HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10003
ime LEUSTEK, Albin
zvanje
zanimanje     
ing. šumarstva, šumarski nadzornik
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10003)   WEB   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen9. 12. 1890.Koprivnica
srednje obr.1909.Kraljevska velika gimnazija
apsolvirao1913.
diplomirao27. 7. 1913.ŠF Zagreb
djelovao Zagreb
umro27. 12. 1947.Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD, planinari
web stranicewww.sumari.hr/leustek

 
 Šumarstvo je apsolvirao škol. g. 1912.-13. na Šum. akademiji u Zagrebu koja je bila u sastavu Mudroslovnoga fakulteta.
 Prema dostupnim podacima, 1913. imenovani je šumarskim vježbenikom pri Šumarskom nadzorništvu u Valpovu. Državni ispit za samostalno vođenje šum. gospodarstva položio je 1916. g. u Zagrebu. Iste godine vodi se kao šumarski pristav valpovačkog vlastelinstva. Kao ispitani i osposobljeni šumar imenovan je 1918. kotarskim šumarom kod Kotarske oblasti u Dugom Selu, gdje je 1919. imenovan šumarskim povjerenikom. Od 1920. g. radi kao gradski šumar u Zagrebu, gdje se nalazi i od 1926. do 1940. g. u svojstvu šumarskoga nadzornika grada Zagreba.
 Kao suradnik javlja se u Šum. listu 1919. i 1920. god. U LKV objavio je temu iz lova.
 Bio je redoviti i aktivan član Jugosl. šum. udruženja, odnosno HŠD i donator društvenim zakladama.

1Lov na divlje svinje u lovištu podpogarčkome. LRV 1914., XXIII, 2. s. 21-22.
2Iz Mayrovog djela „Waldbau," preveo A. Leustek, šumar grada Zagreba, 1919: Šuma malih sastojina.. Š.L. 11-12, s.350 PDF
3Napisao A. Leustek, šumar grada Zagreba, 1920: Šuma i šuma.. Š.L. 1-3, s.15 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1913., s. 439; 1916., s. 130; 1918., s. 47; 1919., s. 55, 245; 1920., s. 250; 1926., s. 220; 1940., s. 181, 268, 517; 1943., s. 23.
 Borošić, J.: SIS, s. 4.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 57, 194.
 *** Povijest šumarstva Hrvatske 1846-1976., s. 83, 325, 326, 369, 412.
 Frković, A.: Bibliografija LRV 1892-1991., s. 328, 420.
 *** HŠD 1846-1996., s. 148, 226.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 SKOKO, Mladen: Život i djelo Albina Leusteka glavnog šumara zagrebačke gradske šumarije na Medvednici, ŠL 5-6/2007, s.291 PDF
 

  Rođen u Koprivnici 1890. Studij na Šumarskoj akademiji završio 1913. Radio je u Valpovu, potom u Dugom Selu. Glavni je šumar zagrebačke Gradske šumarije na Medvednici 1919–41. Zaslužan je za proglašenje 1300 hektara šume središnjega dijela Medvednice zaštitnom park-šumom 1932. Na njegovu je inicijativu otkupom šumskih posjeda grad povećao površinu gradskih šuma s 463 hektara (1919) na 1640 hektara (1936), a on je u njima organizirao gospodarenje zadržavši oplodnu sječu i ophodnju od 100 godina, uz čuvanje zaštitne, estetske i rekreativne funkcije. Posebnu je pozornost posvećivao izgradnji prometnica za potrebe šumarije i planinarskih staza, od kojih je najpoznatija Leustekova staza od Gračana do Sljemenske lugarnice.    IMENIK    HBL

thanks to:
HŠ&HŠD&BM