HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10023
ime LOCHERT, Viktor
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10023)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen25. 12. 1940.Zagreb
apsolvirao1965.
diplomirao1966.
umro30. 9. 2020. Sin Rudolfa i Štefice r. Barić. Hrvat, hrvatskoga i njemačkoga državljanstva. Rimokatoličke vjeroispovijesti. Potječe iz obitelji intelektualaca: otac mu je ekonomist, a majka - knjigovotkinja.
 Završio je osnovnu školu (1947. ) i gimnaziju u Zagrebu na kojoj i maturira 1959. Godine 1959.-1960. ući njemački i engleski u školi za strane jezike u Zagrebu.
 Od 1960. g. studira na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odsjeku 1966. godine.
 Poslije diplomiranja zaposlen je kao tehnički suradnik na Katedri za šumarsku genetiku i dendrologiju na Šum. fakultetu u Zagrebu (1966.-1967. ).
 Nakon odsluženoga vojnog roka u Mariboru (Slovenija) (1967.-1968. ), zaposlen je u ŠG Buzet u Istri (1969.-1974. ), početno na mjestu referenta za plan, a od 1972. godine upravitelj je Šumarije Labin.
 Škol. g. 1971.-72. upisuje poslijediplomski studij iz oblikovanja parkovnih i rekreacijskih objekata na Šumarskom fakultetu u Zagrebu (od toga šest kolegija na Arhitektonskom i Poljoprivrednom fakultetu u Zagrebu), gdje je položio sve ispite predviđene nastavnim programom studija i prijavio magistarski rad pod naslovom "Zelenilo gradskih prostora Nürnberga, bitan čimbenik zaštite okoliša". Godine 1974. zapošljava se u Njemačkoj kod tvrtke Krämer u Hamburgu, kao voditelj gradilišta (dječja igrališta), a 1975. prelazi u Ured za zelenilo grada Nürnberga, gdje od 1975. do 1978. obavlja poslove nadzora izgradnje javnog zelenila i sportskih objekata. Od 1979. do 1997. u istom uredu, neprekidno, rukovodi Odjelom za njegu i održavanje ukupnog javnoga zelenila grada Nürnberga.
 Dipl. ing. Viktor Lochert sudjelovao je na nekoliko međunarodnih seminara i kongresa: 1984. sudjeluje na I. Internacionalnom seminaru Baumpflege, Heidelberg, u Njemačkoj, a 1985. na XVIII. Svjetskom IUFRO kongresu u Ljubljani (Slovenija).
 Od većeg broja njegovih stručnih aktivnosti valja pripomenuti da je 1987. g. bio inicijator i suorganizator Međunarodnog savjetovanja o zaštiti i njezi stabala u gradovima, (nositelji: Šum. fakultet Zagreb i JP "Zrinjevac" Zagreb). Godine 1995. bio je suinicijator i sudionik radova na ispitivanju i sanaciji markantnijih soliternih stabala u gradu Zadru i okolici ("Zeleni hrast"), u kojima su sudjelovali stručnjaci specijalisti iz Njemačke i Vel. Britanije. Nositelji projekta bili su tadašnja Županija zadarsko-kninska i "Nasadi" Zadar, uz znanstvenu potporu prof. dr. sc. Želimira Borzana sa Šumarskoga fakulteta u Zagrebu.
 Dipl. ing. Viktor Lochert član je Hrvatskoga hortikulturnog društva Zagreb i Frankische Garten-baugesellschaft, Nürnberg.

1Sofortprogramm für Sanierung des Stassenbaumbestandes in Nürnberg, (Kratkoročni program za sanaciju alejnih stabala u Nürnbergu). Gartenbauamt Nürnberg. Bericht, 1985., p. 1-11.
2Stabla na ulicama suvremenoga grada. Hortikultura 3-4, 1986., Zagreb., s. 33-37.
3Njega stabala u praksi. Ibid., 3-4, 1987.
4Zelenilo Nürnberga kroz stoljeća. Ibid., 1-4, 1989., s. 43-46
5Kompostiranje otpadaka iz gradskih nasada. Ibid., s. 78-79.
6Mali vrtovi - Kleingärten. Ibid., 3-4, 1990., s. 28-29.

 Dr. Mladen Obad - Sčitaroci, Istraživanje metodologije obnove povijesnih perivoja, (disertacija). Arhitektonski fakultet, Zagreb 1989., s. 253.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 GLAVAŠ, Milan: Viktor Lochert, dipl. ing. šum. (1940.-2020.), ŠL 11-12/2020, s.620 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM