HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

txt imgakcije

STATUS

PREGLED

OZNAKE


PRETRAŽIVANJE

 
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD10699

800     1:1       pdf: 119 MB


POLA STOLJEĆA ŠUMARSTVA 1876-1926
SPOMENICA JUGOSLOVENSKOG ŠUMARSKOG UDRUŽENJA O SLAVI NJEGOVE PEDESETOGODIŠNJICE

ur. ALEKSANDAR UGRENOVIĆ

ZAGREB, 1926

JUGOSL0VENSKO ŠUMARSKO UDRUŽENJE


oznake: SPOMENICE, POVIJEST ŠUMARSTVA, FULL,
//SPOMENICE,POVIJEST ŠUMARSTVA,FULL/10699obim: 804 (digitalizirano u cijelosti)
lokacija: HŠD
Uvod i oprema - PDF 4,6 MB
Šumarska udruženja, njihova istorija i rad - PDF 16,6 MB
       Najstarije šumarsko udruženje (1846-1856.) - PDF 406 kB (korektura)
Šumari pokojnici - PDF 5,6 MB
Naše šume - PDF 1,2 MB
Istorija, pravo i administracija - PDF 10,4 MB
Šumarska politika, agrarna politika i zakonodavstvo - PDF 17,9 MB
Podizanje šuma, zašumljavanje krša, goleti i živoga pijeska, egzote - PDF 10,2 MB
Čuvanje šuma, entomologija, zagrađivanje bujica - PDF 9,4 MB
Iskorišćavanje šuma, šum. trgovina i industrija, gradnja prometala - PDF 21,0 MB
Uređivanje šuma, dendrometrija - PDF 5,5 MB
Šumarska botanika, kemija i geologija - PDF 9,3 MB
Lovstvo i ribnjačarstvo - PDF 2,0 MB
Šumarska nastava i terminologija - PDF 2,4 MB
Šumari književnici - PDF 3,6 MB
---
CIJELA KNJIGA - samo text - PDF 14,0 MB