HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumari


po:        
                 lug šum ing(ŠDO) bol (BM)           ost              ?


 
1 ANIĆ, Igor 1967 akademik, prof. dr. sc., dipl. ing. šumarstva
2 B., Andrija dr. sc., dipl. ing. drv. ind.
3 BREŽNJAK, Marijan 1926-16.01.2014 dr. sc., dipl. ing.
4 Č., Jura dipl. ing. šumarstva, dr. sc.
5 D., Danko dipl. ing. šumarstva, doc. dr. sc.
6 F., Mladen Stjepan dipl. ing., dr. sc.
7 FRANJIĆ, Jozo 1966-07.11.2021 dr. sc., dipl. ing šumarstva
8 G., Marijan dr. sc., dipl. ing. šumarstva
9 G., Milan dr. sc., izvanredni profesor Šum. fakulteta u Zagrebu, dipl. ing. šumarstva
10 G., Slavko dr. sc., dipl. ing.
11 GRAČAN, Joso 1937-18.09.2017 dipl. ing. šumarstva, dr. sc., znanstveni savjetnik
12 H., Boris dr. sc., dipl. ing. šum.
13 H., Dubravko dr. sc., dipl. ing. strojarstva
14 H., Marija dr. sc., dipl. ing. šumarstva, visi znanstveni suradnik
15 HARAPIN, Miroslav 1929-17.02.2022 dr. sc. dipl. ing. šumarstva, znanstveni savjetnik
16 I., Marija dipl. ing. šumarstva
17 I., Marilena dr. sc., dipl. ing. šumarstva
18 K., Ante P. B. dr. sc., dipl. ing. šumarstva
19 K., Davorin dr. sc., dipl. ing. šumarstva, znanstveni asistent na Šum. fakultetu u Zagrebu
20 K., Vladimir dr. sc., dipl. ing. šumarstva
21 KLEPAC, Dušan 1917-18.04.2006 akademik, dr. sc., dipl. ing. šumarstva
22 L., Boris dr. sc., dipl. ing. drvne tehnologije
23 LUKIĆ, Nikola 1948-29.07.2005 dr. sc., dipl. ing. šumarstva, izv. prof. na Šumarskom fakultetu u Zagrebu
24 M., Josip prof. dr. sc., dipl. ing. šumarstva
25 MATIĆ, Slavko 1938-30.03.2021 akademik, dr. sc., dipl. ing. šumarstva
26 MEŠTROVIĆ, Šime +13.09.2018 dr. sc., dipl. ing. šumarstva
27 O., Milan dr. sc., dipl. ing. šumarstva
28 ORLIĆ, Stevo 1934-26.11.2020 dipl. ing. šumarstva, dr. sc., znanstveni savjetnik
29 P., Nikola dr. sc., dipl. ing. šumarstva, sveuč. docent
30 P., Renata dr. sc., dipl. ing. šumarstva, sveuč. docent
31 P., Sanja mr. sc., dipl. ing. šumarstva
32 P., Tibor mr. sc., dipl. ing. šumarstva
33 PETRIĆ, Božidar 1931-25.09.2020 dipl. ing. drvne industrije, dr. sc.
34 PRANJIĆ, Ankica 1932-02.07.2022 dipl. ing. šumarstva, dr. sc., redovna sveuč. profesorica, znanstvena savjetnica
35 PRPIĆ, Branimir 1927-01.01.2012 dr. sc, dr. h. c., red. sveučilišni profesor, dipl. ing. šumarstva
36 R., Dominik dr. sc., izv. sveuč. profesor, dipl. ing. šumarstva
37 S., Zvonko dr. sc., dipl. ing. šumarstva, red. sveuč. profesor
38 SABADI, Rudolf 1928-08.04.2008 dipl. ing. drvne tehnologije, dipl. oec, dr. sc.
39 SEVER, Stanislav 1935 dr. sc., dipl. ing. šumarstva - drvnoindustrijski smjer, dipl. ing. strojarstva
40 Š., Željko dr. sc., dipl. ing. šumarstva, sveuč. docent
41 T., Ivo dr. sc., dipl. ing. agronomije
42 T., Vlado dr. sc., znanstveni suradnik, dipl. ing. šumarstva
43 V., Boris dr. sc., dipl. ing. šumarstva
44 V., Joso dr. sc., dipl. ing. šumarstva