HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9726
ime KNEZ, Anton
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9726)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen12. 5. 1908.Imotski
apsolvirao1929.
diplomirao29. 6. 1930.
umro14. 2. 1985.Celje /Slovenija/

 Sin Antona i Julijane r. Galop, slovenske nacionalnosti i državljanstva, rimokatolik. Potječe iz šumarske obitelji. Osnovnu je školu završio u Černomelju, a realnu gimnaziju u Ljubljani.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i diplomirao 29.6.1930.
 Poslije diplomiranja bio je pripravnik i sef taksacije u Direkciji šuma Gradiške imovne općine Nova Gradiška, a zatim je premješten u Sloveniju za sefa Gozdne uprave Brezice. Bio je sef područne šumarske inspekcije u Celju. Radio je u Ministarstvu za šumarstvo u Ljubljani. Nakon toga bio je zadužen za drvnu industriju Slovenije. I na kraju je sef investicija pri Šum. gospodarstvu Nazarje.
 Pisao je i stručne članke, od kojih spominjemo onaj u Celjskom zborniku 1959., na strani 7 pod naslovom "Značilnosti gozdnega gospodarstva v celjskem okraju".

 Borošić, J:. ŠIS, s. 7, 71, 112, 133.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM