godište: 1945   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1945 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-12
     
 
RASPRAVE I ČLANCI
     
Na pragu novoga doba     PDF 1
Dr. M. Anić
Šuma u vjekovnoj borbi naših naroda za slobodu.     PDF 4
Dr. M. Anić
Pogledi na šumsku vegetaciju Istre i susjednih zemalja.     PDF 13
Dr. A. Petračić
Paralela iz života i rada hrvatskog šumara J. Kozarca i ruskog šumara G. T. Morožova.     PDF 24
Ing. A. Ugrenović
Razvoj šumarske politike u sovjetskoj Rusiji.     PDF 29
Dr. N. Neidhardt
Prilozi pitanju šumarskog studija.     PDF 32
Dr. A. Petračić
Bagremovi kolosjeci.     PDF 40
Ing. K. Fantoni
Sušenje drva.     PDF 44
Dr. J. Hribar
Kemijski način sušenja drvene građe.     PDF 63
Dr. M. Anić
Pojava zlatokraja i gubara u okolici Zagreba.     PDF 68
 
OSOBNE VIJESTI
     
Dr. A. Petračić
K šezdeset-godišnjici Prof. Dr. Ante Levakovića.     PDF 71
Ing. A. Duić
† Ing. Ante (Tone) Sedmak.     PDF 72
 
SAOPĆENJA
     
Dr. M. Anić
O 22-godišnjici opstanka Šumskog vrta Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu.     PDF 73
Šumarska nastava u Savezu sovjetskih socijalističkih republika     PDF 74
 
IZ NAŠEG ZAKONODAVSTVA
     
Zakoni, odluke i rješenja iz područja šumarstva     PDF 74
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Zapisnik 66. redovite godišnje skupštine Hrvatskog šumarskog društva održane 19. VIII. 1945. u Zagrebu     PDF 75
Zapisnik sjednice upravnog odbora Hrvatskog šumarskog društva održane 13. IX. 1945. u Zagrebu     PDF 82
Pravila Hrvatskog šumarskog društva.     PDF 86
Poziv šumarima Jugoslavije na saradnju oko prikupljanja materijala iz narodnooslobodilačke borbe     PDF 89
Obavijest o separatima članaka Ing. B. Ekla     PDF 90
 
IZ ŠUMARSKE KNJIŽEVNOSTI
     
Dr. Z. Vajda
Savremena razmatranja temeljnih šumsko-uređajnih problema. Povodom knjige: G. Baader »Forsteinrichtung als nachhaltige Betriebsführung und Betriebsplanung«, 1942.     PDF 90
Šumarski priručnik     PDF 96

                UNDER CONSTRUCTION