HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9431
ime H., Bogomil
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9431)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1957.
diplomirao13. 10. 1958.
magistrirao1976.Šumarski fakultet u Zagrebu
dodatne listeautori u bazama HŠD

član HŠD ogranak
Bjelovar

27.06.1964

umrli

mr. sc., diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Ivana i Ivane r. Mahnik. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz službeničke obitelji. Školovao se u Zagrebu. Osnovnu je školu završio 1942. g., a IV. gimnaziju 1952.
 Studirao je Šum. gospodarski smjer na Šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Diplomirao je 13.10.1958.
 Na istom Fakultetu studirao je poslijediplomski studij iz organizacije rada. Završio ga je 1976. g. obranivši magistarski rad pod naslovom "Organizacija rada agregata sa zglobnim traktorom u iskorišćivanju prigorskih suma. "
 U struci se zaposlio 1.8.1958., u Sekciji za uređivanje suma Bjelovar. Od 1.6.1960. do 30.9.1970. g. radi u Šum. gospodarstvu "Mojica Birta" u Bjelovaru kao referent za plan i analize, referent za mehanizaciju u šumarstvu, za organizaciju rada i poslovanja. Nakon toga radi od 1.10.1970. do 31.3.1975. u Združenom šumskom poduzeću Bjelovar na organizaciji i racionalizaciji rada i poslovanja. Na istim poslovima radio je i u Poslovnoj zajednici šumarstva i drvne industrije Bjelovar (1.4.1975.-28.2.1979.). Nakon toga zapošljava se u privrednoj komori regije Bjelovar kao tajnik Vijeća za šumarstvo i drvnu industriju (1.3.1979.-16.12.1980.). Od 6.2.1981. do 31.3.1982. bio je predstavnik drvne industrije "Bilokalnik" Koprivnica i "Slavonija" Slav. Brod. Bio je sef eksploatacije suma i tehnički direktor poduzeća "Socabois" Kamerun.
 Dne 1.4.1982. g. vraća se na mjesto tajnika u Vijeće za šumarstvo i drvnu industriju regije Bjelovar u Privredne komore regije Bjelovar i na tom mjestu ostaje do 31.12.1986.
 God. 1.1.1987. umirovljen je radi bolesti.
 U tijeku radnog vijeka najviše je vremena proveo na uvođenju novih strojeva u šumarstvo, na organizaciji rada uz strojeve i na izradi normi rada radnika s tim strojevima.
 Svoje slobodno vrijeme posvetio je obrazovanju u srednjoj školi šumarsko-prerađivačke struke u Bjelovaru. Predavao je tri predmeta: organizacija rađa, ekonomika proizvodnje i drvni i nedrvni materijali. U područnom odjeljenju u Bjelovaru predavao je za Šumarski školski centar Karlovac predmet alati i strojevi u šumskoj proizvodnji.
 Sudjelovao je na mnogobrojnim stručnim savjetovanjima u zemlji i inozemstvu. Od 15. do 20.7.1974. g. bio je u Moskvi na savjetovanju pod naslovom "Mehanizacija uzgojnih radova i rasadničke proizvodnje", a od 8. do 16. 11.
 1975. prisustvovao je savjetovanju u Francuskoj pod naslovom "Ispoljena kretanja u racionalizaciji radova u francuskom šumarstvu".
 Za ovako uspješan rad u struci primio je mr. Hribljan mnogo priznanja. Spominjemo da je 1974. g. primio zlatnu plaketu Novosadskog sajma za uvođenje mehanizacije na šumska radilišta, a
 1976. zlatnu plaketu Šum. gospodarstva "Mojica Birta" Bjelovar za organizaciju rada i obračun normi na radovima oko prijevoza kamionima u šumarstvu i građevinarstvu. Primio je medalju i plaketu Privredne komore Jugoslavije za organizaciju simpozija šumarstva - "Mehanizacija"; a 1978. povelju Saveza šumarskih društava Hrvatske.

1Izrada normativa za sječu i izradu sortimenata liščara, (separat). Poslovna zajednica šumarstva i drvne industrije Hrvatske, 1968.
2Norme za obračun prijevoza kamionima FAP, TAM i Magirus u šumarstvu i građevinarstvu, sa utovarom hidrauličnim zglobnim kranovima i dizalicama sajlašicama, (zasebni separat). Poslovna zajednica šumarstva i drvne industrije Hrvatske, 1972.
3Rad motornih pila u raznom vlasništvu. Bilten Poslovne zajednice šumarstva i drvne industrije Zagreb, 16. 111. 1973.
4Primjena nove tehnologije u šumskoj proizvodnji. Sto godina šumarstva Bilogorsko-podravske regije, Bjelovar 1974., s. 339-361.
5Praćenje učinaka traktora i ostalih transportnih sredstava u fazi privlačenja i prijevoza drvnih sortimenata, (seminarski rad na poslijediplomskom). Šum. fakultet, Katedra za ekonomiku i organizaciju, 1975.
6Hribljan, B., 1975: Prikaz rezultata rada, troškova i organizacije rada u fazi II u Francuskoj i potrebne predradnje za takav rad u Jugoslaviji . .. Š.L. 4-6, s.200 PDF
7Organizacija rada agregata sa zglobnim traktorom u iskorišćivanju prigorskih suma, (magistarska radnja s mentorom B. Kraljićem). Šum. fakultet Zagreb, 1976.
8Domaća oprema na domaćem zglobnom traktoru. Bilten Poslovne zajednice šumarstva i drvne ind. Zagreb, 8. 12. 1976.
9B. Hribljan, 1976: Priprema rada i radilišta. Š.L. 1-2, s.7 PDF
10Analiza strojeva John Deere u OOUR Đurđevac - Šum. gospodarstvo Koprivnica", XVII. izložba suvremene mehanizacije Novi Sad 12. -21. V. 1978.
11Problematika mehanizacije na prikupljanju i prijevozu drvnih sortimenata u Šum. gospodarstvu Koprivnica. Bilten Poslovne zajednice šumarstva i drvne industrije Hrvatske, 15. XII. 1979.
12Primjena suvremenih metoda kontrole kvalitete, tehničkih normativa i tehnoloških režima u industrijama SOUR-a "Bilokalnik", (materijal za stručnu nastavu). Koprivnica 1979., s. 1-50.
13Hribljan, V., 1980: S puta po Argentini i Venezueli. Š.L. 7-8, s.368 PDF
14Hribljan, B., 1982: Kamerun i njegove šume.. Š.L. 6-8, s.295 PDF
15Iskorišćivanje šumske biomase. Drvna industrija 7-8, 1984., Zagreb, s. 185.
16Pogledi i mišljenja uz plan razvoja šumsko - prerađivačke djelatnosti. Drvna industrija 1-2, 1986., Zagreb, s. 43.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** Šum. nastava, s. 369.
 *** Povijest šum. Hrvatske, s. 416.
 *** HŠD 1996., s. 275, 395.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM