broj: 9-10/1992        pdf (15,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=199209 and arb=1 order by id

 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Krstinić, A. i Trinajstić, I. UDK 630*264+575.4.001/2 (Salix sp.)
Pojava monoecije i hermafroditizma u hibrida (Salix matsudana Koidz X Salix alba L.)     PDF    TXT 389
Komlenović, N. UDK 630*631.53.3+58.001/2
Promicanje proizvodnje sadnica tri vrste drveća primjenom odgovarajućih supstrata i elemenata prehrane     PDF    TXT 397
Topić, V. UDK 630*232.1+892.9.001/2
Količina i kemizam šumske prostirke pod nekim šumskim kulturama na kršu     PDF    TXT 407
Medvedović, J. UDK 630*232:551.8.001
Relativne vrijednosti pluviotermičkih indeksa povoljnosti klime za šumsku vegetaciju     PDF    TXT 415
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Obavijest pretplatnicima i autorima     PDF    TXT 420
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Manojlović, L., Brna, J., Mayer, M. UDK 630*156.2.001/2 (Sus scrofa)
Utjecaj prihranjivanja na porast težine prasadi s posebnim osvrtom na kasno rođenu prasad (Sus scrofa)     PDF    TXT 421
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Raguž, D. UDK 630*156.4 312 (497.13)
Istraživanje lovnoturističke djelatnosti na području Republike Hrvatske     PDF    TXT 431
 
STRUČNI ČLANCI
     
Marušić, R. UDK 630*232.1. (Conif.) (497.13)
Uspjela kultura zelene duglazije u Istri     PDF    TXT 447
Ivo Lovrić UDK 630*232+453 (Salix alba L.)
Kratak osvrt na pojavu nekih defolijatora iz reda Coleoptera na bijeloj vrbi (Salix alba L.) kod Lipovljana     PDF    TXT 451
Mikloš, I. UDK 630* (64)
Šumarska razglednica iz Maroka     PDF    TXT 457
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
Iz francuskog šumarstva     PDF    TXT 472
Piškorić, O.
O hrvatskom šumarstvu danas i sutra u VJESNIKU Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti br. 5—6/1992.     PDF    TXT 475
Piškorić, O.
GLASNIK za šumske pokuse, Vol 27, Zagreb 1991.     PDF    TXT 477
Idžojtić, M.
Monografija »GENETICS OF SCOTS PINE«     PDF    TXT 480
Piškorić, O.
LARUS, Vol 43, God 1991.     PDF    TXT 482
Piškorić, O.
Iz REVUE FORESTIERE FRANÇAIS No 1/1992.     PDF    TXT 483
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
ZAPISNIK 23. sjednice UPRAVNOG ODBORA, održane 15. rujna 1992. godine     PDF    TXT 486
 
IN MEMORIAM
     
ANTE MUDROVČIĆ, dipl. inž. šum. (1925-1992)     PDF    TXT 491
Piškorić, O.
ANTE KVATERNIK, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 492
Jurić, P.
FERDO HRŽENJAK, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 494

                UNDER CONSTRUCTION