Obnova šuma na karlovačkom području
Prezentacija održana u gradskoj knjižnici „Ivan Goran Kovačić” Karlovac 3. prosinca 2018.
Hrvatsko šumarsko društvo ogranak Karlovac