pisano o: KLEPAC, Dušan


J. Šafar
Naš novi doktor nauka     PDF 3-4/1951
177
R. Antoljak
Visoko priznanje Dru D. Klepcu     PDF10-12/1976
559
Matić, S.
Akademiku Dušanu Klepcu dodjeljen počasni doktorat (Dr. Honoris Causa)     PDF 7-8/2000
421
Matić, Slavko
Akademik Dušan Klepac (1917–2006)     pdf 5-6/2006
288