godište: 1948   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1948 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 4
     
 
PLANIRANJE I EKONOMIKA
     
Ing. B. Čop
Kako osigurati radnu snagu u šumarstvu     PDF 101
broj: 7
     
J. Starčević
Elementi normiranja u drvnoj industriji     PDF 212
broj: 11
     
Ing. A. Premužić
Planski uzgoj brnistre na našem primorskom kršu     PDF 364
broj: 12
     
Ing. Z. Bunjevčić
Nekoliko važnijim problema šumarstva i drvne industrije lokalnog značaja u NR Hrvatskoj     PDF 385
broj: 1
     
 
UZGAJANJE ŠUMA, ZAŠTITA ŠUMA
     
Ing. B. Milas
O uzgojnim radovima u prebornoj šumi obzirom na proizvodni zadatak     PDF 9
broj: 4
     
Dr. Z. Vajda
Koji su uzroci sušenju hrastovih posavskih i donjopodravskih šuma     PDF 105
Ing. B. Giperborejski
Eukalipti     PDF 114
broj: 5-6
     
Ing. P. Stanković
O određivanju količine semena za setvu u rasadnicima     PDF 150
Ing. P. Fukarek
Biljno-geografska karta šumskog drveća u Bosni, Hercegovini i Dalmaciji od Dr-a L. Adamovića     PDF 171
broj: 8
     
Ing. T. Španović
Posavske šume i sušenje slavonskih hrastova     PDF 261
broj: 9-10
     
Ing. J. Šafar
O preduvjetima planske organizacije i unapređenja šumsko-uzgojnih radova     PDF 281
Ing. I. Lončar
Pošumljavanje nizinskih šuma     PDF 289
Ing. T. Španović
Šume na slatinama     PDF 296
broj: 11
     
Dr. M. Anić
Putevima modernog uzgajanja šuma     PDF 345
broj: 12
     
Ing. S. Nestorović
Lipa u šumskoj privredi     PDF 413
broj: 2-3
     
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, TEHNOLOGIJA DRVETA, MEHANIČKA PRERADA DRVETA
     
Ing. V. Pejoski
O problematici smolarenja     PDF 41
Ing. V. Điković
Tehnička rekonstrukcija sovjetskog šumarstva     PDF 65
broj: 5-6
     
Dr. A. Ugrenović
Drvna industrija i šumarstvo     PDF 145
M. Šprung
O pilanarstvu Švedske     PDF 148
broj: 7
     
M. Milošević-Brevinac
Nekoliko podataka o lisničkim šumama u Srbiji     PDF 201
broj: 8
     
Ing. R. Benić
Motorne lančane pile — prilog poznavanju rada i efekta pila »Teles« i »Mercury«     PDF 249
broj: 12
     
Dr. I. Horvat
O nekim svojstvima šperovanog drveta     PDF 392
broj: 4
     
 
DENDROMETRIJA, UREĐIVANJE ŠUMA
     
Ing. S. Šurić
Uređivanje šuma     PDF 123
broj: 8
     
Ing. N. Prokopljević
Prilog analizi šuma Vojvodine     PDF 267
broj: 2-3
     
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, TEHNOLOGIJA DRVETA, MEHANIČKA PRERADA DRVETA
     
I. Horvat
Određivanje prosječne brzine pomaka     PDF 86
broj: 4
     
R. Benić
Prvi kurs za rukovaoce motornih lančanih pila u FNRJ     PDF 139
broj: 5-6
     
I. Horvat
Utjecaj modrenja na tehnička svojstva drveta     PDF 184
I. Horvat
Upliv kvrga na čvrstoću savijanja borovine     PDF 185
broj: 9-10
     
A. Ugrenović
Poliranje drveta     PDF 312
M. Milošević-Brevinac
Nekoliko podataka iz lisničke tehnike u Srbiji     PDF 314
R. Benić
Škole uzajamne obuke kao sredstvo dizanja produktivnosti rada     PDF 334
broj: 11
     
I. Horvat
Usukanost žice u standardu J. S. 1002     PDF 372
broj: 12
     
M. Milošević-Brevinac
Četinarska kora u seoskoj privredi     PDF 430
J. Drakulić
Utovar drveta konjima     PDF 434
J. Drakulić
Saonice tipa »Jumpai«     PDF 435
broj: 2-3
     
 
RAZNO
     
G. Orlov (preveo ing. P. Fukarek)
Obezbijediti drvo narodnoj privredi     PDF 83
broj: 4
     
Ing. D. Simeunović
Što treba da bude glavna tema II. savjetovanja šum. inženjera i tehničara FNRJ     PDF 138
P. Fukarek
Naši rukovodioci o čuvanju narodnih šuma     PDF 141
R. Benić
Privremena nomenklatura zanimanja     PDF 142
broj: 5-6
     
R. Benić
Zakon o nacionalizaciji općinskih, ostalih općih i privatnih šuma u Bugarskoj     PDF 188
broj: 9-10
     
II. konferencija polj. i šumarskih stručnjaka slavenskih i ostalih narodnih demokratskih država     PDF 337
broj: 11
     
P. Fukarek
Pronalazak još dviju od zagubljenih sekcija Adamovićeve karte     PDF 380
broj: 1
     
 
IZ NAŠEG ZAKONODAVSTVA
     
Opći zakon o šumama     PDF 23
Opšti zakon o lovu     PDF 30
broj: 2-3
     
M. Ljujić
Šumarska struka     PDF 87
R. Benić
Higijensko-tehničke zaštitne mjere pri radu na eksploataciji šuma     PDF 89
M. Ljujić
Privremene nomenklature: delatnosti i zanimanja, grupa kapitalne izgradnje i proizvoda     PDF 90
broj: 5-6
     
Zakon o šumskoj narodnoj miliciji     PDF 189
Troškove gašenja požara u državnoj šumi dužan je da snosi državni organ pod čijom se upravom šuma nalazi.     PDF 190
broj: 7
     
R. Benić
Pravilnik o pripravničkoj službi i stručnim tečajevima za službenike šumarske struke     PDF 244
broj: 1
     
 
KROZ NAŠE ČLANKE
     
V. Tregubov
Racionalizacija izvoza drveta     PDF 20
R. Pipan
O racionalizaciji i prividnoj racionalizaciji     PDF 21
broj: 7
     
A. Panov
Za racionalniju, stvarniju i dostojniju kritiku     PDF 243
broj: 8
     
A. Postnikov
O čistini sječama u brdskim šumama     PDF 273
broj: 1
     
 
IZ STRUČNE KNJIŽEVNOSTI DOMAĆA STRUČNA ŠTAMPA
     
R. Benić
Tehnika     PDF 34
R. Benić
Narodni šumar     PDF 34
R. Benić
Gozdarski vestnik     PDF 35
broj: 2-3
     
I. Horvat
Da li nam je takva popularno-stručna literatura potrebna?     PDF 94
broj: 4
     
B. Jovković
Da li je uspio »Narodni šumar«?     PDF 144
broj: 7
     
 
GRADNJA ŠUMSKIH PROMETALA, GEODEZIJA
     
Ing. Z. Tomašegović i Ing. N. Lovrić
Komparativna ispitivanja nekih padomjera     PDF 231
broj: 1
     
 
RAZNO
     
Osnovano je posebno Ministarstvo šumarstva FNRJ     PDF 1
Na pragu novog godišta.     PDF 2
Ing. M. Brinar
Novi opšti zakon o šumama daje našem šumskom gospodarstvu nova načela i određuje našem šumarstvu napredan razvojni pravac     PDF 5
broj: 9-10
     
Ing. P. Ziani
Razvoj naučnih istraživanja u šumarstvu Jugoslavije     PDF 305
broj: 12
     
Ing. D. Simeunović
O stručnim šumarskim školama u FNRJ     PDF 421
broj: 1
     
 
IZ NAŠE PRAKSE
     
B . Pejoski
Iskorišćavanje otpadaka za proizvodnju katrana i katranskih ulja     PDF 15
R. Benić
Organiziranje uprave nedržavnih šuma u NR Sloveniji     PDF 17
J. Đurđević
Povodom konferencije o poljozaštitnim šumskim pojasima     PDF 18
broj: 2-3
     
M. Čokl
Pokusi smolarenja u 1946. i 1947. g. u Sloveniji     PDF 75
broj: 4
     
M. Tomljanović
Konzerviranje hrastovih furnirskih trupaca     PDF 134
broj: 7
     
D. Kabalin
Neki problemi iskorišćavanja šuma gravitacije Hrv. Primorja     PDF 238
broj: 8
     
V. Beltram
Borov prelac     PDF 272
broj: 2-3
     
 
PLANIRANJE I EKONOMIKA
     
B.
Iz izvještaja planske komisije o izvršenju privrednog plana FNRJ (za god. 1947)     PDF 85
broj: 9-10
     
B. Marić
Pitanje šumske takse u SSSR-u     PDF 330
broj: 4
     
 
UZGAJANJE ŠUMA, ZAŠTITA ŠUMA, ŠUM. BOTANIKA
     
J. Šafar
Sačuvajmo dijelove prašuma     PDF 141
broj: 5-6
     
M. Anić
Corylus colurna L. — krupnije drvo u Vuhredu na Dravi     PDF 185
M. Anić
Pseudolarix Kaemferii Gord. — 2 stabla u Mariborskom parku     PDF 186
R. Benić
Pošumljavanje u SSSR-u     PDF 187
B. Zlatarić
Ing. M. Krstić: Važnije bolesti šumskih biljaka u rasadnicima     PDF 191
I. Horvat
Ing. P. Fukarek: Ruska treska     PDF 192
broj: 7
     
B.
Prof. dr. ing. A Ugrenović: Upotreba drveta i sporednih produkata šuma     PDF 247
B. Zlatarić
Ing. Ciril Jeglič: Kako prepoznamo golo drevje     PDF 248
B. Zlatarić
Ščerbinovski: Sezonske pojave u prirodi     PDF 248
broj: 8
     
B. Giperborejski
Pistacia vera L. — prava tršlja     PDF 277
R. Hajek
Razmnožavanje četinara pelcerima i kalemljenjem     PDF 278
broj: 9-10
     
J. Kišpatić
Rak na kestenu     PDF 316
Z. Vajda
Primjena kem. metoda kod uništavanja potkornjaka     PDF 319
B. Zlatarić
Jedan specijalni način prirodnog pomlađivanja smreke     PDF 322
Anketa o problemu krša     PDF 326
V. Beltram
Problem zašumljavanja krša — odgovor na anketa     PDF 328
Knjižnica Instituta za šumarska istraživanja Minist. šumarstva NR Hrvatske     PDF 342
B.
Beltram: Kalcifikacija zemljišta običnim krečnjacima     PDF 343
Čokl: Kako pogozdujemo     PDF 343
broj: 11
     
I. Spaić
Aviokemijsko suzbijanje štetnika hrastovih šuma     PDF 381
M. Anić
O nekoliko vrijednih, a manje poznatih egsota prikladnih za parkiranje u sjev. Primorju     PDF 382
broj: 12
     
Glasnik za šumske pokuse br. 9     PDF 393
M. Anić
Smokva penjačica (Ficus stipulato)     PDF 426
M. Anić
Rhyncospermum jasminoides kao vrlo vrijedna penjačica za naše primorje     PDF 427
M. Anić
Najotpornije palme na našem sjevernom primorju     PDF 427
M. Anić
Thuja occidentalis var. Malonyana     PDF 430
I. Horvat
Ing. D. Jovanović: Tehnologija tehničkog drveta     PDF 437
broj: 1
     
 
STRANA STRUČNA ŠTAMPA
     
Polana (I. Horvat     PDF 36
R. Benić
Revista Padurilor     PDF 37
broj: 2-3
     
I. Horvat
Ljesnaja promišljenost     PDF 98
broj: 5-6
     
M. Anić
Iz novije literature o kultiviranim topolama     PDF 192
R. Benić
Gorsko stopanstvo     PDF 196
J. Šafar
Lesnica prace     PDF 196
broj: 11
     
B. Pejoski
Mazek-Fialla: Die Harzgewinnung in Österreich     PDF 384
B. Pejoski
Afanasjev : Mašini dlja derevobrabotki     PDF 384
broj: 12
     
Dva popularno-stručna šumarska djela     PDF 440
broj: 1
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Prvo savjetovanje šumarskih inženjera i tehničara NR Srbije     PDF 39
broj: 2-3
     
Godišnji Plenum Šumarske sekcije Društva inženjera i tehničara NR Hrvatske     PDF 99
broj: 4
     
Iz NR Slovenije     PDF 143
broj: 9-10
     
Drugi kongres Saveza DIT-ova FNRJ.     PDF 344
broj: 12
     
Rezolucija II kongresa inženjera i tehničara FNRJ o izvršenju petogodišnjeg plana i zadatcima tehničkih stručnjaka.     PDF 442
Zaključci inženjera i tehničara šumarske struke na II. kongresu Saveza DIT-ova Jugoslavije     PDF 445

                UNDER CONSTRUCTION