pisano o: RESSEL, Josip


Ing. R.
Josip Ressel (K proslavi 130 godišnjice rodj. vel. izum. i našeg stručnog druga     PDF 7/1923
453
Frančišković S.
Uspomeni Josipa Ressela     PDF 3-4/1958
132
Murko, V.
Zasluge Josipa Ressela za hrvatske šume.     PDF 1-2/1970
42
Piškorić, O.
JOSIP RESSEL, šumar i izumitelj (1793—1857)     PDF 3-5/1993
210
Piškorić, O.UDK 630*394.46 (497.13)
Josip Ressel u Hrvatskom šumarstvu     PDF11-12/1993
489
Piškorić, O.
Proslava 200-te obljetnice rođenja Josipa Ressela     PDF11-12/1993
534