HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumari


po:        
                 lug šum ing(ŠDO) bol (BM)           ost              ?


 
1 B., Dražen šumarski tehničar, čuvar šuma i lovišta – pom. revirnika
2 B., Dražen šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
3 B., Irena dipl. ing. šumarstva
4 B., Josip dipl. ing. šumarstva
5 B., Juro šumarski tehničar
6 B., Slaven dipl. ing. šumarstva
7 B., Tihomir dipl. ing. šumarstva
8 B., Željko dipl. ing. šumarstva
9 B., Željko dipl. ing. šumarstva
10 BARIČEVIĆ, Branimir 1960-24.06.2006 dipl. ing. šumarstva
11 C., Alen šumarski tehničar, čuvar šuma i lov. – pom. revirnika
12 C., Darko dipl. ing. šumarstva
13 C., Ivica šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
14 D., Dražen dipl. ing. šumarstva
15 DRENJANČEVIĆ, Boris 1963dipl. ing. šumarstva
16 F., Krunoslav dipl. ing. šumarstva
17 G., Ilija dipl. ing. šumarstva
18 G., Zvonimir šumarski tehničar, revirnik
19 G., Željko dipl. ing. šumarstva
20 H., Darko dipl. ing. šumarstva
21 IVANČEVIĆ, Marija 1934-26.03.2022 dipl. ing. šumarstva
22 IVANČEVIĆ, Marija 1934-26.03.2022 dipl. ing. šumarstva
23 J., Franjo dipl. ing. šumarstva
24 J., Hranislav dipl. ing. šumarstva
25 J., Jozo šumarski tehničar, poslovođa, čuvar šuma i lov. – pom. revirnika
26 J., Ladislav šumarski tehničar, skladištar – domar – ekonom
27 J., Nikola dipl. ing. šumarstva
28 K., Boris šumarski tehničar, pom. taksatora
29 K., Marinko šumarski tehničar, skladištar – domar – ekonom
30 K., Marko dipl. ing. šumarstva
31 K., Melita šumarski tehničar, skladištar – domar – ekonom
32 KALAJDŽIĆ, Eduard 1931-08.08.2015 dipl. ing. šumarstva, šumarski savjetnik
33 L., Dražen viši šum. tehničar, revirnik
34 L., Zlatko dipl. ing. šumarstva
35 L., Žarko dipl. ing. šumarstva
36 M., Ivan st. dipl. ing. šumarstva
37 M., Ivan dr. sc., dipl. ing. šumarstva, docent na Šum. fakultetu u Zagrebu
38 M., Ivan šum. tehničar, skladištar – domar – ekonom
39 M., Ivica dipl. ing. šumarstva
40 M., Marko dipl. ing. šumarstva
41 M., Slavko šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
42 M., Stjepan lugar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
43 M., Vinko šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
44 M., Zlatko viši šum. tehničar, poslovođa, taksator
45 M., Zoran šumarski tehničar, poslovođa
46 MAJNARIĆ, Ivan lugar, službeni lugar
47 MEŠTRIĆ, Branko 1961dipl. ing. šum.
48 MIKLIĆ, Boris 1950-20.06.2017 dipl. ing. šumarstva
49 MLINAC, Matija 1932-07.03.2006 dipl. ing. šumarstva
50 N., Ivica dipl. ing. šumarstva
51 P., Dragomir dipl. ing. šumarstva
52 P., Goran dipl. ing. šumarstva
53 P., Igor mr.sc., dipl. ing. šumarstva
54 P., Jadranko dipl. ing. šumarstva
55 P., Karmelo mr. sc., dipl. ing. šumarstva
56 P., Marina dr. sc., dipl. ing. šumarstva
57 P., Željko šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
58 R., Ivan mr. sc., dipl. ing. šumarstva
59 R., Marica dipl. ing. šumarstva
60 R., Robertino dipl. ing. šumarstva
61 S., Vesna šumarski tehničar
62 SABLJARIĆ, Zoran 1961-03.04.2021 dipl. ing. šumarstva
63 Š., Dražen dipl. ing. šumarstva
64 Š., Ilija šumarski tehničar, skladištar
65 Š., Zdenko dipl. ing. šumarstva
66 T., Dalibor dipl. ing. šumarstva
67 T., Damir dipl. ing. šumarstva
68 T., Ivica dipl. ing. šumarstva
69 T., Josip dipl. ing. šumarstva
70 T., Jurica dipl. ing. šumarstva
71 T., Milan dipl. ing. šumarstva
72 T., Miodrag dipl. ing. šumarstva
73 T., Zdenko dipl. ing. šumarstva
74 TONC, Dalibor 1963mr. sc., dipl. ing. šumarstva
75 U., Goran dipl. ing. šumarstva
76 V., Damir 111959 dipl. ing. šumarstva
77 V., Marija dipl. ing. šumarstva
78 V., Neven šumarski tehničar, pom. taksatora
79 VARGOVIĆ, Lucija 1980mr. sc.; dipl. ing. šumarstva
80 VLAINIĆ, Oliver 1964dipl. ing. šumarstva
81 Z., Božidar šumarski tehničar, poslovođa
82 Ž., Goran šumarski tehničar, čuvar šume
83 Ž., Krešimir mr. sc., dipl. ing. šumarstva
84 ŽIVKOVIĆ, Goran 1960dipl. ing. šumarstva