HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID775
ime GRŽANIĆ, Franjo
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /775)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen13. 1. 1968.Begovo Razdolje

član HŠD ogranak
Delnice

1995

Šumarija Klana

šumarski tehničar

 Sin Ivana i Štefanije rođ. Ružić. Osnovnu školu završio je u Mrkoplju, a Srednju šum. školu u Delnicama. Radi kao pom. revirnika u "Hrv. šumama", UŠP Delnice, Šum. Klana.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM