HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

CROATIAN FORESTRY SOCIETY

članica

O DRUŠTVU
ČLANSTVO 3082

stranice ogranaka:
BJ DE GO KA SI SP ZA
 
PRO SILVA CROATIA
SEKCIJA ZA BIOMASU
SEKCIJA ZA ZAŠTITU ŠUMA
EKOLOŠKA SEKCIJA
SEKCIJA ZA KULTURU, SPORT I REKREACIJU

AKADEMIJA ŠUMARSKIH ZNANOSTI
 

aktivna karta
Zagreb
Trg Mažuranića 11
  
fax/tel: +385(1)4828477
mail:
hsd@sumari.hr

pozadinska slika

Otvoreno pismo HŠD-u mladog kolege
NATURA 2000, šume i šumarstvo
Energetska strategija RH - količine šumske biomase prenisko su planirane
Višenamjenski kanal Dunav-Sava utjecat će na šume istočne Slavonije
Prirodno gospodarena šuma je ekološki prihvatljivija od prašume
ARHIVA    
ARHIVA    


ARHIVA VIJESTI: 2006 2007 2008


PRENOSIMO:
Šume su najbolje što unosimo u EU (Privredni vijesnik 1.7.2013. - akademik Slavko Matić)
Šuma ili potkornjaci, pitanje je sad! (Hrvatski planinar - Branko Meštrić)
UMIRU LI RIJEČI? Kritička prosudba hrvatskih naziva za šumu (Hrvatska revija - Ivan Šugar)
Što nedostaje Ministarstvu za regionalni razvoj, Šumarstvo i vodno gospodarstvo Vlade Republike Hrvatske (Šumarski list - B. Prpić)
21. ožujka - Svjetski dan šuma (www.skole.hr - Ljerka Čulina)
Na kraju jubilarne godine (Šumarski list - B. Prpić)
Šumari - vodiči kroz hrvatske prašume (Večernji list - H. Dečak)
Očuvajmo šume (Ekorevija - N. Jurković)
Zasijana šuma žirom hrasta lužnjaka (Alert - V. Horvat)
Starci ravnice (Ekorevija - T. Lukić)
I šume ubijaju, zar ne? (Zamirzine - M. Holy)

IMENIK
HRVATSKIH ŠUMARA


 ŠUMARSKI LISTDIGITALNA BIBLIOTEKAŠUMARSKI LINKOVI
   
ŠF HŠI HKISD DHMZ
EFN EFNS-DE