HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10008
ime L., Boris
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1981.
diplomirao1982.
magistrirao Šumarski fakultet u Zagrebu Sin Marka i Anice r. Buljan. Otac mu je elektrotehničar, a majka domaćica. Hrvat. Školovao se u Zagrebu: osnovnu je školu završio 1970., a VI. gimnaziju 1974. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1982. iz područja zaštita prirode. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Problemi zaštite i korištenja specijalnog ornitološkog rezervata Crna Mlaka".
 Nakon diplomiranja upisao je poslijediplomski studij iz zaštite šuma na istom fakultetu i postigao stupanj magistra znanosti iz područja herbologije. Izabran je u zvanje znanstveni asistent i zaposlio se (1.2.1983.) kao suradnik za zaštitu šuma u Šumarskom institutu Jastrebarsko. Od 1989. g. radi kao istraživač - suradnik na poslovima integralne zaštite šuma.
 God. 1996. prijavio je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu temu doktorske disertacije pod naslovom "Utjecaj sirove nafte na klijanje, rast i razvoj hrasta, jasena i johe te mogućnosti ubrzanja njene mikrobiološke razgradnje u tlu".
 Sudjelovao je na savjetovanjima o primjeni pesticida u šumarstvu u Opatiji 1987., 1988. i 1989. godine.
 Član je Hrvatskog entomološkog društva, Hrvatskog ekološkoga društva i HŠD.
 Godine 1995. provodi dva mjeseca na specijalizaciji u SAD iz biološke borbe protiv šumskih štetnika.
 HŠD mu je 1997. g. dodijelilo pismeno priznanje i Srebrnjak Kralj Tomislav za višegodišnji rad na dobrobit šumarske struke.

1Halambek, M., Liović, B., 1988.: Propadanje crnog bora (Pinus nigra Arn. ^) na području Istre, Primorja i Dalmacije. Zbornik Radova SI Jastrebarsko br. 75, s. 135-139.
2Liović, B., Halambek, M., 1988.: Suzbijanje bagremca (Amorpha fruticosa L., ). Zbornik Radova SI Jastrebarsko, br. 75, s. 141-145.
3Liović, B., 1989.: Suzbijanje bagremca premazivanjem panjića. Jugosl. savjetovanje o primjeni pesticida, Opatija, s. 257-260.
4Liović, B., 1991.: Primjena plastičnih štitnika za zaštitu sadnica hrasta. Radovi SI Jastrebarsko, Vol. 26. br. l, s. 129-134.
5Liović, B., 1993.: Zaštita sadnica šumskog drveCa polipropilenskim štitnicima. Radovi SI Jastrebarsko, Vol. 28, br. 1-2, s. 255-262.
6Liović, B., 1994.: Djelovanje herbicida na drvenaste vrste biljaka u priobalnom jadranskom području. Radovi Si Jastrebarsko, Vol. 29, br. l, s. 17-37.
7Novak-Agbaba, S., Liović, B., Matošević, D.: 1994: Novi fungicidi u suzbijanju pepelnice na hrastovom podmlatku. Radovi SU, Vol. 29, br. l, s. 37-49.
8Halambek, M., Harapin, M., Liović, B., Novak-Agbaba, S., Matošević, D., 1996.: Svestrane metode suzbijanja biljnih bolesti, kukaca i korova. Znanstvena knjiga Zaštita šuma i pridobivanje drva 2, Zagreb, s. 11-19.
9Halambek, M., Harapin, M., Novak-Agbaba, S., Liović, B., 1996.: Utjecaj biot-skih ćinbenika na zdravstveno stanje šumskih vrsta drveća. Ibid., s. 19-29.
10Halambek, M., Harapin, M., Novak-Agbaba, S., Liović, B., Matošević, D., 1996.: Dijagnoza i prognoza u šumarskoj patologiji. Ibid., s. 69-75.
11Harapin, M., Halambek, M., Liović, B., Novak, Agbaba, S., Matošević, D., 1996.: Uzroci izostanka uroda žira u Hrvatskoj u razdoblju 1991-1995. godine. Ibid., s. 75-81.
12Anić, I., Liović, B., 1998: Mr. sc. Goran Bušić (19. 9. 1967. - 10. 2. 1998.). Š.L. 1-2, s.123 PDF
13Liović, Boris, 2011: Utjecaj pepelnice (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.) na rast i preživljenje hrastova ponika. Š.L. 13, s.* pdf
14Sanja Novak Agbaba, Nevenka Ćelepirović, Monika Karija Vlahović, Boris Lović, 2015: Eutypella parasitica R.W. Davidson & R.C. Lorenz SEDAM GODINA NAKON PRVOG NALAZA U HRVATSKOJ. Š.L. 5-6, s.263 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠIM, s. 33, 118.
 Diminić, D.: Prilog poznavanja mikoza borovih kultura u Istri. Glasnik za šum. pokuse 30, ŠF Zagreb 1994., s. 21-60.
 *** ŠL 1-2/95., s. 56.
 *** ŠIB, s. 15, 30-31, 44, 66.
 *** ŠL 5-6, 1997., s. 322.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM