HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10032
ime L., Nikola
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10032)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1963.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1971.
diplomirao27. 1. 1972.
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin Nikole, po zanimanju zemljoradnika. Šumarsku Školu završio je 1963. godine u Delnicama.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu i diplomirao 27.1.1972.

1Gračan, J. i dr., 1988: Šumsko sjemenarstvo, oplemenjivanje šumskog drveća, rasadnička proizvodnja i sušenje šuma u Čehoslovačkoj. Š.L. 3-4, s.143 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM