HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11845
ime T., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11845)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1943.
diplomirao14. 3. 1949.

 Sin Ilije i Emilije r. Pršle. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz obrtničke obitelji. Osnovnu školu završio je u Draganićima 1931., a II. klasičnu gimnaziju u Zagrebu 1939. godine.
 Šumarstvo je studirao na Poljo privr.šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1942.-43., a diplomirao na Šum. odsjeku 14.3.1949.
 Dana 20.4.1949. zaposlio se u Šumskom poduzeću Vojnić koje je pripadalo pod Ministarstvo drvne industrije. Najprije radi u operativnoj evidenciji, a zatim na planiranju. Dana 1.11.1949. premješten je na duž-nost kotarskog referenta za šumarstvo pri Kotarskom NO u Pazinu. Stručni ispit za zvanje mlađeg šum. ing. polaže 17.7.1951. pred ispitnom komisijom Glavne uprave za šumarstvo u Zagrebu, a 1.11.1951. premješten je na dužnost upravitelja Šumarije Krašić, ŠG "Šamarica" Zagreb. Dana 20.2.1956. god. prelazi u Šumariju "Klek" u Ogulinu za pomoćnika upravitelja.
 Osnivanjem ŠG "Papuk", 15.9.1960. prelazi u Voćin, najprije za referenta uzgoja, zatim za tehničkog direktora. Potkraj 1962.g., zajedno sa upravom, prelazi u novo sjedište u Podravskoj Slatini gdje 1965. biva postavljen za v.d. direktora, a 5.11.1966., odlukom Radničkog savjeta ŠG "Papuk", postaje direktor. Dana 6.4.1970., završetkom novih integracijskih procesa u šumarstvu Hrvatske, prelazi u ŠG Bjelovar, na radno mjesto referenta za zaštitu šuma, gdje ubrzo, nakon integracije sa ŠG Koprivnica, prelazi na rad u Zajedničke službe združenog poduzeća koje se ubrzo proširuje pristupanjem DIP-ova varaždinskog, koprivničkog i bjelovarskog područja u Poslovnu zajednicu ŠIDI u Bjelovaru, pa je tu radio na poslovima plana i analize i bio voditelj Odjela za projektiranje šumskih komunikacija. Djelomičnim rasformiranjem PZ ŠIDI, vraćen je zajedno sa Stručnom službom Zajednice ŠG Bjelovar u Odjel za uređivanje šuma u svojstvu samostalnog taksatora gdje je radio do odlaska u mirovinu 30.6.1986. godine.
 U zborniku "Sto godina šumarstva Bilogorskopodr. regije" objavio je svoj rad naslova "Zemljišne zajednice" (Bjelovar 1974., str. 99-120).
 Za naročiti doprinos na unapređenju šumarstva god. 1974. primio je Zlatnu plaketu Združenog šum. poduzeća Bjelovar.
 Član je HŠD Zagreb. Nikada nije bio član niti jedne političke stranke. Kao umirovljenik, živi (1998.) u Bjelovaru.

 *** ŠN, s. 361; SŠN 2, 1998., s. 686.
 *** ŠL 1952., s. 75.
 *** Zbornik Bjelovar 1974., s. 410, 431.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 KNEPR, Josip: Josip Tumbri (1920 – 2003), ŠL 3-4/2004, s.220 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM