HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10002
ime L., Zdravko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1950.
diplomirao1952.
karijera1. 7. 1952.Rijeka

 Sin Blaža i Mace r. Kluković. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio dimnjačarski obrtnik, a majka domaćica. I osnovnu i srednju školu pohađao je i završio u Zagrebu. Maturirao je na IV. muškoj realnoj gimnaziji 1946. godine.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1949.-50. Diplomirao je na Šumarskom odjelu, Šumsko-uzgojni odsjek 1952. g.
 Po završetku studija prvo zaposlenje u državnoj službi dobiva u ŠG "Viševica" Rijeka 1.7.1952. Pripravnički staž u zvanju referenta obavlja u Šumariji Ravna Gora, a 1.11.1953. premješten je u Šumariju Gerovo, na radno mjesto v. d. upravitelja šumarije. Prve četiri godine (1954.-1958. ) tu funkciju obavlja i kad je šumarija djelovala kao ustanova sa samostalnim financiranjem, da bi kraće vrijeme bio i njezin upravitelj (ll. VII.-31.12.1958.). Ustanovljenjem Centralne šumarije za tadašnji kotar čabar, sa sjedištem u Gerovu, nepunu je godinu dana zamjenik upravitelja te šumarije. Dana 1.11.1959., na vlastiti zahtjev, napušta Gorski kotar, honorarno se zaposlivši u zagrebačkom "Sljemenu", ustanovi za upravljanje park šumama grada Zagreba.
 Reorganizacijom šumarstva i ustanovljenjem šumskih gospodarstava, dipl. ing. Zdravko Lesković prelazi na rad u ŠG "Papuk" Voćin (1.5.1960.). Do kraja 1961. upravitelj je Šumarije Voćin, a od 1.1.1962. do 31.8.1963. rukovodilac je Ekonomske jedinice šumskog radilišta Čeralije i njezin prvi upravitelj.
 Kad je osnovano ŠG "Papuk" Podravska Slatina, najprije je referent eksploatacije šuma pri upravi gospodarstva (1.10.1963.-31.8.1965.), pa v. d. upravitelja pogona Podr. Slatina i na kraju referent za eksploataciju šuma Pogona Podr. Slatina (2.10.1965.-22.2.1970.).
 Posljednje godine aktivne službe proveo je u ŠPP "Slavonska šuma" Vinkovci u svojstvu savjetnika za eksploataciju šuma u RZ Zajedničkih službi u Osijeku. Sa toga radnog mjesta 1.3.1988. odlazi u mirovinu.
 Za zasluge na organizaciji i unapređenju natjecanja šumskih radnika sjekača nagrađen je brončanim i zlatnim odličjem Nar. tehnike Hrvatske.
 Umirovljeničke dane provodi u Zagrebu.

 *** ŠN, s. 364.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM