godište: 1940   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1940 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
UZGAJANJE ŠUMA. DENDROLOGIJA.
     
Prof. dr. J. Balen
Prilog određivanju dubine sjetve kod četinara.     PDF 7
broj: 2-3
     
ing. J. Radišić
Quercus suber L.     PDF 111
broj: 7
     
Dr. A. Pichler
Hepatike na kori drveća i grmlja naših šuma.     PDF 337
broj: 8
     
Ing. I. Oraš
Problem pošumljavanja krša u Dalmaciji.     PDF 383
broj: 9
     
Prof. dr. A. Petračić
O upotrebljivosti različito razvijenih sadnica.     PDF 433
broj: 4-5
     
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA. TEHNOLOGIJA.
     
Ing. I. Horvat
O tehničkim svojstvima američkog jasena.     PDF 217
Ing. J. Drakulić
Život šumskih radnika u hrastovim šumskim manipulacijama.     PDF 245
broj: 6
     
Ing. I. Drakulić
Šumska manipulacija u starim hrastovim šumama     PDF 305
broj: 9
     
Ing. A. Postnikov
Eterička ulja četinara.     PDF 438
broj: 11
     
Ing. S. Frančišković
Manuelni rad u šumskoj privredi.     PDF 550
broj: 1
     
 
ŠUMARSKA PROPAGANDA, POLITIKA, ZAKONODAVSTVO
     
Ing. R. Antoljak
Propaganda šumarstva u praksi.     PDF 1
broj: 2-3
     
Ing. A. Perušić
Iz naše šumarske politike.     PDF 57
broj: 4-5
     
Ing. O. Piškorić
Ponovo o jednom od naših najaktuelnijih problema.     PDF 230
Ing. M. Matijašević
Gospodarsko-političke mjere za obranu šuma.     PDF 237
broj: 8
     
Ing. D. Vučković
Prilog proučavanju plemenskih, seoskih i bratstveničkih šuma u Crnoj Gori.     PDF 397
broj: 10
     
Ing. F. Alikalfić
Šumarski problemi Hercegovine.     PDF 486
Ing. I. Popović
Primena odredaba iz §§ 34 i 35 Uredbe M. S. br. 472-1936 kod šumskih uprava u Bosni i Hercegovini.     PDF 497
broj: 12
     
Ing. A. Perušić
Koza i šuma.     PDF 573
broj: 10
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Ing. S. Frančišković
Fotogrametrija u službi taksacije.     PDF 473
broj: 12
     
Ing. S. Frančišković
Savremeni problemi uređivanja šuma u Njemačkoj.     PDF 591
broj: 1
     
 
UREĐIVANJE BUJICA
     
Ing. J. Stanimirović
Šuma i voda.     PDF 11
broj: 11
     
Ing. S. Rosić
Šuma i meteorska voda.     PDF 532
broj: 6
     
 
GEODEZIJA
     
Dr. N. Neidhardt
Geodetski instrumenti u starom vijeku.     PDF 289
broj: 7
     
Dr. N. Neidhardt
Izravnanje ispruženih busolnih vlakova.     PDF 355
broj: 4-5
     
 
RAZNO
     
Ing. A. Abramović
Proglas pretsjednika H. Š. D. članovima.     PDF 201
Ing. P. Prpić
Poruka uredništva.     PDF 203
Prof. ing. A. Kauders
Prilog povjesti hrvatskog šumarstva.     PDF 205
broj: 8
     
Uredništvo
Ing. B. Kosović, pomoćnik Ministra šuma i rudnika u m., utemeljitelj i dobrotvor H. Š. D.     PDF 377
broj: 11
     
Dr. N. Neidhardt
Motivi za studij šumarstva.     PDF 525
broj: 6
     
 
SAOPĆENJA, BILJEŠKE, IZVJEŠTAJI
     
Popis ovlaštenih inženjera šumarske struke.     PDF 317
broj: 7
     
Institut international d´agriculture, Centre international de sylviculture. Saopćenja     PDF 358
Ing. agr. F. Salaj
»1613«     PDF 359
broj: 10
     
Ing. A. Premužić
Naučno putovanje naših šumara po Njemačkoj.     PDF 503
broj: 1
     
 
PROPAGANDA ŠUMARSTVA
     
Ing. O. Piškorić
Propaganda šumarstva. Naglašavanje materijalne koristi u propagandi.     PDF 37
broj: 6
     
Ing. I. Omanović
Nestajanje prašuma i rijetkih vrsti drveća u njima.     PDF 317
broj: 7
     
Ing. S. Omanović
Čuvajmo naše šume.     PDF 361
broj: 11
     
Ing. O. Piškorić
Šuma i klimastki čimbenici.     PDF 558
Ing. O. Piškorić
Šuma i klimastki čimbenici.     PDF 558
broj: 1
     
 
ZAKONODAVSTVO. ADMINISTRACIJA
     
Uredba kr. Namjesništva o prenosu poslova šuma i rudnika sa države na banovinu Hrvatsku.     PDF 41
Naredba bana Hrvatske o djelokrugu Odjela za šumarstvo     PDF 45
broj: 11
     
Rješenje Banske Vlasti glede dopusta članovima uprave Hrvatskog šumarskog društva za prisustvovanje sjednicama .     PDF 569
broj: 9
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Ing. O. Piškorić
Pošumljavanje u anketi Gospodarske sloge.     PDF 455
Ing. O. Piškorić
Pošumljavanje u anketi Gospodarske sloge.     PDF 455
broj: 4-5
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Ing. D. Kajfež
Sastav gospodarskih osnova za nebanovinske šume.     PDF 249
broj: 1
     
 
ISPITI. NASTAVA
     
Državni stručni ispit činovničkih pripravnika šumarske struke sa fakultetskom spremom održan 17.—24. XI. 1939. u Beogradu.     PDF 39
broj: 4-5
     
Ispitno povjerenstvo za polaganje drž. stručnog ispita činovničkih pripravnika šumarske struke sa fakultetskom spremom za godinu 1940. imenovano po banu Banovine Hrvatske .     PDF 253
broj: 6
     
Državni stručni ispit činovničkih pripravnika šumarske struke sa fakultetskom spremom održan 15.— 20. XII. 1939. u Zagrebu     PDF 320
Državni stručni ispit činovničkih pripravnika šumarske struke sa nepotpunom srednjoškolskom spremom za administrativno-kancelarijsku službu održan 15. V. 1940. u Beogradu     PDF 323
broj: 1
     
 
RAZNO
     
Oglasi     PDF 56
broj: 7
     
Tabelarni pregledi o uspjehu dražba drvnog materijala     PDF 376
Tabelarni pregledi o uspjehu dražba drvnog materijala     PDF 376
broj: 8
     
Ispravak pogriješke.     PDF 432
Ispravak pogriješke.     PDF 432
broj: 9
     
Službene tečajnice Zagrebačke burze     PDF 471
broj: 1
     
 
ISKAZI, POZIVI, PRAVILNICI
     
Iskazi o uplati članarine i pretplate za Šumarski list u 1939.:     PDF 38
broj: 4-5
     
Iskazi o uplati članarine i pretplate za Šumarski list u 1940.:     PDF 279
broj: 7
     
Upozorenje pretplatnika Šumarskog lista u vezi sa pretplatom     PDF 365
Upozorenje pretplatnika Šumarskog lista u vezi sa pretplatom     PDF 365
broj: 8
     
Upozorenje članova J. Š.U. u vezi sa uplaćenom članarinom.     PDF 422
Upozorenje članova J. Š.U. u vezi sa uplaćenom članarinom.     PDF 422
Upozorenje članova J. Š.U. u vezi sa uplaćenom članarinom.     PDF 422
broj: 10
     
Pravilnik za izdavanje, uređivanje i administraciju Šumarskog lista     PDF 520
broj: 11
     
Poslovnik za osnivanje i rad klubova Hrvatskog šumarskog društva     PDF 566
broj: 2-3
     
 
IZ KLUBA STUDENATA ŠUMARSTVA
     
Šumarsko plesno veče     PDF 196
 
ZAPISNICI ODBORSKIH SJEDNICA I SKUPŠTINA
     
Zapisnik VI. sjednice Upravnog odbora J. Š.U. održane 25. II. 1939. u Zagrebu .     PDF 168
Razmjera primitaka i izdataka J.Š.U., bilanca, stanje imovine i izvještaj nadzornog odbora .     PDF 176
broj: 4-5
     
Zapisnik konstituirajuće skupštine Hrvatskog šumarskog društva održane 21. IV. 1940. u Zagrebu     PDF 264
broj: 9
     
Zapisnik II. sjednice Upravnog odbora H. Š. D. održane 14. kolovoza 1940. u Zagrebu     PDF 460
Zapisnik II. sjednice Upravnog odbora H. Š. D. održane 14. kolovoza 1940. u Zagrebu     PDF 460
broj: 10
     
Zapisnik 63. (I.) redovite god. skupštine Hrvatskog šumarskog društva održane 15. VIII. 1940. u Zagrebu     PDF 505
broj: 11
     
Zapisnik I. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog šumarskog društva održane 25. IX. 1940. u Zagrebu     PDF 561
broj: 6
     
 
NEKROLOZI
     
Drag. Hradil.
† Dragutin Trötzer.     PDF 324
broj: 9
     
Ing. Ružić
† Ing. Ivan Simčić.     PDF 457
broj: 11
     
Ugrenović, Aleksandar
† Jovan Metlaš.     PDF 558
broj: 1
     
 
PROMJENE U SLUŽBI I ODLIKOVANJA
     
Odlikovanja.     PDF 49
Unapređenja     PDF 52
Postavljenja     PDF 52
Premještenja     PDF 53
broj: 2-3
     
Umirovljenja     PDF 191
broj: 4-5
     
Zahvala na državnoj službi     PDF 252
Zahvala na državnoj službi     PDF 252
Zahvala na državnoj službi     PDF 252
Zahvala na državnoj službi     PDF 252
broj: 1
     
 
INE VIJESTI
     
Novi doktori šumarstva Ilija Mihajlov i ing. Milenko Plavšić promovirani 23. XII. 1939.     PDF 49
broj: 2-3
     
 
a) domaća
     
Prospekt hrvat. enciklopedije izašao     PDF 193
broj: 6
     
Ugrenović
Prof. dr. A. Vrgoč : Monopol potaše u bivšoj hrvatskoj vojnoj krajini.     PDF 332
Ugrenović
Prof. dr. A. Vrgoč : Monopol potaše u bivšoj hrvatskoj vojnoj krajini.     PDF 332
Arhiv Ministarstva poljoprivrede (Smotra).     PDF 336
Arhiv Ministarstva poljoprivrede (Smotra).     PDF 336
broj: 7
     
Dr. R. Pipan
Ing. dr. M. Marinović: Osnovi nauke o upravi šumama.     PDF 369
broj: 8
     
Ing. Z. Turkalj
Ing. Ivo Čeović: Lovstvo.     PDF 424
broj: 10
     
Ing. Ivo Čeović: Lovstvo. Književna objava     PDF 521
broj: 2-3
     
 
b) strana
     
Ugrenović
Kontos: Uređivanje šuma.     PDF 191
Dr. M. Anić
Doc. L. Linde : Rusko - englesko -francusko-njemački tehnički riječnik za šumarske inženjere.     PDF 193
broj: 4-5
     
Dr. M. Anić
Dr. K. Hueck: Der Wald.     PDF 282
Dr. M. Anić
Dr. K. Hueck: Der Wald.     PDF 282
broj: 6
     
Ing. N. Stivičević
P. F. Željeznov: Da li je bolja jesenska ili proljetna sjetva hrastovog žira u šumskim vrtovima?     PDF 334
Ing. N. Stivičević
Akademija nauka U. R. S. R. Kijev: Dendroflora U.R. S. R.     PDF 334
broj: 7
     
Ugrenović
Trendelenburg : Das Holz als Rohstoff.     PDF 375
broj: 8
     
Ugrenović
Platžer : Leistungsuutersuchungen im Kiefemhauungsbetrieb insbesondere bei der Aufarbeitung von Gruben und Faserholz.     PDF 431
broj: 9
     
Dr. Z. Vajda
G. F. Morozov — Prof. dr. J. Balen: Nauka o šumi.     PDF 468
Dr. Z. Vajda
G. F. Morozov — Prof. dr. J. Balen: Nauka o šumi.     PDF 468
Ugrenović
Č. Janković: Le reboisement et la correction des torrents dans le departement des Bosses - Alpes.     PDF 469
broj: 12
     
Dr. M. Anić
Dr. C. A. Schenk: Fremdländische Wald- und Parkbäume I—III Bd.     PDF 614
Dr. M. Anić
Dr. C. A. Schenk: Fremdländische Wald- und Parkbäume I—III Bd.     PDF 614
broj: 1
     
 
PREGLED ČASOPISA
     
Dr. M. Anić
Zeitschrift für Weltforstwirtschaft. Bd. II 1934/5, III 1935/6, IV 1936/7, V 1937/8 i VI 1938/9.     PDF 53

                UNDER CONSTRUCTION