HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10001
ime LEPUŠIĆ, Mirko
zvanje
zanimanje     
nadšumar
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10001)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen1861.Zagreb
umro27. 11. 1902.Remete /Zagreb/

 Šumarstvo je završio 1880. na Gospodarsko - šumarskom učilištu u Križevcima.
 Službovanje je započeo kao općinski šumar u tadašnjem Provincijalu (civilna Hrvatska). Oko 1887. godine stupio je u službu kod Otočke imovne općine i bio duže vrijeme kotarski šumar u Perušiću i Zavalju, gdje je 1902. g. imenovan nadšumarom. Nakon toga radio je kraće vrijeme u Gospodarstvenom uredu u Otočcu, ali zbog bolesti odlazi na liječenje u Zagreb, gdje umire u 42. godini života. Sahranjen je u Zagrebu.
 Bio je dugogodišnji član Hrvatsko - slavonskoga šumarskoga društva.

 Šum. list: 1982., s. 226; 1902., s. 383.
 Osobne viesti: Umrli. ŠL 12, 1902., s. 762-763.
 Različite viesti: Žalosni memento. ŠL 9, 1905., s. 418.
 Borošić, J:. SIS, s. 17.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM