HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10010
ime L., Dragutin
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10010)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1974.
diplomirao1975.

 Sin Ivana i Dragice r. Brozović. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je po struci poštanski tehničar, a majka domaćica. Školovao se u Zagrebu: osnovnu je školu završio 1959., a na III. gimnaziji "Vladimir Vitasović" u Kušlanovoj ulici maturirao je 1965. god.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu, gdje je diplomirao 1975. g.
 Prvo stalno zaposlenje dobio je u Rasadniku Šljukingon (1976. ) u ŠG Bjelovar, gdje je radio do 1978.
 Sada (1997. ) je revirnik u Šumariji Valpovo, UŠ Osijek. Živi u Belišću.
 član je Saveza ITŠID, odnosno HŠD.

 *** ŠL 1-2/95., s. 59.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM