDF 617
Ing. Sarnavka Roman (Srednje)
Galeruca luteola (Mühl)     PDF 628
Ing. Jošovec A. (Draganac)
Sušenje hrastovih sastojina šumske uprave u Dragancu     PDF 639
Ing. Šivic A. (Ljubljana)
Štiridesetletno delovanje gozdne javnoadministrativne uprave v Sloveniji     PDF 643
Prof. Dr. Levaković A. (Zagreb)
O pogreškama skopčanim sa mjerenjem stabala u oborenom i osovnom stanju     PDF 645
broj: 1
     
 
Šumska industrija i trgovina.
     
Ing Marinović M.
Jugoslovenski eksport drveta u god. 1923.     PDF 39
broj: 2
     
Radčenko
Eksport lipovog cveta iz Crne Gore     PDF 86
Predlozi drvne sekcije Z. S. u pogledu tarife     PDF 87
Ing. Marinović M.
Uspjesi dražbe jesenske kampanje u god 1922 te proljetne i jesenske u god 1923.     PDF 90
broj: 5
     
Ing Sonnbichler
Lesna trgovina v letu god. 1923.     PDF 265
broj: 8
     
Stevan Ivanović
Carburant — National     PDF 424
broj: 12
     
Uspjeh dražbe     PDF 671
broj: 1
     
 
Literarni pregled.
     
Šumarsko-lovački kalendar za g d. 1924     PDF 48
Rudarstvo u Srbiji     PDF 48
broj: 2
     
Ing. Marinović
Naša stručna književnost novijeg doba     PDF 80
Ing. Marinović
Novija Čehoslovačka stručna književnost     PDF 81
Ing. Marinović
Novija poljska stručna književnost     PDF 82
broj: 3
     
Ugrenović
Savremeno šumarstvo Švajcerske     PDF 139
Ing. Marinović
Novija stručna djela na njemačkom jeziku     PDF 141
broj: 4
     
Ing Miletić
Jovan Cvijić : Balkansko poluostrvo i južnoslozemlje     PDF 201
broj: 5
     
Joso Lakatoš i dr Aco Despić : Industrija Bosne i Hercegovine     PDF 263
Adresar industrije drva     PDF 264
A Hribar: Djubar i djubrenje knjiga Agrarne biblioteke     PDF 264
M Montecucolli : Skrižaljke masa za bukvu     PDF 265
broj: 6
     
Ing Miletić
Kostantin Jireček: Istorija Srba Beograd 1923. 4. s     PDF 313
broj: 7
     
Dr. Vladimir Skorić
Dr. Đuro Nenadić: Osnovi šumarstva za šum. pomoćno osoblje, posjednike šuma i sve one, koji sa šumom imaju posla     PDF 371
broj: 8
     
Ing Miletić
Ing Dr Leo Tschermak : Waldordung     PDF 419
Ing Marinović
Joso Lakatoš: Industrija Hrvatske i Slavonije     PDF 421
broj: 9
     
Josip Butorac i Dioničarsko društvo     PDF 474
broj: 10
     
Scientific Management     PDF 550
broj: 11
     
Ugrenović
Češka literatura     PDF 613
Ugrenović
Češka literatura     PDF 613
broj: 12
     
Jaša Grgašević: Industrija Srbije i Crne Gore     PDF 673
Boleslav Heckner : Šumarsko-odštetni cenovnik za zagrebačku županiju     PDF 674
Pavao Ćulić : Knjigovodstvo „Ekonom" sistem     PDF 674
Znaš li što se sve producira u Jugoslaviji     PDF 674
Po našem Jugu     PDF 674
Politička Ekonomija     PDF 674
Ing. Ružić
Trgovinski koledar     PDF 675
Ing. Ružić
Ing M. Klodić : Izlaz Slovenija na more i pitanje luke na Kvarneru     PDF 675
Tko je član ravnateljskoga vijeća     PDF 675
broj: 1
     
 
Lovstvo.
     
Simet F. (Pazarić)
O trovanju vukova     PDF 31
Ing. R. Šivic (Ljubljana)
Zatiranje vran     PDF 35
Iz X sekcije Jugoslav. Šum. Udruženja     PDF 37
broj: 2
     
Kože od divljači     PDF 93
broj: 10
     
Dr. Balen Josip (Senj)
Tužne prilike u jednom našem kraju     PDF 514
broj: 11
     
Ing. Turkalj Zlatko (0gulin)
Tamanjenje vukova     PDF 596
broj: 1
     
 
Iz Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja.
     
Naš nacrt zakona o izlučenju opštinskih šuma i ispaša i o odvajanju kolonizacionih objekata u Bosni i Hercegovini     PDF 25
Izvleček iz zapisnika odborove seje Podružnice Ljubljana J. Š U. z dne 27. novembra 7. i 18. decembra 1923. g.     PDF 49
Pokloni Udruženju     PDF 53
broj: 2
     
Izvadak iz zapisnika 3. sjednice glavne uprave J. Š. U. održane od 22. — 24. januara 1924. u Zagrebu.     PDF 97
Stanovište J. Š. U. prema Uredbi o razvrstavanju i rasporedjivanju činovnika i ostalih drž. službenika gradjanskoga reda     PDF 102
Iskaz uplaćene članarine     PDF 104
broj: 3
     
Predstavka fakultetski obrazovanih činovnika     PDF 159
Statut Saveza fakultetski obrazovanih činovnika     PDF 161
broj: 6
     
Darovi fondu za propagandu     PDF 322
Izvadak zapisnika 4. sjednice glavne uprave J. Š U održane 24. 26. juna u Našicama     PDF 324
broj: 7
     
Zapisnik odborove seje ljubljanske podružine J. Š. U. z dne 24. 1924.     PDF 361
Akcija JŠU. proti razvrstavanju šum. činovnika i službenika     PDF 374
broj: 8
     
Izvadak iz zapisnika 5 sjednice JŠU. održane u Vinkovcima 16 i 17 jula 1924.     PDF 427
broj: 10
     
Sušenje hrastovih šuma     PDF 508
Primedbe J. Š. U na Zakon o činovnicima i ostalim drž službenicima gradjanskoga reda, sa predlogom kako treba da glase izmene     PDF 525
Predlog J. Š. U kako treba da glasi Uredba za Šumarsku struku     PDF 530
Izvadak iz zapisnika 6 sjednice upravnog odbora JŠU. održane dana 23. VIII 1921 u Sarajevu     PDF 532
Izvadak iz zapisnika III redovite glavne skupštine J Š. U. održane 24. i 25. augusta u Sarajevu     PDF 532
Izvadak iz zapisnika 1. sjednice upravnog odbora JŠU. održane 27. augusta 1924. u Sarajevu     PDF 537
Zapisnik III odborove seje Podružine Ljubljana J Š U z dne 21. julija 1924.     PDF 539
Zapisnik rednega obćega zbora Podružine Ljubljana J. Š. U. ki se je vršil dne 21. 1924. v Ljubljani     PDF 540
broj: 11
     
Ćirković M.P.
Sa kongresa čehoslovačkog Šumarskog Udruženja     PDF 600
Izvadak iz zapisnika sjednice upravnog odbora J. Š. U. održane dana 20. i 21. oktobra 1924. u Beogradu     PDF 610
broj: 12
     
Ing. Čmelik
Sa kongresa Čehoslovačkog Šumarskog Udruženja     PDF 663
Pravilnik za izdavanje i uredjivanje Šumarskog lista     PDF 669
Na znanje     PDF 670
broj: 1
     
 
Bilješke.
     
J.
Državni Šumarski ispiti     PDF 45
Novo poduzeće za proizvodu sjemenja     PDF 47
Dvadeset godišnjica udruženja Jugoslošum. akademičara     PDF 47
Pučka predavanja iz šumarstva     PDF 48
broj: 2
     
Šivic
Usoda naše planinske flore     PDF 83
Šivic
Taksa za prijave sečenj v Sloveniji     PDF 84
Šivic
Poslovanje upravnih oblastev v Sloveniji v gozdarskih in lovskih zadevah     PDF 85
D. S. P.
Ispiti u praktičnoj šumarskoj školi u Aleksincu     PDF 85
broj: 3
     
Šivic
Izpopolnilev zbirk slovenske pokrajinske Favne     PDF 152
broj: 4
     
Razvrstavanje šum. osoblja u Č. S. R.     PDF 214
Skupština Hrdruštva za gajenje lova i ribarstva u Zagrebu     PDF 215
Ugrenović
Dvadeseta godišnjica studenskog udruženja     PDF 215
Šivic
Opći zbor Slovenskoga lovskoga društva     PDF 216
broj: 5
     
Razvrstavanje šum. činovnika     PDF 275
broj: 7
     
J.
Državni ispit za samostalno vodjenje šum. gazdinstva     PDF 380
broj: 8
     
S. R. B.
Pravo šumarskog osoblja na penziju     PDF 418
Dokinuće potpore J. Š. U.     PDF 423
Šivic
Prirodni varstveni park pri Sedmih triglavskih jezerih     PDF 423
Varujte planinske cvetice     PDF 424
broj: 9
     
Šivic
Poškodbe gozdov v logaški kotlini po viharju     PDF 471
Šivic
Tečaj za gozdne in lovske čuvaje     PDF 473
M.
Skupština U. J. Čs. L. u Pragu i veliki sajam uzoraka     PDF 473
ing. M. Marinković
Oproštaj     PDF 477
Pregled naplaćenog prihoda za Šumski fond od popaše za minule 4 g pri šumskim upravama na području direkcije šuma u Skoplju     PDF 479
Pregled prikupljenog prihoda za šumski fond u toku cele 1923-će god kod sviju šum uprava u području direkcije šuma u Skoplju     PDF 480
broj: 10
     
Šivic
Katastrofalna poplava med Polhovim Gradcem in Škofjo Loko     PDF 521
broj: 12
     
Federalni čuvari divljači     PDF 671
Glasoviti šumski požari u sjedinjenim državama     PDF 672
broj: 3
     
 
Osobne vijesti.
     
Imenovanja, premještenja, umirovljenja itd.     PDF 153
 
Službene vijesti.
     
Ispravci.     PDF 159
broj: 4
     
Pismo uredništvu.     PDF 207
Rešenje Ministarstva Šuma za drž. domenu Delibat     PDF 217
broj: 5
     
Umrli.     PDF 277
Umrli.     PDF 277
broj: 6
     
Pravo lova na onim zemljištima, koja su uzeta u svrhu agrarne reforme     PDF 317
Pravo lova na onim zemljištima, koja su uzeta u svrhu agrarne reforme     PDF 317
broj: 9
     
Rešenje Ministarstva Šuma i Rudnika br 2578 o dokinuću naredbe za polaganje lugarskih ispita     PDF 455

                UNDER CONSTRUCTION