godište: 1994   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1994 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
B. Prpić
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA     PDF     HR 1
broj: 3-4
     
B. Prpić
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA     PDF     HR 68
broj: 5-6
     
B. Prpić
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA     PDF     HR 136
broj: 7-8
     
B. Prpić
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA     PDF     HR 200
broj: 9-10
     
B. Prpić
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA     PDF     HR 269
broj: 11-12
     
B. Prpić
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA     PDF     HR 328
broj: 1-2
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Prpić, B., Seletković, Z. i Ivkov, M. UDK 630*432.9:56.001/2 (497.13)
Oštećenost krošanja glavnih vrsta drveća u Hrvatskoj u odnosu na radijalne priraste     pdf     HR     EN 3
Komlenović, N. UDK 630*424.7.001 (Quercus robur L.)
Odnos oštećenosti hrasta lužnjaka (Quercus robur, L.), te njegove prehrane     pdf     HR     EN 11
Grubešić, M. UDK 630*151.2 (497.13) (Castor fiber L.)
Potencijalna staništa dabra (Castor fiber L.) u Hrvatskoj i mogućnost njegovog naseljavanja     pdf     HR     EN 17
Majera, M., Manojlović, L. i Brna, J. UDK 630*639.1 (Dama dama L.)
Prilog izučavanju gospodarske opravdanosti uzgoja lopatara (Dama dama L.)     pdf     HR     EN 27
broj: 3-4
     
Matić, S. UDK 630* 232.319+322.9.001/2
Prilog poznavanju broja biljaka i količine sjemena za kvalitetno pomlađivanje i pošumljavanje     pdf     HR     EN 71
Trinajstić, L. UDK 630*. *187.001 (497.13)
Mezofilna šuma običnoga graba (As. Anemone-Carpinetum betuli Trinajstić 1964) u Istri*     pdf     HR     EN 81
Durbešić, P., Vujčić-Karlo, S., Bukvić, I. UDK 630* 591.9/595.7.001 (497.13)
Faunističko i zoogeografsko istraživanje kornjaša (Coleoptera-Insecta) Šumskih zajednica Medvednice     pdf     HR     EN 85
Raguž, D., Grubešić, M., Tomljanović, J. i Markota, I. UDK 630* 639.1 (497.13) Ovis ammon musimon Pallas.
Usporedba trofejne vrijednosti nekih populacija muflona (Ovis ammon musimon Pallas.) u Hrvatskoj     pdf     HR     EN 91
broj: 5-6
     
Orlić, S., Ocvirek, M. UDK 630* 232.001/2 (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco)
Istraživanje provenijencija zelene duglazije (Pseudotsuga menziessi (Mirb.) Franco) u Hrvatskoj     pdf     HR     EN 139
Komlenović, N., Krstinić, A. UDK 630* 161.6 (Populus sec. Aigeiros and Tacamahaca)
Neka fiziološka svojstva pojedinih klonova topola iz sekcija Aigeiros and Tacamahaca     pdf     HR     EN 147
Španjol, Ž. i Wolf, S. UDK 630* + 712
Biolosko-ekološka i prostorna valorizacija, park-šume »Komrčar« na Rabu     pdf     HR     EN 153
Huber, D., Radišić, B., Novosel, D., Frković, A. UDK 591.5 (497.13) (Canis lupus)
Istraživanja javnog mnijenja o vukovima u Hrvatskoj     pdf     HR     EN 167
broj: 7-8
     
Mrva, F. UDK 630* 165.62.001/2
Značaj KLONSKIH ARHIVA u očuvanju genofonda i oplemenjivanju šumskog drveća     pdf     HR     EN 203
broj: 9-10
     
Bojanin, S., Krpan, A. P. B. UDK 630* 323+37.001/2
Eksploatacija šuma pri različitim radnim uvjetima u Hrvatskoj     pdf     HR     EN 271
broj: 11-12
     
Jurković, M. UDK 630* 235.2 (egzote)
Nove vrste dendroflore introducirane na području Hrvatske     pdf     HR     EN 339
broj: 9-10
     
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Prpić, B., Seletković, Z., Vukelić, J. UDK 630* 425.+502.7(497.13)
Primjena dosadašnjih sustavnih istraživanja propadanja šuma kod procjene kemijske opterećenosti susjednih poljoprivrednih prostora Hrvatske     pdf     HR     EN 283
broj: 11-12
     
Medvedović, J. UDK 630* 18.581.5 : 111.88
Šumska klima i fitomasa prizemnog sloja šuma na dijelu Samoborskog gorja     pdf     HR     EN 349
broj: 3-4
     
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Dimitrov, T. UDK 630* 431.
Biološki parametri prikladni za poboljšanje indeksa opasnosti od šumskih požara     pdf     HR     EN 105
broj: 9-10
     
Rauš, Đ. UDK 630* 182.3+502.7.002
Primjena fitocenologije u šumarskoj praksi     pdf     HR     EN 289
broj: 11-12
     
Piškorić, O. UDK 630* 902.1
ANTUN TOMIĆ, 1803-1894. - prvi predsjednik Hrvatsko-slavonskoga šumarskog društva     pdf     HR     EN 331
broj: 1-2
     
 
STRUČNI ČLANCI
     
Krstinić, A., Kajba, D. UDK 630*232.5 (Populus sec. Aigeiros)
Kolekcija čistih vrsta hibrida topola iz sekcije Aigeiros u Republici Hrvatskoj — značaj za oplemenjivanje i uzgoj     pdf     HR     EN 33
Dimitrov, T. UDK 630*431 (497.13 - Jadransko područje)
Utjecaj vremenskih prilika na pojavu šumskih požara za priobalni dio Jadrana s otocima tijekom 1993. godine     pdf     HR     EN 39
broj: 5-6
     
Tomašević, A. UDK 630* 232.216
Podrivanje kao prva faza pripreme tla za pošumljavanje     pdf     HR     EN 173
broj: 7-8
     
Karavla, J. UDK 630* 232.5:272
Dendrološka i šumsko-uzgojna važnost starih parkova u Samoboru     pdf     HR     EN 221
Lneniček, Z. UDK 630* 624
Razvoj sustava planiranja u »Hrvatskim šumama« p.o. Zagreb     pdf     HR     EN 235
Kondres, D. UDK 630* 95
Gospodarenje šumama gospodarske jedinice MACELJ     pdf     HR     EN 241
broj: 9-10
     
Đurasović, P. UDK 630* 271.+49 (Trsteno)
Štete na vegetaciji i obnova vegetacije Arboretuma Trsteno od velikog požara 1991. godine     pdf     HR     EN 295
Čop, B. UDK 630* 323:674.
O utjecaju šumarstva na poslovanje i razvoj primarne prerade drva     pdf     HR     EN 305
Piškorić, O. UDK 630* 903
O šumama Austrije, Čilea, Francuske i Poljske     pdf     HR     EN 311
broj: 11-12
     
Vojinović, M., Miočić, D. UDK 630* 151.7/8 (Dama dama)
Istraživanje jelena lopatara na otoku Badiji     pdf     HR     EN 357
broj: 1-2
     
 
IZ INOZEMSTVA
     
Piškorić, O.
IZ AUSTRIJSKOG ŠUMARSTVA (izlet u Šumariju Weyer)     PDF 45
broj: 7-8
     
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF 240
Iz Šumarskog lista     PDF 252
broj: 9-10
     
 
IZ INOZEMSTVA
     
Piškorić, O.
Stoljeće i pol Švicarskog šumarskog društva     PDF 315
Piškorić, O.
Zdravstveno stanje slovačkih šuma vrlo je teško     PDF 315
Piškorić, O.
Mrtvo drvo — važan dio šumskog ekosustava     PDF 315
Piškorić, O.
Uspjeh dražbene prodaje drva u jesen 1993. u Francuskoj     PDF 316
Piškorić, O.
Uloga konja za izvlačenje drva     PDF 316
broj: 11-12
     
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF 364
 
IZ INOZEMSTVA
     
Piškorić, O.
Obnovljena je zgrada prve austrijske škole u Mariabrunnu     PDF 369
Piškorić, O.
Štajerska — zeleno srce Austrije     PDF 369
broj: 7-8
     
 
PORTRETI
     
Piškorić, O. UDK 630* 902.1
Ing. VINKO HLAVINKA, profesor Šumarske akademije u Zagrebu     PDF 253
broj: 1-2
     
 
OBLJETNICE
     
Nekoliko zapaženih Horvatovih istraživanja, kartiranja i zaštite raslinstva u Hrvatskoj     PDF 43
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
»HRVATSKE ŠUME« 93 - Ljetopis u riječi, slici i brojci, Zagreb, 1993     PDF 47
Piškorić, O.
RADOVI, Šumarskog instituta Jastrebarsko, Vol. 28. Br. 1-2/1993. Jastrebarsko, 1993.     PDF 48
Piškorić, O.
ANNALES FORESTALES, ANALI ZA ŠUMARSTVO, Vol. 16, 17 i 18     PDF 49
Piškorić O.
Alojzije Frković, BIBLIOGRAFIJA, Lovačko-ribarskog vjesnika 1892-1991., Zagreb, 1993.     PDF 50
Raguž, D.
ALOJZIJE FRKOVIĆ, kao pisac iz Šumarstva i lovstva     PDF 51
broj: 3-4
     
Klepac, D.
Review of Forestry and Forest Industries Sector in Republic of Croatia     PDF 121
Piškorić, O.
Wissenschaftliche Zeitschrift, der Technischen Universität Dresden 43 (1994) Heft 1     PDF 123
broj: 5-6
     
Piškorić, O.
Acta Historico-Oeconomica, Vol. 17, 18 i 19     PDF 183
Piškorić, O.
Mehanizacija šumarstva, God. 18. 1993. br. 1-4     PDF 184
Piškorić, O.
Hortikultura, God. 1994. br. 1-4     PDF 185
Piškorić, O.
The Earth as Transformed by Human Action, Cambridge University Press 1990     PDF 186
Piškorić, O.
Hrvatska inženjerska udruga, Marijan Brezinšćak, Svezak prvi, Zagreb, 1993.     PDF 187
Piškorić, O.
Godišen zbornik na Šumarskoit fakultet na Univerzitetot »Kiril i Metod« - Skopje, knjiga XXXIV, godina 1990/91.     PDF 188
broj: 7-8
     
Piškorić, O.
Dvije godišnjice Nacionalnog parka Plitvičkih jezera u 1993. godini     PDF 258
Piškorić, O.
Nacionalni park Risnjak, Hrvatska     PDF 259
Piškorić, O.
GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE, Vol. 30 - 1994. godina     PDF 260
broj: 9-10
     
Piškorić, O.
Hrvatski biografski leksikon, knj. 3 Ć-D, 1993.     PDF 317
Piškorić, O.
Austrijska šuma — od prašume do šumskog gospodarstva     PDF 317
Piškorić, O.
Schriften aus der Forstlichen Fakultät der Universitet Göttingen, Bd. 115. 116 u. 117     PDF 318
Piškorić, O.
Monti e Boschi N. 5. Settembre - Ottobre 1994.     PDF 319
Oskar Piškorić
Lesnickâ prâce - les*. Praha, 1994.     PDF 320
Prpić, B.
Pleše-Lukeža: Sumrak goranskih šuma     PDF 321
broj: 5-6
     
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Klepac, D.
Savjetovanje »Privatne šume u Hrvatskoj u ozračju rezolucija helsinške konferencije o zaštiti i očuvanju Europskih šuma«     PDF 189
Komlenović, N., Jurjević, P.
Stanje šuma u Europi — 1993.     PDF 192
broj: 7-8
     
Piškorić, O.
Internacionalizacija šumarstva     PDF 257
Franjić. J.
23. Simpozij Istočnoalpsko-dinarskoga društva za proučavanje vegetacije     PDF 262
Tomanić, S.
Briga za šume: Istraživanja u promjenljivom svijetu, u susret XX. svjetskom kongresu IUFRO     PDF 263
broj: 11-12
     
Jurjević, P.
Javno poduzeće »HRVATSKE ŠUME« i POMOĆ U OBNOVI Republike Hrvatske - Izlaganje povodom DANA »Hrvatskog šumarstva« od 29. rujna do 1. listopada 1994. g.     PDF 365
Harapin, M.
IX. međunarodni ECE/EU interkalibracijski tečaj za središnju Europu     PDF 367
broj: 3-4
     
 
AKTUALNO
     
Priopćenje u svezi s raspravom o Hrvatskom šumarstvu i JP »Hrvatske šume«     PDF 115
broj: 9-10
     
Kalafadžić, Z.
Koncepcija potrajnog gospodarenja šumama u sjevernom i umjerenom klimatskom području     PDF 322
Kalafadžić, Z.
Prva godina rada sveeuropske šumarske znanstvene ustanove, »EUROPSKI ŠUMARSKI INSTITUT« (EUROPEAN INSTITUTE - EFI) Joensuu, Finska     PDF 323
Kalafadžić, Z.
Nazivlje za europske šumarske karte     PDF 323
broj: 1-2
     
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
U nekoliko redaka     PDF 46
broj: 3-4
     
U nekoliko redaka     PDF 80
U nekoliko redaka     PDF 132
broj: 5-6
     
U nekoliko redaka     PDF 194
broj: 11-12
     
U nekoliko redaka     PDF 338
broj: 1-2
     
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Obavijest o pretplati za Šumarski list u 1994. god.     PDF 16
Milković, J., Medvedović, J.
Usklađivanje meteorološkog nazivlja     PDF 38
ZAPISNIK 98. Skupštine Hrvatskog šumarskog društva     PDF 63
Zapisnik konstituirajuće sjednice UPRAVNOG ODBORA Hrvatskog šumarskog društva     PDF 63
broj: 3-4
     
Tonković, D.
Crnadak o osnivanju kultura topola u Posavskim šumama hrasta lužnjaka     PDF 124
Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF 125
broj: 5-6
     
Vijesti iz Klagenfurta     PDF 182
Zapisnik 3. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskog društva     PDF 195
broj: 7-8
     
Obavijest o prijavi patenta dr. Juraja Medvedovića     PDF 234
Prisega za šumskog lugara     PDF 268
broj: 9-10
     
Dan Šumarskog fakulteta, 20. listopad 1994.     PDF 314
Obavijest o pretplati za Šumarski list u 1994. godini     PDF 324
Maričević, I.
Zapisnik 4. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga Šumarskog društva u proširenom sastavu, održane 27. listopada 1994. g. u Vrbovcu     PDF 325
broj: 11-12
     
ZAPISNIK 99. SKUPŠTINE Hrvatskoga šumarskog društva, održane 22. prosinca 1994. godine u KRIŽEVCIMA     PDF 371
broj: 1-2
     
 
IN MEMORIAM
     
Prpić: B.
Prof. dr. sc. dr mult. h. c. Hans Leibundgut     PDF 65
Schreiber, P.
Vladimir Bevanda, dipl. inž. (1925-1993.)     PDF 65
broj: 3-4
     
Ivančević, V.
Ivan Dujanić (1932-1992.)     PDF 131
Jurić, P.
Željko Škrgatić (1913-1994.)     PDF 132
Petrović, F.
Dragutin Komlinović (1907-1993.)     PDF 132
Schreiber, P.
Ivica Miličić (1935-1993.)     PDF 133
broj: 7-8
     
Ivica Tomić
Ivan Dokozić, dipl. inž. šum. (1955-1994.)     PDF 267
broj: 11-12
     
Tonković, D.
Dragutin Čepelak, dipl. inž. šum. (1909-1993)     PDF 386
Starčević, T.
Mladen Rikati, dipl. inž. šum. (1917-1993.)     PDF 386

                UNDER CONSTRUCTION