HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11999
ime V., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11999)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1974.
diplomirao1975.

 Sin Živka i Janje r. Cerančević. Hrvat, katolik. Potječe iz zemljoradničke obitelji. Osnovnu školu završio je 1962. g. u Ivankovu, a 1966. maturirao je na gimnaziji u Vinkovcima.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Sarajevu, gdje je diplomirao 1975. godine.
 Počeo je raditi 1.8.1975. u poduzeću "Šipad-Jahorina" Sarajevo u Trnovu. Od 1.6.1976. god. radio je u Šumariji Spačva, a od 1.6.1977. u Šumariji Treskavica, Trnovo, BiH. Od 1.8.1992. godine. radi u Upravi šuma Vinkovci, Šumarija Oriovac, Strizivojna i Stari Mikanovci, gdje se nalazio i 1994. na radnome mjestu revirnika.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM