HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11608
ime Š., Luka
zvanje
zanimanje     
ing. šumarstva, viši savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11608)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1908.
djelovao Nikinci /Ruma Vojvodina/
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Studirao je na Šum. akademiji u Zagrebu i apsolvirao 1908. godine. Zaposlio se u struci 19.5.1909., a naredne godine položio je stručni ispit u Zagrebu. Od 1915. do 1935. radio je kod Petrovaradinske imovne općine u Sremskoj Mitrovici, napredujući do zvanja višeg šum. savjetnika. Od 1936. do 1938. godine bio je direktor Direkcije šuma Brodske imovne općine u Vinkovcima. Zatim je radio pri imovnim općinama u Ogulinu i Đurđevcu, kao kotarski šumar u Vel. Gorici i kao šum. savjetnik Odjela za šumarstvo Banovine Hrvatske u Zagrebu. Tijekom II. svjetskog rata radio je kod Glavnog ravnateljstva za šumarstvo u Zagrebu.
 Prema izvorima (2007.) 1940. premješten iz Bjelovara u Zagreb, gdje je sa obitelji živio u Mihanovićevoj 28. 10. svibnja 1942. udaje mlađu kćer Ljubicu za mladog kipara Vojina Bakića.
 Bio je član JŠU (1927.) i HŠD (1940., 1943.).

1Ing. L. Šnajder, 1938: † Ing. Mihajlo Dereta.. Š.L. 8-9, s.458 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1915. (HSŠD); 1927., s. 263, 319; 1929., s. 513; 1935., s. 281, 478; 1939., s. 493; 1940., s. 271, 326; 1941., s. 42, 154; 1943., s. 25; 1944., s. 198.
 *** Izvj. JŠU 1927., s. 31.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 4, 67, 84, 151.
 *** ŠN, s. 103; SŠN 2, 1998., s. 123.
 *** Zbornik Vink., 1974., s. 539, 540.
 *** PŠH 1846 - 1976., s. 414.
 Darko Bekić, 2007.: Vojin Bakić - Biografija ili Kratka povijest Kiposlavije; Profil, Zagreb
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM