pisano o: F., Alojzije


Jakovac, H.
Zlatne plakete hrvatskog lovačkog saveza šumarnicima Alojziju Frkoviću, Josipu Troharu, Želimiru Štahanu i Filipu Šabiću     PDF 1-2/2003
69
Jakovac, Hranislav
Prva i treća nagrada “Gorančica 2007” šumarniku Alojziju Frkoviću     PDF 3-4/2008
189