HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10013
ime L., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10013)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1936.
diplomirao6. 2. 1939.
djelovao Čabar

 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1935.-1936., a diplomirao 6.2.1939. na Šumarskom odsjeku.
 Prema dostupnim podacima, 1940. g. postavljen je za ugovornog činovnika kod povjerenika za likvidaciju ekspropriranih šuma u Delnicama, a kao šumarski vježbenik premješten je 1941. iz Delnica za upravitelja Šumarije Križevačke imovne općine u Garešnici.
 Bio je član HŠD.

 *** ŠL 1940., s. 325; 1941., s 404; 1943., s. 23.
 *** ŠN, s. 359.
 Klepac, D.: Iz šumarske povijesti Gorskoga kotara..., Zagreb 1997., s. 207, 229.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM