HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10016
ime LISJAK, Zlatko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10016)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen26. 7. 1948.Požega
apsolvirao1972.
diplomirao1973.
umro17. 2. 2009.Požega
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin Josipa i Vjekoslave r. Janković. Hrvat, katolik. Roditelji su mu bili službenici. Osnovnu i srednju naobrazbu stekao je u Požegi: osnovnu školu završio je 1963., a realnu gimnaziju 1967. godine. Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1973.
 Od 1.8.1973. bio je zaposlen u Odjelu za uređivanje šuma ŠG Požega, a od 1.12.1975. g. radi u Šumariji Velika. Dana 1.2.1982. g. postavljen je za njezinog upravitelja i na tom se mjestu nalazi do bilježenja ovih podataka (1994. ).
 Uz redovne obveze na radnome mjestu u šumarstvu, bavio se i uzgojem gljiva i napisao knjige o tome.
 Dugogodišnji je član Društva inženjera i tehničara, odnosno HŠD.

1Priručnik za proizvodnju šampinjona. Požega 1980., s. 1-100.
2Izložba fotografija "Šumarstvo iz blizine". Muzej požeške kotline 1-7. II. 1984.
3Uzgoj gljiva. Zadružna štampa, Zagreb 1984., 1989., s. 1-175.
4Izbor dopunskih zanimanja, (sa M. Žgela). IGP "August Šenoa", Zagreb 1991., s. 1-144.
5Lisjak, Z., 1997: Osvrti na inicijativu za izdvajanje šumskog transporta (faze II) iz jedinstvenog tehnološkog procesa proizvodnje šumskih sortimenata. Š.L. 5-6, s.301 PDF
6Lisjak,Z., 1998: Da li se šumarstvo odreklo gljiva kao sporednih šumskih proizvoda?. Š.L. 9-10, s.463 PDF
7Lisjak, Z., 1999: Optimalno iskorištenje drvne mase u eksploataciji šuma. Š.L. 11-12, s.573 pdf
8Lisjak, Z., 2003: Ugroženi dignitet šumarske struke, ili kako se zaštititi od Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja. Š.L. 11-12, s.617 PDF
9Idžojtić, M., R. Pernar, Z. Lisjak, H. Zdelar, M. Ančić, 2005: Domaćini žute imele (Loranthus europaeus Jacq.) i intenzitet zaraze na području Uprave šuma podružnice Požega. Š.L. 1-2, s.3 pdf
10Lisjak, Z., 2005: Suradnja šumara i vatrogasaca. Š.L. 7-8, s.435 pdf
11Lisjak, Zlatko, 2006: Eminovačka šuma – požeški maksimir!?. Š.L. 5-6, s.259 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Kišpatić, J.: Nova izdanja, Glasnik zaštite bilja, br. 6., s. 81.
 Hanzl, D.: Knjige i Časopisi. ŠL 7-8 1984., s. 351-353.
 *** ŠL 1-2/95., s. 61.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 TOMIĆ, Ivica: Zlatko Lisjak (1948 – 2009), ŠL 3-4/2009, s.230 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM