godište: 2002   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=2002 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
B. Prpić
O CILJEVIMA RESTRUKTURIRANJA "HRVATSKIH ŠUMA"     PDF     HR 1
broj: 3-4
     
B. Prpić
DAN PLANETA ZEMLJE     PDF     HR 117
broj: 5-6
     
B. Prpić
"DRAVSKA LIGA" UPOZORAVA!     PDF     HR 248
broj: 7-8
     
B. Prpić
PREKRETNICA     PDF     HR 356
 
UVODNI ČLANCI
     
Klepac, Dušan UDK 630* 902 (Quercus robur L.)
Hrast lužnjak (Quercus robur L.) - spoznaje     PDF     HR 359
broj: 9-10
     
B. Prpić
RESSEL     PDF     HR 436
broj: 11-12
     
B. Prpić
CERTIFIKACIJA     PDF     HR 548
broj: 1-2
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Žíhlavník, A. UDK 630* 624 + 231 (001)
Reguliranje iskorištavanja u gospodarenju prirodi sličnim šumama     pdf     HR     EN 3
Cerovečki, Z. UDK 630* 188 + 181.3 (001)
Numeričko određivanje klimatskih i edafskih čimbenika staništa u šumskim fitocenozama Maceljskog gorja     pdf     HR     EN 11
broj: 3-4
     
Pintarić, K. UDK 630* 226 (001)
Problem prevođenja bukovih panjača u visoke šume     pdf     HR     EN 119
Korčić, S. UDK 630* 242 (001)
Utjecaj prorede na prirašćivanja drvne mase po količini i kakvoći na plantaži običnog bora (Pinus sylvestris L.)     pdf     HR     EN 129
Šajković, A. UDK 630* 979 + 469 (001)
Latentna struktura mišljenja studenata šumarstva o globalizaciji u Hrvatskoj     pdf     HR     EN 137
broj: 5-6
     
Medak, J., Slade, D., Vukelić, M., Medvedović, J. UDK 630* 188 + 182.1 (001)
Šume hrasta lužnjaka u predjelima "Premužno jezero" i "Crno jezero" u Lici     pdf     HR     EN 251
Šporčić, M., Sabo, A. UDK 630* 304 + 964 (001)
Ozljeđivanje radnika u hrvatskom šumarstvu tijekom razdoblja 1991-2000.     pdf     HR     EN 261
broj: 9-10
     
Vukelić, J., Baričević, D. UDK 630* 182 + 188 (001)
Novije fitocenološke spoznaje o bukovim šumama u Hrvatskoj     pdf     HR     EN 439
Čarni, A., Franjić, J., Škvorc, Ž. UDK 630* 182+ 188(001)
Vegetacija grmastih šumskih rubova u Slavoniji (Hrvatska)     pdf     HR     EN 459
Franjić, J., Škvorc, Ž., Pandža, M., Kekelić, B. UDK 630* 188(001)
Šumska vegetacija poluotoka Oštrica (Dalmacija, Hrvatska)     pdf     HR     EN 469
Bezak, K. UDK 630* 525 (001)
Modeli sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i njihova novčana vrijednost produkcije drvnih sortimenata     pdf     HR     EN 479
broj: 11-12
     
Krpan, A. P. B., Poršinsky, T. UDK 630* 360 + 662 (001)
Proizvodnost harvestera Timberjack 1070 pri proredi kulture običnoga bora     pdf     HR     EN 551
Vučetić, M. UDK 630* 111 + 431 (001)
Vremenske prilike i usporedba sezone zaštite šuma od požara 2001. u odnosu na višegodišnji prosjek     pdf     HR     EN 563
broj: 1-2
     
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Idžojtić, M., Ivanović, Ž. UDK 630* 961
Žene u hrvatskom šumarstvu     pdf     HR     EN 23
Schneider-Jacoby, M. UDK 630* 626.1 + 630* 469 + 429
Utopijski plan koji guta sredstva i krajobraz u Hrvatskoj     pdf     HR     EN 29
Sabadi, R. UDK 630* 909 + 83 + 72
Španjolska - šumarstvo i šumarska politika; prerada i trgovina drvom     pdf     HR     EN 35
Frković, A. UDK 630* 149 (Vulpes sp.) + 902
Šumarnici Rudolf i Arthur Bergan i farma srebrodlakih lisica u Gorskom kotaru     pdf     HR     EN 59
Kajba, D., Bogdan, S. UDK 630* 165 (Populus nigra L.)
Sedmi sastanak Euforgen Populus nigra radne mreže, Osijek, Hrvatska, 25. - 27. listopada 2001.     pdf     HR     EN 69
broj: 3-4
     
Juretić, N., Šeruga, M., Škorić, D. UDK 630* 449
Fitoplazmatske bolesti šumskog drveća     pdf     HR     EN 155
broj: 7-8
     
Grubešić, M., Vodolšak, M., Križaj, D. UDK 630* 156
Analiza strukture lovaca na području Krapinsko-zagorske županije     pdf     HR     EN 361
Sabadi, R. UDK 630* 904
GRČKA- Pregled šumarstva i prerade drva     pdf     HR     EN 367
broj: 9-10
     
Martinić, I. UDK 630* 907.1
Planovi upravljanja za hrvatske nacionalne parkove i parkove prirode     pdf     HR     EN 501
Šporčić, M. UDK 630* 945.1
Neki pokazatelji o šumarskim informacijama na Internetu     pdf     HR     EN 511
broj: 11-12
     
Frković, A. UDK 630* 156
O kapitalnom rogovlju srnjaka Hrvatske     pdf     HR     EN 589
 
IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA
     
Starčević, T., Dundović, J., Knepr, J. UDK 630* 156 + 180
Šumski ekosustav u okolnostima odvojenog gospodarenja šumom i lovištem     pdf     HR     EN 595
Majnarić, D. UDK 630* 156
Gospodarenje medvjedom kao zadatak državnog šumarstva     pdf     HR     EN 601
Raguž, D., Grubešić, M., Starčević, T. UDK 630* 156 + 945
Tradicija obrazovanja šumarskih kadrova za potrebe lovstva u Republici Hrvatskoj     pdf     HR     EN 613
Vratarić, P., Tarnaj, I. UDK 630* 156 + 135
Lovstvo u državnim šumama kao nositelj transfera rasplodnog materijala jelena običnog (Cervus elaphus) i divlje svinje (Sus scrofa)     pdf     HR     EN 617
broj: 3-4
     
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Čavlović, J., Kremer, D. UDK 630* 561
Osobitosti debljinskog rasta i prirasta stabala u sastojinama poljskog i unešenog američkog jasena na području srednje Posavine     pdf     HR     EN 145
broj: 5-6
     
Kremer, D. UDK 630* 181.8 + 270
Cvjetanje nekih drvenastih vrsta tijekom zime u Botaničkom vrtu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu     pdf     HR     EN 273
broj: 9-10
     
Kremer, D. UDK 630* 181.8 + 270
Fenologija kasnoproljetnog cvjetanja nekih drvenastih vrsta u Botaničkome vrtu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagrebu     pdf     HR     EN 489
broj: 11-12
     
Anić, I., Oršanić, M., Detelić, M. UDK 630* 429 + 231
Revitalizacija degradiranoga ekosustava nakon sušenja hrasta lužnjaka - primjer šume Kalje     pdf     HR     EN 575
broj: 1-2
     
 
STRUČNI ČLANCI
     
Tustonjić, A., Kružić, T. UDK 630* 861 + 654 + 426
Šumarstvo i prerada drveta - Hrvatska perspektiva     pdf     HR     EN 77
broj: 3-4
     
Tolić, I. UDK 630* 907.1
Ljepotu i bogatstvo ekosustava hrvatskog Jadrana treba očuvati     pdf     HR     EN 165
broj: 5-6
     
Zelić, J., Međugorac, K. UDK 630* 232.1 + 524
Prilog poznavanju gospodarenja crvenim hrastom (Quercus borealis maxima Sarg.)     pdf     HR     EN 287
Vukelić, M. UDK 630* 451 + 462
Pašarenje na Velebitu     pdf     HR     EN 299
broj: 7-8
     
Zelić, J. UDK 630* 524
Primjena Hohenadlove metode za kontrolu obračuna volumena sastojine i provjeru tarifnog niza     pdf     HR     EN 391
Domac, J., Jakopović, M., Risović, S. UDK 630* 839 742
Burza drvnog ostatka u Hrvatskoj     pdf     HR     EN 401
broj: 11-12
     
Križaj, D., Vodolšak, M. UDK 630* 156 + 931
Pregled zakonskih odredbi koje reguliraju štete na divljači i štete od divljači te mjere zaštite     pdf     HR     EN 623
broj: 1-2
     
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Crvenokljuni labud (Cygnus olor Gm.)     PDF 68
broj: 3-4
     
Arač, K.
Bijela roda (Ciconia ciconia L.)     PDF 174
broj: 5-6
     
Arač, K.
Kukavica (Cuculus canorus L.)     PDF 331
broj: 7-8
     
Arač, K.
Lastin rep (Papilio machaon L.)     PDF 420
broj: 9-10
     
Arač, K.
Vivak (Vanellus vanellus L.)     PDF 510
broj: 3-4
     
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Harapin, M.
46. SEMINAR BILJNE ZAŠTITE (Opatija 12 - 15. 2. 2002.)     PDF 224
broj: 5-6
     
Hofer, M., Dundović, J.
Interlaub 2001., 50. Međunarodno savjetovanje o bjelogoričnom drvu u Offenburgu - Njemačka     PDF 325
broj: 7-8
     
Kajba, D.
Izvješće sa šestog sastanka EUFORGEN mrežnog plana za plemenite listače     PDF 426
broj: 9-10
     
Starčević, T.
Poruke iz Drvenika     PDF 523
Prpić, B.
II. Međunarodni dan Drave     PDF 525
Kajba, D.
Izvješće sa IUFRO International Poplar Symposiuma III     PDF 527
broj: 11-12
     
Čorkalo, K.
Znanstveni skup o lužnjakovim šumama     PDF 647
Krpan, A. P. B.
Ususret XII. svjetskom Šumarskom kongresu, Quebec City, Kanada     PDF 649
broj: 1-2
     
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Gdje smo mi u procesu restrukturiranja?     PDF 85
Bezak, K.
Život pod suncem     PDF 87
broj: 3-4
     
Starčević, T.
Isključivost bez pokrića     PDF 175
Antonić, O.
Općenito o studiji "HE Novo Virje - prihvatljivi režim podzemnih voda sa stajališta održanja šumskih ekosustava"     PDF 176
Antonić, O.
Prilog raspravi o prihvatljivom režimu podzemnih voda sa stajališta održanja šumskih ekosustava - gledište izvoditelja istoimene studije za "HE Novo Virje"     PDF 181
Prpić, B.
Mišljenje o gledištu izvoditelja šumarske studije za H.E. Novo Virje     PDF 189
broj: 5-6
     
Bezak, K.
Oscilacije između mitologije i kvantne fizike     PDF 307
broj: 7-8
     
Starčević, T.
Sedam razloga zašto se ne restruktuiramo     PDF 407
broj: 11-12
     
Starčević, T.
Učinili smo grijehe propustom     PDF 633
broj: 1-2
     
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, F.
Monti e Boschi, L´ Italia Forestale e Montana     PDF 91
Grospić, F.
Monti e Boschi, L´ Italia Forestale e Montana     PDF 97
Glavaš, M.
Tucak, Z. i dr.: Lovstvo     PDF 100
Sabadi, R.
Prof. dr. Franc Bizjak: Osnove zagotavljanja poslovne odličnosti v lesarstvu Slovenije     PDF 102
broj: 3-4
     
Harapin, M.
Prof. dr. sc. Želimir Borzan: Imenik drveća i grmlja - latinski, hrvatski, engleski, njemački, sa sinonimima     PDF 212
Grospić, F.
Monti e Boschi, L´ Italia Forestale e Montana     PDF 214
Grospić, F.
Monti e Boschi, L´ Italia Forestale e Montana     PDF 217
Timarac, Z.
Kako zaštititi "zaštićene"     PDF 220
Presečan Arvay, Z., Presečan Arvay, M.
Bijes japanskih šuma     PDF 222
broj: 5-6
     
Kramer, H.
Obična jela (Abies alba) u Hrvatskoj - Silver Fir (Abies alba) in Croatia     PDF 313
Kušan, V.
Prof. dr. sc. Marinko Oluić: Snimanje i istraživanje zemlje iz svemira: sateliti, senzori, primjena     PDF 314
Frković, A.
Ugroženi planet     PDF 316
Grospić, F.
L´ Italia Forestale e Montana, Monti e boschi     PDF 318
Grospić, F.
L´ Italia Forestale e Montana, Monti e boschi     PDF 320
broj: 7-8
     
Grospić, F.
Monti e boschi, L´ Italia Forestale e Montana     PDF 412
Grospić, F.
Monti e boschi, L´ Italia Forestale e Montana     PDF 415
Frković, A.
Priručnik za preživljavanje     PDF 418
Frković, A.
Ptice riječkog područja     PDF 421
Timarac, Z.
Causa ris ili pobjeda razuma nad emocijama?     PDF 422
broj: 9-10
     
Frković, A.
Jedna vrijedna knjiga o lovačkom oružju     PDF 535
Grospić, F.
Monti e boschi; L´ Italia Forestale e Montana     PDF 537
Grospić, F.
Monti e boschi; L´ Italia Forestale e Montana     PDF 541
broj: 11-12
     
Klepac, Dušan
Milan Herak: Povijesni temelji hrvatske geologije     PDF 639
Ivančević, V.
Gradska šetališta Hrvatske - kultura šetanja     PDF 640
Grospić, F.
Monti e boschi     PDF 642
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Glavaš, M., Grubešić, M., Margaletić, J.
Znanstveno-istraživačka i stručna suradnja s Bosnom i Hercegovinom     PDF 653
broj: 1-2
     
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Matić, S.
Igor Anić     PDF 103
Matić, S.
Milan Oršanić     PDF 105
Glavaš, M.
Josip Margaletić     PDF 107
broj: 5-6
     
Gračan, J.
Sanja Perić     PDF 328
Gračan, J.
Valentin Roth     PDF 329
broj: 3-4
     
 
PRIZNANJA ŠUMARSKIM STRUČNJACIMA
     
Jurjević, P.
Zlatna medalja za dr. sc. Miroslava Harapina     PDF 210
Ivančević, V.
Povelja grada Senja dodijeljena Šumariji Krasno - najstarijoj šumariji u našoj zemlji     PDF 211
broj: 1-2
     
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Vukelić, M.
Osvrt na floristička istraživanja Velebita - Ljudevit Rossi     PDF 109
 
OBLJETNICE
     
Frković, A.
Stota obljetnica ornitologije u Hrvatskoj (1901 - 2001)     PDF 89
broj: 3-4
     
Frković, A.
Sto deset godina "Lovačkog vjesnika"     PDF 205
broj: 5-6
     
Jakovac, H.
Otkriveno spomen obilježje pok. prof. dr. sc. Đuri Raušu     PDF 310
Mrkobrad, M.
50 godina Šumarije Vrbovec     PDF 311
broj: 9-10
     
Frković, A.
Tragom medvjeda do prilaza Bijelim stijenama (uz 70. godišnjicu smrti lugara Jakoba Mihelčića - otkrivača Bijelih stijena)     PDF 531
broj: 11-12
     
Ivančević, V.
U povodu 35. obljetnice Velebitskog botaničkog vrta (1967 - 2002)     PDF 650
broj: 1-2
     
 
AKTUALNO
     
Jakovac, H.
Okrugli stol: Koja su stručna, odgovorna i javna određenja hrvatskih šumara o strategiji šumarstva, restrukturiranju "Hrvatskih šuma" i novom Zakonu o šumama?     PDF 88
broj: 3-4
     
Jakovac, H.
Okrugli stol: "Koja su stručna, odgovorna i javna određenja hrvatskih šumara o strategiji šumarstva, restrukturiranju "Hrvatskih šuma" i novom Zakonu o šumama"     PDF 191
Frković, A.
Vrabac (Passer domesticus) - ptica 2002. godine     PDF 203
broj: 5-6
     
 
IZ ŽIVOTA I RADA STUDENTA ŠUMARSTVA
     
Željezić, A., Mahnić, I.
Obilježavanje Dana planeta zemlje, Cvjetni trg, 21. i 22. travnja 2002.     PDF 332
broj: 7-8
     
 
AKTUALNO
     
Jakovac, H., Dundović, J.
Tematska rasprava na 106. redovitoj Skupštini Hrvatskog šumarskog društva     PDF 409
broj: 9-10
     
Pernek, M., Pilaš, I., Potočić, N.
Kisela magla - čimbenik stradavanja šuma?     PDF 533
broj: 11-12
     
Ranogajec, B.
Provedba programa stažiranja diplomiranih inženjera šumarstva u Hrvatskim šumama d.o.o.     PDF 634
Oštrić, I.
Upitna je naša situacija s drvnim otpadom, biomasom i restruktuiranjem šumarstva     PDF 638
broj: 1-2
     
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
9. Alpe -Adria natjecanje šumara     PDF 112
broj: 3-4
     
Jakovac, H.
ZAPISNIK 11. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a održane u Zagrebu 22. ožujka 2002. god.     PDF 221
Papac, J.
Lika ipak kreće     PDF 237
Jakovac, H.
34. EFNS Europsko šumarsko nordijsko skijaško natjecanje (Ramsau, Austrija, 3-8. ožujka 2002.)     PDF 238
broj: 5-6
     
Grospić, F.
Od Trga Mažuranića do Sv. Jure i natrag - stručna ekskurzija Hrvatskoga šumarskog društva - ogranak Zagreb na područje Dalmacije     PDF 333
Jakovac, H.
Zapisnik s Izborne (106. redovite) skupštine Hrvatskoga šumarskog društva     PDF     HR 337
broj: 7-8
     
Tomek, R.
Sastanak apsolvenata šumarstva     PDF 427
broj: 11-12
     
Ivančević, V.
Senjski ogranak ostvario još jednu uspješnu stručnu ekskurziju u SR Njemačku     PDF 655
Grospić, F.
Jedan dan na području uprave šuma - podružnica Požega     PDF 658
Jakovac, H.
Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF 660
broj: 1-2
     
 
IN MEMORIAM
     
Šlat, S.
Stjepan Matan (1929 - 2002)     PDF 113
Presečan Arvay, M.
Zvonimir Zemčak (1927 - 2001)     PDF 113
HŠD - ogranak Varaždin
Stjepan Borak (1940 - 2001)     PDF 114
Frković, A.
Anton Tone Simonič (1931 - 2001)     PDF 115
HŠD - ogranak Zagreb
Ernest Sekelji (1919 - 2001)     PDF 116
broj: 3-4
     
Ćelap, M.
Stevan-Stevo-Mrđo Mrđenović (1933 - 2000)     PDF 239
Presečan Arvay, M.
Tomislav Prka (1939 - 2000)     PDF 239
Martinović, J.
Stjepan Bertović (1922 - 2001)     PDF 241
Ćelap, M.
Petar Baltić (1942 - 2001)     PDF 244
Kauzlarić, Đ.
Zdravko Motal (1927 - 2002)     PDF 245
Sever, S.
Boško Vukmanović (1934 - 2002)     PDF 246
Vlahović, A., Vlahović, D.
Ivo Matota (1916 - 2002)     PDF 247
broj: 5-6
     
Ivančević, V.
Miroslav Prpić (1926 - 2001)     PDF 353
Vrdoljak, Ž.
Oleg Vrtačnik (1926 - 2002)     PDF 354
Starčević, T.
Lidija Firšt (1943-2002)     PDF 355
Tomić, I.
Luka Milošević (1941 - 2002)     PDF 355
broj: 7-8
     
Skoko, M.
Juraj - Jurica Gašparović (1933 - 1999)     PDF 429
Skoko, M.
Ladislav Hang (1909-2001)     PDF 431
Kulić, B.
Mihajlo Merle (1941-2001)     PDF 433
Lukić, N.
Dr. sc. Đuro Kovačić (1934 - 2002)     PDF 434
broj: 9-10
     
Kajba, D.
Akademik Mirko pl. Vidaković - prof. dr. sc. dr. h. c. (1924 - 2002)     PDF 544
Harapin, M.
Miljenko Komorčec (1930 - 2002)     PDF 547
Skoko, M.
Helmut-Juraj Strache (1936 - 2001)     PDF 547
broj: 11-12
     
Skoko, M.
Marinko Vučinić (1927 - 2001)     PDF 665
Prpić, B., Cirkveni, M.
Emanuel Vilček (1913-2002)     PDF 667
Stojković, M.
Zvonimir Gudek (1924 - 2002)     PDF 668
broj: 3-4
     
 
ERRATA CORRIGE
     
uredništvo
Errata corrige     PDF 237
broj: 11-12
     
uredništvo
Errata corrige     PDF 657

                UNDER CONSTRUCTION