PRIMJERI ILUSTRACIJA:

iz Kačičevih Razgovora ugodnih ...:

Barun Trenk Janko Sibinjaniniz Hirčeva Gorskog kotara:

Drvodjelac iz Gorskog kotara


Bratska hvala i prijatelju V. A n d e r l e u , koji je ukrasio knjigu toli liepim, ponajveć izvornim slikama. Živući tri godine u Gorskom kotaru, zirnuo je u svaki zakutak, upoznao štono rieč u gori svaku bukvu, na planini svaku liticu, narodni život i prirodu, pa zato i jest »Gorski kotar« ilustrovan, kako ga može ilustrovati samo umjetnik, koji ga poznaje u tančine.

U Z a g r e b u , 8. veljače 1898.
Dragutin Hirc.
(iz Pripomenka knjige Gorski kotar)

Narodil se Václav Leo Anderle
Zemřel Václav Leo Anderle
MYSLIVECKÁ VÝROČÍ-ČERVEN