pisano o: ŠERBETIĆ, Adolf


Piškorić, O., Stipac, D.
ADOLF ŠERBETIĆ, dipl. inž. šum.     PDF 1-2/1984
101
Piškorić, O., Stipac, D.
ADOLF ŠERBETIĆ, dipl. inž. šum.     PDF 1-2/1984
101
Skoko, M.
50 godina projektnog biroa Šumarstva i drvne industrije – projektnog biroa “Palmotićeva 45” u Zagrebu (1954–2004)     pdf 1-2/2005
87