HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10018
ime L., Đurđica
prije
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10018)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirala1979.
diplomirala1980.

član HŠD ogranak
Koprivnica

1994

umirovljenici

diplomirani inženjer šumarstva Kći Mije i Marije r. Topolčić. Hrvatica, rimokatoličke vjere. Iz obrtničke je obitelji. Osnovnu je školu završila 1970., a gimnaziju 1974. u Đurđevcu.
 Šumarstvo je studirala na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirala je 1980., a 1992. upisala je poslijediplomski studij na Šumarskom fakultetu u Zagrebu.

1Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, Ž. Kušan, Đ. List, M. Grahovac-Tremski, 2008: Intenzitet zaraze žutom i bijelom imelom na području Uprava šuma podružnica Zagreb i Koprivnica. Š.L. 3-4, s.107 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM