pisano o: ŠPORER, Franjo


piše Fran Kesterčanek
Nadšumar Franjo Šporer, utemeljitelj hrvatskoga šumoznanstva     PDF1881
210
Pošast zečeva. — Iz gorskoga kotara. — Umjetno ribogojstvo u Švajcarskoj. — Čudnovat lov. — Molba šumarom i lovcem. — Uzroci račje kuge. — Izkaz lovine gospoštije Vukovarske g. 1884./85. — Vuci u Kranjskoj . . . . 41—42 Knjižtvo: Balkan. — Franjo Šporer pjesnik. — O napredku zoologije u Hrvatskoj za posliednjih 50 godina.     PDF 1/1886
42
Franjo Šporer, pjesnik (Š.l., 1886)     PDF 5-6/1976
278
Nadšumar Franjo Šporer, utemeljitelj hrvatskog šumoznanstva (Š.l., 1881)     PDF 7-9/1976
307